Винахідники Харкова – читачі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка
Божко Олександр Євгенович

 

Божко Олександр Євгенович

Божко Олександр Євгенович

доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України, член національних комітетів України з теоретичної та прикладної механіки та з теорії машин і механізмів

Відомий український вчений в галузі надійності, динаміки та міцності машин і оптимального управління динамічними об’єктами, в тому числі системами відтворення вібрацій, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України, лауреат премії ім. Г. Ф. Проскури АН України та республіканської ім. В. К. Семінського, член національних комітетів України з теоретичної та прикладної механіки та з теорії машин і механізмів, голова наукової секції НАН України „Вібраційна надійність та вібраційні технології”. Він зробив значний внесок у розвиток вітчизняної науки, виконав оригінальні фундаментальні та прикладні наукові дослідження з актуальних проблем відтворення одно- і багатокоординатних вібрацій при динамічних випробуваннях, вібродиагностики і віброзахисту різних об'єктів, міцності матеріалів і елементів конструкцій в умовах динамічного навантаження.

Результати наукових досліджень О. Є. Божко широко впроваджені як у СРСР, так і за кордоном. Він опублікував 700 наукових робіт, серед яких 17 монографій. За монографію «Відтворення вібрацій» у 1978 році О. Є. Божко стає лауреатом премії АН України ім. академіка АН України Г. Ф. Проскури. Він одержав близько 250 патентів і авторських свідоцтв на винаходи, у тому числі патенти України, Російської Федерації, Франції, Швеції, Італії, Німеччини, Англії у 1981 році за видатну винахідницьку діяльність і успішне використання винаходів у промисловості О . Є. Божку присвоєне почесне звання «Заслуженого винахідника України». У 1989 році за розробку і впровадження в народне господарство України високоефективних винаходів він став ( разом зі своїми учнями - к. т. н. Е. А. Лічкатим, к. т. н. О. Ф. Поліщуком, к. т. н. В. І. Савченко, к. т. н. А. І. Федоровим) лауреатом республіканської премії ім. В. К. Семінського. Впровадження ідей і оригінальних науково-технічних розробок О. Є. Божка принесло Україні багатомільйонний економічний ефект.


Галузь: Машинобудування

Інформація підготовлена у 2007 році

 

Патенти Божко Олександр Євгенович Патенти Божко Олександр Євгенович Патенти Божко Олександр Євгенович Патенти Божко Олександр Євгенович
Патенти Божко Олександр Євгенович Патенти Божко Олександр Євгенович Патенти Божко Олександр Євгенович Патенти Божко Олександр Євгенович

 

Додаткові сервіси для пошуку


Пошук

Знайти за прізвищем, ім'ям та по батькові

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

   E-mail:
vip_otl@ukr.net

Транспорт

  Поляков Петро Федорович
доктор технічних наук, професор, винахідник СРСР, заслужений працівник транспорту України, академік міжнародної академії інформатизації асоційованого члена ООН, академік Академії зв’язку України, президент академії SIC Global Inc., базового органу системи незалежної сертифікації Співробітник Центру сертифікаційних випробувань та експертиз Міністерства транспорту та зв’язку України.

...

Тематичні події

Відділ науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів

Тимчасово нема даних