Видання ХДНБ імені В. Г. Короленка
Матеріали конференцій

Всього записів: 49

А

  Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій: матеріали науково-практичних семінарів

Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій: матеріали наук.-практ. семінарів / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; уклад. : Н. В. Подошовка, М. М. Чегринець. – Харків, 2011. – 84 с.

Висвітлюються основні тенденції наукової каталогізації, напрацювання відділу наукової систематизації, предметизації та організації систематичних каталогів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, обґрунтовані проблеми використання новітніх інформаційних технологій і представлені напрями роботи з теоретичними та практичними результатами.


Повний текст

Б

  Бібліографічні студії пам’яті українського бібліографа Ігоря Корнєйчика

Бібліографічні студії пам’яті українського бібліографа Ігоря Корнєйчика 20 жовт. 2004 р. [Текст] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2004. – 108 с.


Повний текст

  Бібліографічні читання пам’яті українського бібліографа Федора Максименка

Бібліографічні читання пам’яті українського бібліографа Федора Максименка [Текст] : Матеріали / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик. – Харків, 2002. – 118 с.


Повний текст

  Бібліотекар ХХІ століття: нові стандарти професії

Бібліотекар ХХІ століття : нові стандарти професії [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. віртуал. конф. / Харків. держ. наук.б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. А. Л. Шалиганова]. – Харків, 2008. – 61 с.


Повний текст

  Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна: творча спадщина і сучасність

Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна: творча спадщина і сучасність [Текст] : Матеріали наук. конф., присвяченої 130–річчю з дня народження Л. Б. Хавкіної, 30 жовт. 2001 р . / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Упоряд. О. П. Кунич. – Харків, 2001. – 40 с.


Повний текст

  Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна: Харківський період діяльності (1888–1918)

Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна : Харківський період діяльності (1888–1918) [Текст] : Зб. матеріалів / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: А. М. Перепеча, Н. І. Капустіна. – Харків, 2004. – 128 с.


Повний текст

  Бібліотечне краєзнавство: нові технології

Бібліотечне краєзнавство: нові технології [Текст] : Матеріали міжнар. семінару, 22–23 берез. 2005 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Н. І. Полянська, В. О. Ярошик. – Харків, 2005. – 102 с.


Повний текст

В

  Великий майстер «Березоля». До 120-річчя від дня народження Леся Курбаса

Великий майстер «Березоля». До 120-річчя від дня народження Леся Курбаса [Текст] : Матеріали наук.-практ. конф. (5 берез. 2007 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад.: О. І. Крутас, Л. В. Хлєсткова. – Харків, 2007. – 97 с.


Повний текст

  Вічне слово Кобзаря: матеріали науково-практичної конференції, присвячені 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка,

Вічне слово Кобзаря [Електронний ресурс] : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка, 12 лют. 2014 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: О. І. Крутас, Н. І. Полянська]. – Харків, 2014. – 59 с. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945a6ed66cca9fb.


Повний текст

Д

  Демократична орієнтація творчості В. Г. Короленка

Демократична орієнтація творчості В. Г. Короленка [Текст] : Тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 150–літтю з дня народж. письменника. 28 трав. 2003 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім.В. Г. Короленка. – Харків, 2003. – 71 с.


Повний текст

Е

  Екологічна безпека у ХХІ столітті. Наукові досягнення харків’ян

Екологічна безпека у ХХІ столітті. Наукові досягнення харків’ян [Електронний ресурс] : матеріали наук.-практ. конф. 12 трав. 2014 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Департамент науки і освіти Харк. обл. держ. адміністрації, Департамент екології та природ. ресурсів Харк. обл. держ. адміністрації, Дослід. ін-т органіч. сіл. госп-ва (FIBL, Швейцарія), Асоц. виробників органіч. продукції «Україна Схід Органік», Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2014. – 212 с. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945301cb84ca97b


Повний текст

  Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції

Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.). Т. 1 / ГО «Регіонал. центр наук.-техніч. розвитку», Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [укладач І. В. Бондаренко]. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 205 с.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції презентують вітчизняні наукові дослідження та науково-технічні розробки.


Повний текст

З

  Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика і нові технології

Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика і нові технології [Текст] : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (20–22 листоп. 2006 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: В. В. Мірошникова, О. П. Куніч.– Харків, 2007. – 184 с.


Повний текст

І

  Іван Франко і національне й духовне відродження України. До 150-ї річниці від дня народження

Іван Франко і національне й духовне відродження України. До 150-ї річниці від дня народження [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. 18 трав. 2006 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2006. – 115 с.


Повний текст

К

  Колекції пам’яток писемності та друку у бібліотечних фондах України: проблеми формування, збереження, розкриття

Колекції пам’яток писемності та друку у бібліотечних фондах України: проблеми формування, збереження, розкриття [Текст] : Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю від. рідкісних вид. і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Наук. ред. І. Я. Лосієвський – Харків, 2003. – 148 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2008

Короленківські читання : матеріали регіон. наук.-практ. конф. [Текст] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Л. М. Багрянцева]. – Харків, 2008. – 67 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2001

Короленківські читання: матеріали наук.-практ. конф. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2001. – 91 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2003

Короленківські читання: матеріали наук.-практ. конф. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2003. – 109 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2004

Короленківські читання: Матеріали наук.-практ. конф. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Л. М. Багрянцева. – Харків, 2004. – 76 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2005

Короленківські читання : матеріали регіон. наук.-практ. конф. [Текст] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Л. М. Багрянцева]. – Харків, 2008. – 67 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2006

Короленківські читання 2006: матеріали наук.-практ. конф. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Л. М. Багрянцева. – Харків, 2006. – 107 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2007

Короленківські читання: матеріали наук.-практ. конф. / Харків. Держ. Наук. Б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад. Л. М. Багрянцева. – Харків, 2007. – 88 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2009

Короленківські читання 2009 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. Н. І. Капустіна, К. Р. Гарєєв]. – Харків, 2010. – 113 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі

Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі: матеріали ХV всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 11 жовт. 2012 р. / Харків. держ. наук.б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад. Н. І. Капустіна]. – Харків, 2013. – 286 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону». Частина 1

Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Н. І. Капустіна ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – 263 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону». Частина 2

Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Н. І. Капустіна ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – 258 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору»

Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф.( Харків, 8 жовт. 2014 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2015. – 288 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку»

Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 8 жовт. 2015 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – 181 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку»

Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 8 жовт. 2015 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – 237 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору». Частина 1

Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Ко-роленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – 290 с.

Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Короленківські читання 2016», присвяченої темі «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору».

Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та суміжних галузей.


Повний текст

  Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору». Частина 2

Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Ко-роленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2017. – 216 с.

Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Короленківські читання 2016», присвяченої темі «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору».
Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та суміжних галузей.


Повний текст

  Короленківські читання 2017. Частина 1

Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2018. – 185 с.

Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Короленківські читання 2017», присвяченої темі «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів».

Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та суміжних галузей.


Повний текст

  Короленківські читання 2017. Частина 2

Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2018. – 191 с.

Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Короленківські читання 2017», присвяченої темі «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів».

Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та суміжних галузей.


Повний текст

М

  Методична діяльність бібліотек: традиції, інновації, перспективи

Методична діяльність бібліотек: традиції, інновації, перспективи [Текст] Матеріали регіон. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю від. бібліотекознавства 2 листопада 2004 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. О. П. Кунич. – Харків, 2005. – 145 с.


Повний текст

Н

  Наука ХХІ століття: Харків авіакосмічний

Наука ХХІ століття: Харків авіакосмічний : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2016 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд. Г. В. Прохорова]. – Харків, 2016. – 93 с.


Повний текст

  Наука ХХІ століття: Харків медичний

Наука ХХІ століття: Харків медичний : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 14 трав. 2018 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2018. – 111 с.

У виданні представлено доповіді та повідомлення науковців, практикуючих лікарів, викладачів вищих медичних навчальних закладів, присвячені науковим досягненням харків’ян та актуальним проблемам у медичний галузі, проголошені на науково-практичній конференції в Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка.


Повний текст

П

  Персональна та біобібліографія в технологіях управління знаннями: матеріали міжнародного семінару-тренінгу

Персональна та біобібліографія в технологіях управління знаннями [Текст] : матеріали міжнар. семінару-тренінгу, Харків, 4 квіт. 2013 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Л. В. Глазунова, Н. І. Полянська]. – Харків, 2013. – 152 с.


Повний текст

  Поборник правди. До 155-річчя від дня народження В. Г. Короленка

Поборник правди. До 155-річчя від дня народження В. Г. Короленка [Текст] : матеріали міжрегіон. наук. читань 2 черв. 2008 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Л. В. Хлєсткова]. – Харків, 2008. – 48 с.


Повний текст

  Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області

Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області [Електронний ресурс] : матеріали наук.-практ. конф. 24 верес. 2013 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. рада Т-ва винахідників і раціоналізаторів, Харків. центр наук.-техн. та екон. інформації. – Харків, 2013. – 78 с. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945fa8a4eaee54c.


Повний текст

  Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області

Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. рада Т-ва винаХарків. і рац., Харків. центр наук.-техн. та екон. інформ. [уклад. В. Г. Прохорова.]. – Харків, 2009. – 72 с.


Повний текст

Р

  Регіональні проблеми українознавства Східної України

Регіональні проблеми українознавства Східної України [Текст] : Матеріали наук.-практ. конф. 10 верес. 2003 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. центр українознавства; Уклад. В. О. Ярошик. – Харків, 2003. – 217 с.


Повний текст

С

  Створення бібліографічних ресурсів: проблеми та перспективи

Створення бібліографічних ресурсів : проблеми та перспективи : матеріали п’ятих бібліогр. студій 25 квітня 2012 р. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. Н. І. Полянська]. – Харків, 2012. – 59 с.


Повний текст

  Сучасна бібліотека – науково-інформаційний центр освіти майбутнього

Сучасна бібліотека – науково-інформаційний центр освіти майбутнього [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23–24 вересня 2008 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад. О. П. Куніч]. – Харків, 2009. – 157 с.


Повний текст

У

  Українська культура: проблеми і перспективи

Українська культура: проблеми і перспективи [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. Року культури в Україні. 28 жовтня 2003 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2004. – 89 с.


Повний текст

Х

  Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми Частина 1

Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми [Текст] : Матеріали наук.-практ. конф. (20 квіт. 2004 р.) Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Е. І. Романова, Л. В. Хлєсткова. – Харків, 2004. – 199 с.


Повний текст

  Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми. Частина 2

Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми [Текст] : Матеріали наук.-практ конф. (20 квіт. 2004 р.) Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Е. І. Романова, Л. В. Хлєсткова. – Харків, 2004. – 109 с.


Повний текст

Ч

  Четверті бібліографічні студії, присвячені 120-річчю Михайла Ясинського

Четверті бібліографічні студії, присвячені 120-річчю Михайла Ясинського [Текст] / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик]. – Харків, 2009.


Повний текст

Ш

  Шевченкіана на початку ХХІ століття

Шевченкіана на початку ХХІ століття [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка 25 березня 2004 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. В. О. Ярошик. – Харків, 2004. – 194 с.


Повний текст

 

Пошук за назвою, автором або роком видання

Алфавітний пошук

Скачати архів публікаціїй

2013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998