Винахідники Харкова – читачі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка
Палій Андрій Павлович

 

Палій Андрій Павлович

Палій Андрій Павлович
1981–12.12.2022

доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри технологій тваринництва і птахівництва Державного біотехнологічного університету

Палій Андрій Павлович (1981–12.12.2022) – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри технологій тваринництва і птахівництва Державного біотехнологічного університету.
Народився у 1981 р. в с. Рогачів Баранівського району Житомирської області. У 1996–2000 рр. навчався в Харківському фаховому коледжі харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка (ХНТУСГ). У 2000 р. вступив до цього ж університету за спеціальністю «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», який у 2005 році успішно закінчив. Із 2005 по 2009 рр. навчався в аспірантурі в Інституті тваринництва Національної академії аграрних наук України. У 2012 р. захистив дисертаційну роботу за темою «Удосконалення технологічних прийомів машинного доїння високопродуктивних корів на комплексах промислового типу» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю «Технологія виробництва продуктів тваринництва». З 2015 р. до 2017 р. продовжив навчання в докторантурі ХНТУСГ. У 2016 р. Андрію Павловичу було присвоєно вчене звання доцента кафедри технічних систем і технологій тваринництва ім. Б. П. Шабельника. У 2018 р. він захистив дисертаційну роботу за темою «Обґрунтування, розробка та ефективність застосування інноваційних технологій і технічних рішень у молочному скотарстві» і здобув науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю «Технологія виробництва продуктів тваринництва». У 2021 р. йому присвоєно вчене звання професора. Із 2020 р. працював на посаді професора кафедри технічних систем і технологій тваринництва імені Б. П. Шабельника, а з 2021 року – професором кафедри технологій тваринництва і птахівництва Державного біотехнологічного університету.
Особливим досягненням наукової діяльності вченого були розроблені ним інноваційні технології та технічні засоби у молочному скотарстві для отримання високоякісної продукції, підвищення показників молоковиведення і збереження дійного стада.
Професор А. П. Палій був знаним у своїй галузі фахівцем, автором численних наукових праць. Він був членом редакційної колегії науково-технічного бюлетеню Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України, автором шести монографій, трьох навчальних посібників, понад 390 наукових праць, зокрема 75 статей, які входять до міжнародних баз даних Web of Science та Scopus, понад 130 патентів України на корисну модель, 26 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
У 2021 р. брав участь у міжнародному проєкті – програма «Один пояс і один шлях» (Шэньсі професійно-технічний коледж (Китай) Shaanxi Province, Baqiao District, Xi’an), у 2022 році нагороджений медаллю Всеукраїнського об’єднання «Країна» за самовіддане служіння науці.
Багато сил і уваги Андрій Павлович приділяв роботі з молоддю і вихованню наукових кадрів: він був членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Технологія виробництва продуктів тваринництва».
За сумлінну освітню і наукову працю А. П. Палія було нагороджено подякою і грамотою Міністерства освіти і науки України (2018; 2019 рр.); подякою директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2018 р.); грамотою Харківської обласної ради товариства винахідників і раціоналізаторів (2019 р.).


Галузь: Тваринництво

Інформація підготовлена у 2023 році

 

Патенти Палій Андрій Павлович Патенти Палій Андрій Павлович Патенти Палій Андрій Павлович Патенти Палій Андрій Павлович
Патенти Палій Андрій Павлович Патенти Палій Андрій Павлович Патенти Палій Андрій Павлович Патенти Палій Андрій Павлович

 

Додаткові сервіси для пошуку


Пошук

Знайти за прізвищем, ім'ям та по батькові

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

   E-mail:
vip_otl@ukr.net

Транспорт

  Гнатов Андрій Вікторович
доктор технічних наук, професор Гнатов Андрій Вікторович, доктор технічних наук, професор кафедри автомобільної електроніки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ).

У 1998 р. з відзнакою закінчив Харківський військовий університет (ХВУ) за фахом «Електропостачання та електрозбереження». Має стаж роботи у вищій школі 17 років і досвід викладання прикла...

Тематичні події

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

Тимчасово нема даних