Винахідники Харкова – читачі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка
Черевко Олександр Іванович

 

Черевко Олександр Іванович

Черевко Олександр Іванович

ректор Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор технічних наук, професор, кавалер орденів «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, відмінник освіти України, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, академік Української академії наук, академік Міжнародної академії холоду, академік Інженерної академії України

У 1974 р. з відзнакою закінчив Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю «Технологія та організація громадського харчування». Відтоді вся його трудова та наукова діяльність пов'язані з рідним інститутом, нині – Харківським державним університетом харчування та торгівлі, де він пройшов шлях від асистента кафедри обладнання до ректора університету (з 1991 р.).
Кандидатську дисертацію захистив у 1982 р., докторську дисертацію – у 1997 р. З 1983 р. – доцент, а з 1995 р. – професор.
Серед його наукових інтересів – інноваційні ресурсо- і енергозберігаючих технології та розробка обладнання для отримання нових продуктів харчування із сировини рослинного і тваринного походження, у т. ч. оздоровчої та лікувально-профілактичної дії.
За результатами досліджень О. І. Черевком опубліковано 51 підручник та навчальний посібник, 44 монографії, 442 статті в наукових виданнях, у т. ч. 24 публікації в «Scopus» і«Web of Science», 324 тези доповідей на Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, 64 методичних розробки, отримано 259 авторських свідоцтв і патентів на винаходи і корисні моделі, розроблено та затверджено 35 нормативно-технічних документів на нові види харчових виробів, які використовуються на багатьох вітчизняних та зарубіжних підприємствах.
О. І. Черевко створив власну наукову школу, під його керівництвом підготовлено та захищено сім докторських та 19 кандидатських дисертацій. У червні 2002 р. Указом Президента України за вагомі досягнення в науково-педагогічній діяльності О. І. Черевку присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». У 2006 р. багаторічна наукова робота колективу – проєкт «Створення та впровадження прогресивних технологій і ефективного обладнання для отримання нових функціональних оздоровчих харчових продуктів», який очолював Олександр Іванович, відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки.
Олександр Іванович добре відомий у наукових колах України та країн близького і далекого зарубіжжя. Він – член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки України з «Технологій харчової, легкої та хімічної промисловості», член секції агропромислового комплексу «Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки», заступник голови Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації Харківського регіону, член президії науково-технічної ради Північно-східного наукового центру НАНУ і МОН України та голова секції «Харчова та переробна промисловість» цієї ради, член обласної науково-координаційної ради Харківської Облдержадміністрації, голова редколегії двох збірників наукових праць, член редколегії чотирьох фахових журналів, з 2014 р. – член Національної спілки журналістів України.
Вагомий внесок зробив О. І. Черевко у розвиток науки та вищої освіти Харківщини, її інтеграцію в європейський освітній простір. Він нагороджений орденом «За заслуги» ІІ (2007 р.) та III ступенів (2017 р.), почесними грамотами, нагрудними знаками. У 2019 р. О. І. Черевку Харківською міською радою присвоєне звання «Почесний громадянин м. Харкова».


Галузь: Харчова промисловість

Інформація підготовлена у 2021 році

 

 

Додаткові сервіси для пошуку


Пошук

Знайти за прізвищем, ім'ям та по батькові

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

   E-mail:
vip_otl@ukr.net

Харчова промисловість

  Пивоваров Євген Павлович
доктор технічних наук, професор кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, керівник науково-виробничого кластеру між ХДУХТ, ТОВ ''Капсулар'' та ТОВ ''Тайфун-2000'',народний депутат України Народився 4 листопада 1978 у місті Харків . У 1995 році закінчив НВК з ліцеєм № 149 (м. Харків) із золо...

Тематичні події

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

Тимчасово нема даних