Винахідники Харкова – читачі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка
Білецький Едуард Володимирович

 

Білецький Едуард Володимирович

Білецький Едуард Володимирович

заступник директора з навчально-методичної і науково-педагогічної роботи, професор, доктор технічних наук

Працює у Харківському торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету з 1997 року.

Викладав дисципліни «Процеси та апарати харчових виробництв», «Технологічне обладнання в галузі», з 2004 року – декан факультету менеджменту і торгівлі, а з 2006 року є заступником директора з навчально-методичної та науково-педагогічної роботи. Професор кафедри технології та організації ресторанного бізнесу з 2007 року.

У 1998 році Едуард Володимирович захистив кандидатську дисертацію при Харківській державній академії технології та організації харчування і здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. У 2004 році йому присвоєне звання доцента. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Закономірності реодинаміки та теплообміну неньютонівських рідин у каналах хіміко-технологічного обладнання» він захистив у 2013 році.

За період наукової діяльності Е. В. Білецький опублікував монографію, два навчальні посібники, 18 методичних розробок. Всього має 107 публікацій, з яких 90 наукового характеру. За результатами наукових досліджень ним отримані охоронні документи: два патенти України на винаходи и 17 патентів на корисні моделі. Е. В. Білецький працював над науково-дослідною темою «Забезпечення якості продукції і послуг закладів ресторанного господарства регіонального кластеру», також брав участь у виконанні госпдоговірної теми «Розробка та впровадження сучасних систем обігріву технологічного обладнання з використанням нетрадиційних теплоносіїв». Постійно бере участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міжвузівських наукових конференціях, семінарах і форумах.

Едуард Володимирович неодноразово перемагав у конкурсах наукових та навчально-методичних робіт, конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена 2006 р.» в номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» та у 2013 році у номінації «Кращий науковець».


Галузь: Харчова промисловість

Інформація підготовлена у 2015 році

 

Патенти Білецький Едуард Володимирович Патенти Білецький Едуард Володимирович Патенти Білецький Едуард Володимирович Патенти Білецький Едуард Володимирович Патенти Білецький Едуард Володимирович
Патенти Білецький Едуард Володимирович Патенти Білецький Едуард Володимирович Патенти Білецький Едуард Володимирович Патенти Білецький Едуард Володимирович Патенти Білецький Едуард Володимирович

 

Додаткові сервіси для пошуку


Пошук

Знайти за прізвищем, ім'ям та по батькові

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

   E-mail:
vip_otl@ukr.net

Харчова промисловість

  Пивоваров Євген Павлович
доктор технічних наук, професор кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, керівник науково-виробничого кластеру між ХДУХТ, ТОВ ''Капсулар'' та ТОВ ''Тайфун-2000'',народний депутат України Народився 4 листопада 1978 у місті Харків . У 1995 році закінчив НВК з ліцеєм № 149 (м. Харків) із золо...

Тематичні події

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

Тимчасово нема даних