Наша адреса

61003, Харків,
пров.Короленка, 18
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка
Відділ міжбібліотечного абонемента та електронної доставки документів

   E-mail

mbaiedd@gmail.com

 

  Угода на обслуговування

Замовники, котрі передбачають неодноразове звернення до ЕДД, можуть укласти угоду на обслуговування.

Заявки та питання щодо організації електронної доставки документів слід надсилати на e-mail mbaiedd@gmail.com

За допомогою служби доставки документів (ЕДД) Ви можете замовити електронні копії таких видів документів із наших фондів

  статті з газет і журналів;

  карти, атласи;

  окремі частини з книжок (до 30 сторінок);

  описи винаходів до патентів і авторських свідоцтв СРСР (1924 -1992 рр.)

  описи винаходів до патентів і авторських свідоцтв Росії - з 1993 р.

  описи винаходів до патентів і авторських свідоцтв України - з 1993 р

  реферативна інформація із бюлетеня "Промислова власність" - з 1997 р.

  повні тексти описів;

  міждержавні та міжнародні стандарти, а також нормативні документи України по стандартизації.

Порядок виконання замовлення

 1. Електронна доставка документів здійснюється на замовлення віддалених користувачів (колективних та персональних).
 2. Служба ЕДД працює на платній основі
 3. Сканування документів здійснюється із роздільною здатністю 300 dpi. За бажанням замовника роздільна здатність може бути встановлена в межах 75 - 600 dpi, що слід зазначити в замовленні. Формати копіювання - tiff, pdf, jpg. Розпізнавання тексту здійснюється без корегування електронної копії, в разі ж виникнення труднощів при розпізнаванні тексту, або таблиць, замовнику скеровується графічне зображення.
 4.     Можливість виконання замовлення на сканування кожного конкретного друкованого документа визначається експертами відповідних фондів ХДНБ
 5. Замовлення на потрібний документ надсилається до служби ЕДД mbaiedd@gmail.com з зазначеними основними бібліографічними відомостями про документ і визначенням форми оплати готівкою (через касу Бібліотеки) або безготівковим розрахунком (перерахування оплати на розрахунковий рахунок Бібліотеки).
 6.   В платіжному дорученні у графі «Призначення платежу…» слід зазначити «на обслуговування з електронної доставки документів (ЕДД)».

 7. Одержавши замовлення та перевіривши у фонді наявність необхідного документа, служба ЕДД направляє замовнику повідомлення щодо можливості виконання замовлення та його вартості. Замовник має підтвердити своє замовлення чи анулювати його.
 8. Виконання замовлення починається після надходження коштів на рахунок Бібліотеки. Термін виконання замовлення 1-3 дні. У випадку великого обсягу робіт термін виконання замовлення може бути збільшений, про що інформується замовник.
 9. Електронні копії документів пересилаються електронною поштою на вказану замовником адресу.
 10.     ХДНБ ім. В.Г.Короленка виконує замовлення зі сканування документів не більше 30 сторінок від загального обсягу друкованого тексту. У повному обсязі виготовляються скановані копії невеликих видань (обсягом до 20 сторінок), окремих статей, опублікованих у продовжуваних виданнях (збірниках), газетах та інших періодичних виданнях.
 11. Одержані з бібліотеки електронні копії видань дозволяється використовувати лише з науковою метою або освітянською. Забороняється тиражувати одержані копії, відтворювати їх у будь-якій іншій формі, крім одноразового віддрукування електронного файла, передавати копії (на будь-якій підставі) іншим особам чи організаціям.
 12. Замовник гарантує, що копію буде використано лише з науковою або освітянською метою (так зване "чесне використання" відповідно до Закону про авторське право і суміжні права), а не з комерційною, не буде розповсюджувати ані електронну копію, ані віддруковану.
 13. ХДНБ ім. В.Г.Короленка не несе відповідальності за:
  • використання замовником копії документа з комерційною метою;
  • передання користувачем копії третім особам (як фізичним, так і юридичним);
  • публікацію користувачем копії (як її окремих частин так і у повному обсязі).
 14. ХДНБ ім. В. Г. Короленка, виконуючи замовлення на сканування документів, має право опубліковувати створені цифрові копії на сайті Електронної бібліотеки.