Проєкт «Винахідники Харкова – читачі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка»

 

Аврунін Олег Григорович

Аврунін Олег Григорович

доцент кафедри біомедичних електронних пристроїв і систем Харківського національ...

 

Аксенко Олександр Олександрович

Аксенко Олександр Олександрович

кандидат технічних наук, співробітник Харківського Центру серцево-судинної хірур...

 

Бантюков Євген Миколайович

Бантюков Євген Миколайович

головний фахівець НІПІАСУтрансгаз...

 

Білецький Едуард Володимирович

Білецький Едуард Володимирович

заступник директора з навчально-методичної і науково-педагогічної роботи, профес...

 

Божко Олександр Євгенович

Божко Олександр Євгенович

доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України, член національни...

 

Бондаренко Іван Валерійович

Бондаренко Іван Валерійович

аспірант кафедри «Машини і апарати хімічних виробництв» Донецького національного...

 

Гнатов Андрій Вікторович

Гнатов Андрій Вікторович

доктор технічних наук, професор...

 

Голіков Юрій Іванович

Голіков Юрій Іванович

начальник конструкторського бюро Харківського заводу транспортного обладнання...

 

Голобородько Микола Костянтинович

Голобородько Микола Костянтинович

доктор медичних наук, професор відділення політравми і шоку Інституту загально...

 

Гончаренко Марія Степанівна

Гончаренко Марія Степанівна

професор, доктор біологічних наук, академік Міжнародної Академіі енергоінформаці...

 

Грицаєнко Володимир Іванович

Грицаєнко Володимир Іванович

кандидат технічних наук, доцент Харківської державної зооветеринарної академії...

 

Дука Анатолій Костянтинович

Дука Анатолій Костянтинович

1942-2007

кандидат технічних наук, професор кафедри креативної педагогіки та інтелектуаль...

 

Дунаєвський Леонід Маркович

Дунаєвський Леонід Маркович

патентний повірений України , головний фахівець НІПІАСУтрансгаз...

 

Єрьомка Віктор Данилович

Єрьомка Віктор Данилович

завідуючий лабораторією Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова Н...

 

Жук Микола Олексійович

Жук Микола Олексійович

доктор філософії, кандидат технічних наук, доцент, президент Слов`яно-Арійської ...

 

Золотарьов Віктор Олександрович

Золотарьов Віктор Олександрович

професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри «Технології дорожньо-будівель...

 

Капцов Іван Іванович

Капцов Іван Іванович

доктор технічних наук, професор, заслужений працівник промисловості України, ака...

 

Касімов Олександр Меджитович

Касімов Олександр Меджитович

професор, генеральний директор ТОВ «Касар-еко», завідуючий лабораторією «Системи...

 

Кашуба Борис Павлович

Кашуба Борис Павлович

лауріат державної премії СРСР, професор кафедри «Автомобілі та двигуни» ХАДІ...

 

Клепіков Вячеслав Федорович

Клепіков Вячеслав Федорович

доктор фізико-математичних наук, професор, директор (з 1994 р.) Інституту електр...

 

Клещов Микола Федосович

Клещов Микола Федосович

доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою біотехнології і аналітичної...

 

Козін Юрій Іванович

Козін Юрій Іванович

доктор медичних наук, професор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії і...

 

Коробков Микола Григорович

Коробков Микола Григорович

професор кафедри «Комп’ютерні сиcтеми і мережі» Національного аерокосмічного уні...

 

Кравцов Михайло Миколайович

Кравцов Михайло Миколайович

доцент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності Харківського національного ...

 

Крахмальова Тетяна Ігорівна

Крахмальова Тетяна Ігорівна

інженер-механік ракетно-космічних двигунів, менеджер інтелектуальної власності т...

 

Кулєшов Євген Митрофанович

Кулєшов Євген Митрофанович

кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник ІРЕ НАН України...

 

Лавріненко Володимир Павлович

Лавріненко Володимир Павлович

2008

провідний фахівець у галузі енергетики, засновник і керівник науково-виробнич...

 

Ландау Юрій Олександрович

Ландау Юрій Олександрович

доктор технічних наук, дійсний член Академії будівництва України, заступник техн...

 

Левченко Микола Пилипович

Левченко Микола Пилипович

кандидат технічних наук, завідувач відділу Українського науково-дослідного інсти...

 

Макаренко Олександр Якович

Макаренко Олександр Якович

Заслужений винахідник України, найкращий винахідник у космічній галузі СРСР, нач...

 

Назарян Мирон Мігранович

Назарян Мирон Мігранович

професор, кандидат технічних наук, проректор з наукової роботи та міжнародних зв...

 

Науменко Олексій Антонович

Науменко Олексій Антонович

кандидат технічних наук, лауреат державної премії України в галузі науки і техні...

 

Палій Андрій Павлович

Палій Андрій Павлович

1981–12.12.2022

доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри технологій тваринництва і пт...

 

Пивоваров Євген Павлович

Пивоваров Євген Павлович

доктор технічних наук, професор кафедри технології харчування Харківського держа...

 

Поляков Петро Федорович

Поляков Петро Федорович

доктор технічних наук, професор, винахідник СРСР, заслужений працівник транспорт...

 

Россіхін Василь В`ячеславович

Россіхін Василь В`ячеславович

доктор медичних наук, професор кафедри урології Харківської медичної академії ...

 

Рябоконь Олександр Петрович

Рябоконь Олександр Петрович

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник...

 

Свідло Карина Володимирівна

Свідло Карина Володимирівна

декан факультету торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Харківс...

 

Семенов Володимир Григорович

Семенов Володимир Григорович

кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Академії безпеки та охорони ...

 

Семиноженко Володимир Петрович

Семиноженко Володимир Петрович

український громадський і політичний діяч, науковець у галузі матеріалознавства ...

 

Сідашенко Олександр Іванович

Сідашенко Олександр Іванович

Академік Інженерної академії України, Лауреат Державної премії України в галузі ...

 

Скляров Володимир Петрович

Скляров Володимир Петрович

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем машиноб...

 

Сталінський Дмитро Віталійович

Сталінський Дмитро Віталійович

генеральний директор ДП «УкрНТЦ ʺЕнергостальʺ», доктор технічних наук, професор,...

 

Фесенко Григорій Васильович

Фесенко Григорій Васильович

кандидат технічних наук, доцент...

 

Фик Ілля Михайлович

Фик Ілля Михайлович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Видобування нафти, газу та к...

 

Харченко В’ячеслав Сергійович

Харченко В’ячеслав Сергійович

завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж Національного аерокосмічного уніве...

 

Цимбал Богдан Михайлович

Цимбал Богдан Михайлович

доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, факультету техно...

 

Черевко Олександр Іванович

Черевко Олександр Іванович

ректор Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор техні...

 

Винахідниками Слобожанщини зроблено вагомий внесок у скарбницю технічної творчості. Завдяки наполегливій праці людей, які присвятили своє життя науково-технічному прогресу, Україна завжди мала високий авторитет серед розвинених країн. Адже саме винаходи та проекти раціоналізації виробництва є джерелом економічного, соціального, культурного поступу нашої країни.

Цей інформаційний проект – результат роботи фахівців відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів бібліотеки, що популяризує розробки українських винахідників, дослідників та науковців. Проект, приурочений до Дня винахідника та раціоналізатора, започаткований у 2007 році з метою налагодження контактів винахідників зі споживачами науково-технічних розробок за допомогою Інтернету, пошуку нових партнерів та надання можливостей для впровадження інновацій, створення та розвитку бізнесу.

Пильна увага промисловців, підприємців, бізнесменів та громадськості до здобутків винахідників Слобожанщини, здійснених за часів Радянського Союзу та в роки незалежності України, спонукала до подальшого поширення інформації про людей, які займаються науковою творчістю. Проект надає можливість продемонструвати унікальні винаходи, перспективні інноваційні розробки та високі технології, що застосовуються або можуть знайти застосування у різних галузях господарства.

 

Шановні користувачі!

Бажаємо, щоб ваші наукові творчі здобутки стали предметом відповідної уваги рідної держави і були належним чином реалізовані задля блага української нації.Творчих звершень вам, найскорішого втілення ваших ідей в життя.