Винахідники Харкова – читачі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка
Ландау Юрій Олександрович

 

Ландау Юрій Олександрович

Ландау Юрій Олександрович

доктор технічних наук, дійсний член Академії будівництва України, заступник технічного директора ПРАТ «Укргідропроект»

Юрій Олександрович Ландау – один з провідних вчених України у галузі гідроенергетики, заступник технічного директора ПРАТ «Укргідропроект», доктор технічних наук, дійсний член Академії будівництва України.
Народився 21 березня 1939 р. у Києві. У 1961 році закінчив Український інститутінженерів водного господарства за спеціальністю «Гідротехнічне будівництворічковихспоруджень та ГЕС». Після закінчення інституту працює в Укргідропроекті (з 2017 р. – ПРАТ «Укргідропрект» – найбільшій в Україні інжиніринговій компанії в сфері гідроенергетичного і водогосподарського будівництва. Пройшов шлях від інженера до головного радника з питань перспективних проєктів. Керував проєктуванням гідроенергетичних об’єктів в Україні, В’єтнамі, Лаосі, Ефіопії, Китаї та інших країнах. Є висококваліфікованим фахівцем, співавтором ідеї створення Південноукраїнського енергокомплексу – єдиного в Україні підприємства з комплексним використанням ядерних і маневрених гідроакумулюючих потужностей, а також водних ресурсів річки Південний Буг. За обсягами виробництва Південноукраїнський енергокомплекс забезпечує потреби в електричній енергії регіону з населенням понад 5 млн осіб.
Ю. О.Ландау вперше обґрунтував систему технологічного поєднання гідравлічних та атомних електростанцій, що дозволяє значно зменшити капіталовкладення, покращити умови експлуатації. Розроблені ним нові рішення зі значним економічним ефектом були запроваджені при будівництві Київської та Канівської ГЕС, Ташлицької ГАЕС та інших в Україні йінших країнах.
Багато уваги Ю. О. Ландау приділяє питанням екології. Вінпостійно націлений на пошук нових інженерних рішень та впровадження нових досягнень світової гідроенергетики у практику будівництва. У найскладніших ситуаціях оперативно приймає найбільш доцільні рішення. Багато зусиль приділяє роботі з молодими інженерами, виховуючи у них потяг до інженерного пошуку, впровадження новітніх світових досягнень у проєкти будівництва.
Є знаним науковцем і винахідником (автор близько 130 авторських свідоцтв СРСР, патентів України та РФ на винаходи і корисні моделі, понад 90 опублікованих праць з проблем гідротехнічного будівництва у вітчизняних та зарубіжних виданнях), членом спеціалізованої вченої ради державного університету залізничного транспорту, науково-технічної ради ПАТ «Укргідроенерго», членом комітету з бетонних гребель Міжнародної комісії з великих гребель(ICOLD).


Галузь: Гідроенергетика

Інформація підготовлена у 2021 році

 

Патенти Ландау Юрій Олександрович Патенти Ландау Юрій Олександрович Патенти Ландау Юрій Олександрович Патенти Ландау Юрій Олександрович Патенти Ландау Юрій Олександрович
Патенти Ландау Юрій Олександрович Патенти Ландау Юрій Олександрович Патенти Ландау Юрій Олександрович Патенти Ландау Юрій Олександрович Патенти Ландау Юрій Олександрович

 

Додаткові сервіси для пошуку


Пошук

Знайти за прізвищем, ім'ям та по батькові

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

   E-mail:
vip_otl@ukr.net

Тваринництво

  Грицаєнко Володимир Іванович
кандидат технічних наук, доцент Харківської державної зооветеринарної академії Винахідницькою діяльністю займається з 1967 року.

Є автором 72 винаходів, які захищені авторськими свідоцтвами СРСР, патентами України та Росії.

Сфера творчої діяльності – механізація трудомістких процесів аграрно-промислового комплексу, переважно у тваринництві.

Серед викори...

Тематичні події

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

Тимчасово нема даних