Винахідники Харкова – читачі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка
Грицаєнко Володимир Іванович

 

Грицаєнко Володимир Іванович

Грицаєнко Володимир Іванович

кандидат технічних наук, доцент Харківської державної зооветеринарної академії

Винахідницькою діяльністю займається з 1967 року.

Є автором 72 винаходів, які захищені авторськими свідоцтвами СРСР, патентами України та Росії.

Сфера творчої діяльності – механізація трудомістких процесів аграрно-промислового комплексу, переважно у тваринництві.

Серед використаних винаходів є такі :

А.с. СРСР № 793509,1600024,1746461 – для потоково-конвейєрного доїння корів;

А.с. СРСР №1165289 – для заготівлі сіна активним вентилюванням;

А.с. СРСР № 810198, 1721888; пат.України № 3889 – для приготування кормів;

А.с. СРСР № 641928, 1653210, 1584158, 1695531, 1653210, 1684966; пат. України

№ 13743 – для машинного доїння корів та інші.

Усі винаходи використовуються як автором, так і студентами у навчальному процесі під час читання лекцій та на практичних заняттях з „Механізації робіт у тваринництві”, „Інноваційному менеджменті” та „Інвестиційному менеджменті”.

З 1999 року опікується відпрацюванням технологій, пристроїв та обладнання для забезпечення механізації та автоматизації робіт в нових ринкових умовах: як на великих промислових комплексах, так і у фермерських господарствах. Останнім часом працює над винаходами разом з інноваційними підрозділами фірм і господарств, зокрема з фірмою „Алепс”, з випуску нових зразків техніки для тваринництва, а також з Інститутом тваринництва УААН (Харків); з дослідним господарством „Кутузівка” УААН (м. Харків); з УкрЦВІТ (Київська обл.) та Бєлгород. c/г акад. (Росія), з якими проводить досліди та у співавторстві отримує патенти України та Росії на винаходи та корисні моделі.


Галузь: Тваринництво

Інформація підготовлена у 2010 році

 

Патенти Грицаєнко Володимир Іванович Патенти Грицаєнко Володимир Іванович Патенти Грицаєнко Володимир Іванович Патенти Грицаєнко Володимир Іванович
Патенти Грицаєнко Володимир Іванович Патенти Грицаєнко Володимир Іванович Патенти Грицаєнко Володимир Іванович Патенти Грицаєнко Володимир Іванович

 

Додаткові сервіси для пошуку


Пошук

Знайти за прізвищем, ім'ям та по батькові

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

   Телефони:

   E-mail:
vip_otl@ukr.net

Сільске господарство

  Голіков Юрій Іванович
начальник конструкторського бюро Харківського заводу транспортного обладнання У 1968 році закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут за фахом теплогазозабезпечення і вентиляція. У 1965 - 2005 рр. працював на Харківському заводі транспортного обладнання (ХЗТО), де пройшов великий трудовий шлях від верстатника та рядового інженера до начальника конструкторського бюро та заступника головного...