Винахідники Харкова – читачі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка
Сталінський Дмитро Віталійович

 

Сталінський Дмитро Віталійович

Сталінський Дмитро Віталійович

генеральний директор ДП «УкрНТЦ ʺЕнергостальʺ», доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

народився 7 серпня 1952 р. у Харкові. Після закінчення в 1976 р. Харківського політехнічного інституту працював у інституті «УкрНДІМет», де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до заступника директора з наукової роботи. У 1998 р організував і очолив СКТБ «Металургмаш», реорганізоване в 2000 р. у інститут УкрНІПКТІ «Металургмаш»

У 2001 р. Д.В. Сталінський створив і очолив Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь». Це унікальний, єдиний на території СНД за своїми технічними можливостями і організаційній структурі інжиніринговий, науковий й інженерно-виробничий комплекс. Об'єднання інститутів «Енергосталь», «УкрНДІМет», «Гіпросталь», «Металургмаш», а також науково-технічного виробничого комплексу з виготовлення екологічного, енергозберігаючого та іншого технологічного обладнання, дозволило створити структуру, яка в сучасних умовахможе витримати конкурентну боротьбу з найбільшими зарубіжними компаніями

Під керівництвом Д.В. Сталінського виконані й успішно реалізовані тисячі проектів масштабних реконструкцій металургійних підприємств СНД і країн далекого зарубіжжя. Сьогодні Центр орієнтований на вирішення актуальних і перспективних завдань у галузі освоєння інноваційних технологій і обладнання та плідно співпрацює з відомими і авторитетними зарубіжними компаніями – «АВВ» (Швейцарія), «Siemens-VAI» (Австрія), «Kuttner» (Німеччина), «РaulWurth»(Люксембург) та ін.

З ініціативи генерального директора Д.В. Сталінського в 2005 р. Центр став засновником і видавцем науково-виробничого журналу «Екологія та промисловість». Журнал входить до переліку фахових видань України, в яких публікуються результати дисертаційних робіт здобувачів кандидатських і докторських ступенів.

Д.В. Сталінський успішно поєднує роботу керівника великого державного підприємства з науковою діяльністю, не забуваючи при цьому про педагогічну діяльність, спрямовану на підготовку нового покоління молодих вчених та інженерів, читає лекції з технології машинобудування і металорізальних верстатів у НТУ «ХПІ», керує підготовкою здобувачів ступеня кандидата технічних наук,є науковим консультантом здобувачів ступеня доктора технічних наук.

Д.В. Сталінський є автором 586 публікацій, у тому числі 7 монографій, 349 статей, 230 винаходів, запатентованих не тільки в Україні, а й у Німеччині, Австрії, Франції, Російській Федерації, Швейцарії та інших країнах світу.

Заслуги Д.В. Сталінського відзначені багатьма нагородами, серед яких Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2008 р.), Державна премія України в галузі науки і техніки (2010р.), орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2011р.), Грамота Прем'єр-міністра України «За вагомий особистий внесок реалізацію державної політики в галузі науки і техніки та сприяння розвитку наукових досліджень» (2011 р.), Диплом і пам'ятний знак «Гордість нації» Українського союзу промисловців і підприємців (2012 р.).


Галузь: Металургійна промисловість

Інформація підготовлена у 2007 році

 

 

Додаткові сервіси для пошуку


Пошук

Знайти за прізвищем, ім'ям та по батькові

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

   E-mail:
vip_otl@ukr.net

Газопостачання

  Капцов Іван Іванович
доктор технічних наук, професор, заслужений працівник промисловості України, академік Української нафтогазової Академії, завідувач кафедри експлуатації газових і теплових мереж Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова Вчений, провідний фахівець у галузі нафтогазової інженерії, зокрема, транспортування природного газу.

Народився Капцов І.І. 1 л...