ЗамовленняЯк користуватися?Правила користування Контакти

Пошук за № Замовлення

 

Після відправки запитання до нашої служби Вам цей номер був повідомлений

Правила користування Службою електронної доставки документів (ЕДД)

  Електронна доставка документів здійснюється на замовлення віддалених користувачів (колективних та персональних).

  Служба ЕДД працює на платній основі

  Сканування документів здійснюється із роздільною здатністю 300 dpi. За бажанням замовника роздільна здатність може бути встановлена в межах 75 - 600 dpi, що слід зазначити в замовленні. Формати копіювання - tiff, pdf, jpg. Розпізнавання тексту здійснюється без корегування електронної копії, в разі ж виникнення труднощів при розпізнаванні тексту, або таблиць, замовнику скеровується графічне зображення.

Можливість виконання замовлення на сканування кожного конкретного друкованого документа визначається експертами відповідних фондів ХДНБ

  Замовлення може бути оформлено на сайті через Службу електронної доставки документів (ЕДД) з зазначеними основними бібліографічними відомостями про документ і визначенням форми оплати безготівковим розрахунком (перерахування оплати на розрахунковий рахунок Бібліотеки).

В платіжному дорученні у графі «Призначення платежу…» слід зазначити «Благодійні внески на утримання установи».

  Одержавши замовлення та перевіривши у фонді наявність необхідного документа, служба ЕДД направляє замовнику повідомлення на його e-mail щодо можливості виконання замовлення та його вартості. Замовник має підтвердити своє замовлення чи анулювати його.

  Виконання замовлення починається після надходження коштів на рахунок Бібліотеки. Термін виконання замовлення 1-3 дні. У випадку великого обсягу робіт термін виконання замовлення може бути збільшений, про що інформується замовник.

  Електронні копії документів пересилаються електронною поштою на вказану замовником адресу.

Обсяг сканованої копії, яка одноразово виготовляється за замовленням користувача, здійснюється в обсязі, виправданому поставленою метою, але не може перевищувати 25% від загального обсягу друкованого тексту
У повному обсязі виготовляються скановані копії невеликих видань (обсягом до 20 сторінок), окремих статей, опублікованих у продовжуваних виданнях (збірниках), газетах та інших періодичних виданнях.

  Одержані з бібліотеки електронні копії видань дозволяється використовувати лише з науковою метою або освітянською. Забороняється тиражувати одержані копії, відтворювати їх у будь-якій іншій формі, крім одноразового віддрукування електронного файла, передавати копії (на будь-якій підставі) іншим особам чи організаціям.

  Замовник гарантує, що копію буде використано лише з науковою або освітянською метою (так зване ''чесне використання'' відповідно до Закону про авторське право і суміжні права), а не з комерційною, не буде розповсюджувати ані електронну копію, ані віддруковану.

  ХДНБ ім. В. Г. Короленка, виконуючи замовлення на сканування документів, має право опубліковувати створені цифрові копії на сайті Електронної бібліотеки.

  ХДНБ ім. В.Г.Короленка не несе відповідальності за:

  • використання замовником копії документа з комерційною метою;
  • передання користувачем копії третім особам (як фізичним, так і юридичним);
  • публікацію користувачем копії (як її окремих частин так і у повному обсязі).
  • За додатковою інформацією звертатися:

    Відділ міжбібліотечного абонемента та електронної доставки документів

      (057) 731-11-01, (097) 388-60-66
      mbaiedd@gmail.com