Видання ХДНБ імені В. Г. Короленка
Збірники наукових праць

Всього записів: 8

Б

  Багаліївський збірник: академік Д. І. Багалій та бібліотечна справа України

Багаліївський збірник: академік Д. І. Багалій та бібліотечна справа України [Текст] : наук. ст. та матеріали / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. О. П. Куніч]. – Харків : Сага, 2008. – 84, [152], 72с. : іл., фото. – Бібліогр. : С. 239 – 258.

Збірник є першим виданням, яке висвітлює внесок академіка Дмитра Івановича Багалія у розвиток бібліотекознавства, найбільших бібліотек України. В основу покладено матеріали доповідей та повідомлень на наукових читаннях, організованих ХДНБ ім. В. Г. Короленка до 150-річчя від дня народження вченого. Містить препринти публікацій кінця ХIХ – 20-х років ХХ ст., репродукції унікальних фотодокументів тощо.

  Бібліотеки, їх організація і техніка : ІІІ регіональний конкурс імені Любові Борисівни Хавкіної на кращу наукову роботу та інноваційний проект

«Бібліотеки, їх організація і техніка» : ІІІ регіон. конкурс ім. Любові Борисівни Хавкіної на кращу наук. роботу та інновац. проект / М-во культури України, Харків. держ. наук б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Н. І. Капустіна, Ю. В. Ходарєва, відп. за вип. В. Д. Ракитянська]. – Харків, 2018. – 116 с.

Збірник розрахований на молодих фахівців бібліотечної справи, аспірантів і студентів навчальних закладів культури, а також всіх, хто цікавиться розвитком бібліотечної професії, розкриттям потенціалу бібліотечної молоді, організацією і проведенням наукового конкурсу імені Л. Б. Хавкіної.


Повний текст

З

  Збірник наукових праць. Вип. 9

Збірник наукових праць. Вип. 9 / М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – 134 с.

Висвітлюються результати історико-бібліотекознавчих досліджень, що здійснюються працівниками ХДНБ ім. В. Г. Короленка і можуть зацікавити бібліотекарів, істориків, краєзнавців.


Повний текст

  Збірник наукових праць. Випуск 3

Збірник наукових праць. Вип. 3 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. — Харків, 2000. — 173 с.

  Збірник наукових праць. Випуск 4

Збірник наукових праць. [Текст] Вип. 4 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2004. – 100 с.


Повний текст

  Збірник наукових праць. Випуск 6

Збірник наукових праць. Вип. 6 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2012. – 133 с.


Повний текст

  Збірник наукових праць. Випуск 7

Збірник наукових праць. Вип. 7 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2012. – 140 с.


Повний текст

І

  Історичні етапи становлення бібліотечної освіти в Україні: до 150-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної

Історичні етапи становлення бібліотечної освіти в Україні: до 150-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної : зб. наук. пр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Н. І. Капустіна; наук. консультант Н. М. Кушнаренко]. – Харків, 2021. – 90 с.

Висвітлюються результати наукових досліджень з історії розвитку бібліотечної освіти Україні, що здійснюються працівниками Харківської державної академії культури, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка. Досліджено історичні, соціально-політичні та культурно-освітні чинники створення та розвитку харківської бібліотечної наукової школи, мережі середніх спеціальних навчальних закладів, бібліотечних курсів.

Видання розраховане на усіх, хто цікавиться історією бібліотечної справи.


Повний текст

 

Пошук за назвою, автором або роком видання

Алфавітний пошук

Скачати архів публікаціїй

2013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998