Винахідники Харкова – читачі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка
Цимбал Богдан Михайлович

 

Цимбал Богдан Михайлович

Цимбал Богдан Михайлович

доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, факультету техногенно-екологічної безпеки, Національного університету цивільного захисту України (НУЦЗУ), кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Академії Прикладних Наук

ЦИМБАЛ Богдан Михайлович (06.10.1988) – доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, факультету техногенно-екологічної безпеки, Національного університету цивільного захисту України (НУЦЗУ), кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Академії Прикладних Наук.

У 2013 р. закінчив Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка за спеціальністю «Обладнання переробних та харчових виробництв».

У 2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою: «Підвищення зносостійкості шнекових екструдерів для виробництва паливних брикетів у кислотних та лужних середовищах» зі спеціальності 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах».

У 2019 р. закінчив НУЦЗЦ і здобув ступінь вищої освіти «магістр» за спеціальністю «Цивільна безпека».

З 2021 р. є членом-кореспондентом Академії Прикладних Наук (AAS №00101) та членом Всеукраїнської екологічної Ліги.

Як доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Богдан Цимбал викладає такі навчальні дисципліни: «Управління та нагляд у галузі охорони праці»; «Ризикоорієнтоване управління охороною праці»; «Профілактика нещасних випадків та професійних захворювань»; «Безпека виробничих процесів, обладнання та транспорту», «Атестація та паспортизація робочих місць і ергономіка»; «Інтелектуальна власність»; «Моніторинг охорони праці та теорія професійних ризиків», «Гендерні основи безпеки та професійної діяльності».

Богдан Михайлович є гарантом освітньо-професійної програми «Охорона праці», галузь знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 263 «Цивільна безпека», другого рівня вищої освіти («магістр»).

Серед його здобутків на міжнародному рівні слід зазначити такі:

– з 2019 р. – член Європейської асоціації наук з безпеки (EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY);

– з 2019 р. – асоційований член Європейського співтовариства з охорони праці – професійної спілки спеціалістів з безпеки та гігієни праці;

– ініціатор заключення Угоди про співпрацю з Федерацією обміну «Франція – Україна». Відповідно до зазначеної угоди студент факультету В. Байдужий пройшов у 2020 р. міжнародне стажування;

– ініціатор заключення Рамкової угоди про співпрацю з Вищою школою управління охороною праці м. Катовіце, Республіка Польща, яка передбачає співпрацю у галузі навчання здобувачів вищої освіти та здійснення спільної науково-дослідної діяльності, зокрема у сфері розвитку культури та традицій країн-партнерів;

– ініціатор підписання меморандуму з Бельгійською освітньою радою, НУЦЗУ став офіційним партнером міжнародного освітнього руху «КІБЕРПЕДАГОГ» від Belgian Education Council.

У 2021 р. Богдан Цимбал отримав іменну стипендію Харківської обласної державної адміністрації у номінації «Технічні науки» (стипендія імені Г. Ф. Проскури). Брав участь у районному етапі міського конкурсу «Молода людина року 2021» та виборов І місце у номінації «Діяльність у невиробничій сфері».

Він є автором 12 патентів на корисні моделі, які присвячені способу отримання твердого біопалива з рослинної сировини та присадки, активному циклону з додатково створеним зниженим тиском, засобам індивідуального захисту працюючих та способам гасіння пожежі безпілотним роботом.

У його арсеналі краща монографія НУЦЗУ у 2018 році – «Підвищення ефективності виконання заходів з охорони праці та екологічної безпеки під час експлуатації шнекових екструдерів».

У відкритому конкурсі на кращий патент у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки – його патент на корисну модель «Термокостюм робітника екструдера для виготовлення паливних брикетів» отримав диплом ІІІ ступеня.

Щорічно під його керівництвом студенти отримують конкурсні нагороди молодих вчених і у галузі «Цивільна безпека» (Безпека життєдіяльності). Зокрема, серед них є і лауреати студентського конкурсу проєктів з охорони праці «SMART безпека», який проводить ESOSH – Європейське співтовариство з охорони праці (ЄСОП).

Він успішно здійснює керівництво науковими роботами здобувачів вищої освіти, які отримали дипломи різних ступенів і стали переможцями першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2021/2022 навчальному році. Так само високу оцінку на всеукраїнському рівні протягом декількох років отримували роботи його студентів за темою «Ґендерна політика очима української молоді».

Він є переможцем 8-го конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських робіт у сфері цивільного захисту у номінації «Новітні технології» за розробку «Бойовий одяг пожежного рятувальника».

Не віддаляючись від потреб сучасного виробництва у 2020–2021 рр. Богдан Цимбал здійснював наукове консультування Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРАТ Харківський завод транспортного устаткування» з питань цивільної безпеки (охорони праці) та екології (екологічної безпеки).

У сфері його інтересів організація вивчення польської мови, спільних європейських наукових заходів тощо.


Галузь: Екологія

Інформація підготовлена у 2023 році

 

Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович
Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович Патенти Цимбал Богдан Михайлович

 

Додаткові сервіси для пошуку


Пошук

Знайти за прізвищем, ім'ям та по батькові

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

   E-mail:
vip_otl@ukr.net

Транспорт

  Золотарьов Віктор Олександрович
професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри «Технології дорожньо-будівельних матеріалів» (ТДБМ) Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) Золотарьов Віктор Олександрович – професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри «Технології дорожньо-будівельних матеріалів» (ТДБМ) Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ). Народився 20 сі...

Тематичні події

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

Тимчасово нема даних