Винахідники Харкова – читачі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка
Рябоконь Олександр Петрович

 

Рябоконь Олександр Петрович

Рябоконь Олександр Петрович

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Рябоконь Олександр Петрович народився у м. Тростянці Сумської обл., закінчив лісогосподарський факультет Марійського політехнічного інституту ім. М. Горького за спеціальністю – інженер лісового господарства. Працював у лісах України, Середнього Поволжя, Уссурійської тайги. У лабораторії лісівництва УкрНДІЛГА працював молодшим науковим співробітником і пізніше старшим науковим співробітником. За сумісництвом викладав у Харківському інституті соціального прогресу – доцент кафедри екології й охорони навколишнього середовища.
З 1990р.по теперешній час – член Регіональної координаційної ради з сучасних проблем деревинознавства (Московський державний університет лісу) при Міжнародній академії наук про деревину IAWS ). Автор 190 наукових праць, у тому числі монографії «Воспроизводство спелых сосновых древостоев» (2009 р.), «Лісова кваліметрія» ( 2010 р.), трьох брошур, 28 патентів і авторських свідоцтв на винаходи. Є фундатором інноваційної дисципліни у лісогосподарської науці України – лісової кваліметрії. Вперше вирішив 26 експериментально обґрунтованих наукових проблем полідисциплінарною методологією (таксація, варіаційна статистика, лісознавство, лісівництво, біологічне деревинознавство, лісові культури, екологія, кваліметрія, патентознавство).

За цикл робіт «Оптимізація режимів густоти соснових деревостанів з метою прискореного відтворення пиловної й балансової деревини в Україні» нагороджений грамотами та дипломами із врученням «Срібного знаку» Благодійного фонду захисту й підтримки авторів інтелектуальної власності ім. академіка М. А. Куцина (м. Харків).


Галузь: Лісогосподарське виробництво

Інформація підготовлена у 2021 році

 

Патенти Рябоконь Олександр Петрович Патенти Рябоконь Олександр Петрович Патенти Рябоконь Олександр Петрович
Патенти Рябоконь Олександр Петрович Патенти Рябоконь Олександр Петрович Патенти Рябоконь Олександр Петрович

 

Додаткові сервіси для пошуку


Пошук

Знайти за прізвищем, ім'ям та по батькові

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

   E-mail:
vip_otl@ukr.net

Медицина та біологія

  Россіхін Василь В`ячеславович
доктор медичних наук, професор кафедри урології Харківської медичної академії післядипломної освіти 35 років працює на кафедрі урології Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Автор 666 наукових праць, у т. ч. 21 винаходу, 18 монографій. З 1998 року веде цикл медико-біологічних круглих столів за темою: „Наука на сторожі здоров’я нації” у Харківській державній нау...