Винахідники Харкова – читачі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка
Клещов Микола Федосович

 

Клещов Микола Федосович

Клещов Микола Федосович

доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою біотехнології і аналітичної хімії НТУ «ХПІ»

Протягом 1982 – 1992 рр. професор Клещов очолював секцію аналітичної хімії Харківського обласного правління хімічного товариства України ім. Д.І. Менделєєва, яке надавало допомогу підприємствам Харкова та Харківської області у розробці „Методик определения различных металлов и химических соединений в различных средах”.

За час діяльності на кафедрі аналітичної хімії професором Клещовим було здійснено велику організаційну роботу, що спрямовувалась на удосконалення навчального процесу, підготовку методичних посібників, наукові дослідження. Миколою Федосовичем було відкрито „Біохімічний центр” для читання лекцій і проведення лабораторного практикуму для студентів спеціальностей „Технологія жирів” і „Екологія”.

Професор Клещов протягом 1992 − 1995 рр. очолював хімічне відділення Союзу учених Харківського регіону, а у 1996 −1998 рр. виконував обов’язки директора Харківського регіонального центру критичних технологій. Зараз активно працює у Методичній комісії біотехнологічного напрямку Міністерства освіти і науки України.

У 2004р. під керівництвом професора Клещова було створено „Біотехнологічний напрямок” для підготовки біотехнологів зі спеціальностей „Промислова біотехнологія”, „Біотехнологія біологічно активних домішок” , „Екологічна біотехнологія”. Кафедра, очолювана Миколою Федосовичем Клещовим, підтримує партнерські сосунки з науковими установами Російської Федерації та Спілкою біотехнологів РФ. Також з ініціативи Миколи Федосовича у 2007 р. було створено громадську організацію „Союз біотехнологів Харківщини” для координації навчальної, наукової та підприємницької діяльності.

Протягом 1970 − 2012 рр. М.Ф. Клещовим у співавторстві було опубліковано 7 монографій, підготовлено і видано 10 навчальних посібників, отримано 45 авторських свідоцтв і патентів, опубліковано 185 статей у журналах, 15 статей у газеті НТУ „ХПІ” „Політехнік”.


Галузь: Хімія

Інформація підготовлена у 2012 році

 

Патенти Клещов Микола Федосович Патенти Клещов Микола Федосович Патенти Клещов Микола Федосович Патенти Клещов Микола Федосович Патенти Клещов Микола Федосович
Патенти Клещов Микола Федосович Патенти Клещов Микола Федосович Патенти Клещов Микола Федосович Патенти Клещов Микола Федосович Патенти Клещов Микола Федосович

 

Додаткові сервіси для пошуку


Пошук

Знайти за прізвищем, ім'ям та по батькові

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

   E-mail:
vip_otl@ukr.net

Транспорт

  Левченко Микола Пилипович
кандидат технічних наук, завідувач відділу Українського науково-дослідного інституту металів завідувач відділу транспортного металу НДІ «УкрНДІМет» УкрГНТЦ «Енергосталь», канд.техн.наук, заслужений винахідник України, Лауреат премії Ради Міністрів СРСР, почесний залізничник України. Автор більше 100 авторських свідоцтв і патентів України в галузі технології виробництва неруйнівного контролю якості...

Тематичні події

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

Тимчасово нема даних