Винахідники Харкова – читачі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка
Золотарьов Віктор Олександрович

 

Золотарьов Віктор Олександрович

Золотарьов Віктор Олександрович

професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри «Технології дорожньо-будівельних матеріалів» (ТДБМ) Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ)

Золотарьов Віктор Олександрович – професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри «Технології дорожньо-будівельних матеріалів» (ТДБМ) Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ). Народився 20 січня 1938 р. в Харкові.
Закінчив Харківський інститут залізничного транспорту за спеціальністю «Промислово-громадське будівництво» у 1960 році. Працював інженером в Першоуральському управлінні будівництва, в проєктному інституті «Південдіпроруда».
З 1962 р. по 1966 р. аспірант Харківського автомобільно-дорожнього інституту (ХАДІ). У 1967 р. захистив кандидатську, у 1983 р. докторську дисертації. Після аспірантури працював старшим інженером, старшим науковим співробітником, з 1974 р. доцентом, а 1984 р. професором. З 1992 р. і по цей час завідувач кафедри ТДБМ. У 1964—1965 рр. стажувався в Центральній лабораторії доріг і мостів Франції (Париж).
Наукова діяльність В. О. Золотарьова пов’язана з дослідженнями поверхневих і когезійних властивостей бітумів; ефективності і термічної стабільності в бітумах поверхнево-активних речовин; шляхів спрямованого регулювання процесів окислення бітумів в локальних установках; впливу технології компаундування бітумів на їх властивості. Головний науковий напрямок кафедри, яку останні 40 років очолює професор – «Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів».
Завдяки великій обдарованості, працездатності та всебічній ерудиції В. О. Золотарьов опублікував 556 наукових праць, підготував до видання 3 томи вибраних праць, 6 монографій, 9 підручників та навчальних посібників; створив 32 винаходи. Професор В. О. Золотарьов підготував двох докторів та тридцять трьох кандидатів технічних наук. Найвагомішими його працями є:
- Золотарев В.А. Испытания дорожно-строительных материалов: лаборатор. практикум;
- Золотарев В. А. Дорожные битумные вяжущие и асфальтобетоны;
- Золотарев В. А. Технические, реологические и поверхностные свойства битумов ;
- Золотарев В. А. Битумы, модифицированные полимерами и добавками;
- Золотарев В. А. Дорожные асфальтобетоны;
- Золотарев В. А. Дорожно-строительные материалы;
- Золотарьов В. О. Методи визначення показникiв якостi дорожнiх бiтумiв;
- Золотарьов В. О. Задачi для магiстрантiв та аспiрантiв з дорожньо-будiвельних матерiалiв;
- Золотарьов В. О. Англо-франко-український словник дорожнiх термiнiв Всесвiтньої дорожньої Асоцiацiї (PIARC-AIPCR).
З 1996 р. по 2007 р. В. О. Золотарьов представляв Україну в технічному комітеті «Нежорсткі дороги», а з 2005 р. і в комітеті «Термінологія і допомога в перекладах» Всесвітньої дорожньої Асоціації (РIARC-AIPCR). За ініціативою професора В. О. Золотарьова та під його керівництвом дослідницьким колективом кафедри розроблені 7 державних стандартів України на асфальтобетони, бітуми, методи випробування бітумів. Він є асоційованим членом Європейського комітету з нормалізації (СEN). Активно поширює європейський досвід в Україні, спільно з колегами професором переклав 17 робіт, виконаних в країнах ЄС. У 2012 р. було видано перший в історії України «Англо-франко-український словник дорожніх термінів Всесвітньої дорожньої Асоціації (PIARC-AIPCR)», складений професором В. О. Золотарьовим. Професор В. О. Золотарьов брав участь в міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах в Канаді, Франції, Іспанії, Швейцарії, Австрії, Голландії, Люксембурзі, Словенії, Польщі, Малайзії, Сирії, Чехії, Греції, Туреччині.
В. О. Золотарьов заслужений діяч науки і техніки України, кавалер орденів «За заслуги» ІІІ (1987) та ІІ ступенів (2006), «Почесний дорожник», дійсний і заслужений член Транспортної Академії України, стипендіат державної стипендії для видатних вчених України, відмінник освіти України, дипломант двох конкурсів (1998 р. і 2003 рр.) «Слобожанщина — кращі імена», повний кавалер Почесного знаку ХНАДУ «За видатні заслуги перед колективом університету». Має почесне звання «Академік транспортної академії України».


Галузь: Транспорт

Інформація підготовлена у 2022 році

 

Патенти Золотарьов Віктор Олександрович Патенти Золотарьов Віктор Олександрович Патенти Золотарьов Віктор Олександрович Патенти Золотарьов Віктор Олександрович
Патенти Золотарьов Віктор Олександрович Патенти Золотарьов Віктор Олександрович Патенти Золотарьов Віктор Олександрович Патенти Золотарьов Віктор Олександрович

 

Додаткові сервіси для пошуку


Пошук

Знайти за прізвищем, ім'ям та по батькові

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

   E-mail:
vip_otl@ukr.net

Машинобудування

  Крахмальова Тетяна Ігорівна
інженер-механік ракетно-космічних двигунів, менеджер інтелектуальної власності та права, патентний повірений України Начальник управління інтелектуальною власністю Харківського авіазаводу, має ступінь магістра технічних наук за фахом ''двигуни ракетно-космічних літальних апаратів''. Автор 9 винаходів (як автор і заявник), 28 публікацій на технічні та економічні теми з питань керування інтелектуа...

Тематичні події

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

Тимчасово нема даних