Винахідники Харкова – читачі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка
Сідашенко Олександр Іванович

 

Сідашенко Олександр Іванович

Сідашенко Олександр Іванович

Академік Інженерної академії України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор, кандидат технічних наук, завідувач кафедри технологічних систем ремонтного виробництва Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка.

Олександр Іванович Сідашенко народився 28 квітня 1948 р. у Краснограді Харківської області. У 1966 р. зі срібною медаллю закінчив Красноградську середню школу, а в 1971 р. Харківський інститут механізації і електрифікації сільського господарства з відзнакою. З 1 серпня 1971 р. працював молодшим науковим співробітником лабораторії вібраційних машин та асистентом кафедри механізації тваринницьких ферм.

З 1973 по 1976 рр. – аспірант кафедри ремонту машин. Після закінчення аспірантури працював старшим викладачем кафедри ремонту машин. У 1986 р. О. І. Сідашенко захистив кандидатську дисертацію за темою «Повышение работоспособности робочих органов дробилок зерновых кормов», йому було присвоєно ступінь кандидата технічних наук, а в 1989 р. присвоєне вчене звання доцента. З травня 1987 р. Олександр Іванович працював доцентом кафедри, а в 1988 р. його було обрано завідувачем кафедри ремонту тракторів, автомобілів та сільськогосподарських машин. У 1990 р. він прочитав лекції для професорів кафедр ремонту машин університетів Китаю (32 години).

Важливе місце в діяльності О. І. Сідашенка займає науково-дослідна та винахідницька робота, що проводиться на кафедрі. У грудні 1994 р. за розроблення та впровадження нових технологічних процесів виробництва прокатних валків і борошномельних вальців високої експлуатаційної надійності О. І. Сідашенку присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки.

У 1997 р. О. І. Сідашенка обрано членом-кореспондентом, а у 1999 р. дійсним членом (академіком) Інженерної академії України. З червня 2011 р. О. І. Сідашенко – член спеціалізованої вченої ради К64.832.03 із захисту кандидатських дисертацій.

О. І. Сідашенко є автором шести підручників, 10 навчальних посібників, трьох довідників, двох термінологічних словників, 58 авторських свідоцтв та патентів, шести монографій, понад 500 наукових та навчально-методичних праць.


Галузь: Сільске господарство

Інформація підготовлена у 2018 році

 

Патенти Сідашенко Олександр Іванович Патенти Сідашенко Олександр Іванович Патенти Сідашенко Олександр Іванович
Патенти Сідашенко Олександр Іванович Патенти Сідашенко Олександр Іванович Патенти Сідашенко Олександр Іванович

 

Додаткові сервіси для пошуку


Пошук

Знайти за прізвищем, ім'ям та по батькові

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

   E-mail:
vip_otl@ukr.net

Машинобудування

  Божко Олександр Євгенович
доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України, член національних комітетів України з теоретичної та прикладної механіки та з теорії машин і механізмів Відомий український вчений в галузі надійності, динаміки та міцності машин і оптимального управління динамічними об’єктами, в тому числі системами відтворення вібрацій, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор те...