Видання ХДНБ імені В. Г. Короленка
Науково-допоміжні бібліографічні посібники

Всього записів: 32

А

  Альтернативна енергетика: можливості для України

Альтернативна енергетика: можливості для України [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Т. О. Сосновська, Л. Ф. Бондаренко, В. Р. Антонова, Г. М. Герасимова, Т. С. Антипова. – Харків, 2015. – 197 с.

  Альтернативні моторні палива біологічного походження

Альтернативні моторні палива біологічного походження [Текст] : наук.-бібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: В. Г. Прохорова, Т. К. Крестініна. – Харків, 2007. – 29 с.


Повний текст

В

  Винахідники на допомогу інвалідам

Винахідники на допомогу інвалідам [Текст] : бібліогр. покажч. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад.: В. Г. Прохорова, М. П. Черевко]. – Харків, 2010. – 79 с.


Повний текст

  Винахідники на допомогу інвалідам. Випуск 2

Винахідники на допомогу інвалідам: бібліогр. покажч. Вип. 2 / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка», УкрНДІпротезування, протезобудування та відновлення працездатності; [уклад.: В. Г. Прохорова, М. П. Черевко, Т. А. Трофименко, Л. І. Москальчук]. – Харків, 2011. – 55 с.


Повний текст

Д

  Духовні нотні видання у фонді Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Духовні нотні видання у фонді Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка : каталог / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім.. В. Г. Короленка [уклад.: О. А. Поліщук, Н. П. Погребняк]. – Харків, 2019. – 190 с.

У каталозі представлені бібліографічні описи видань, що дають можливість ознайомитися з богослужбовими співами православного й інших християнських віросповідань, а також духовною музикою світського характеру.

Каталог призначений мистецтвознавцям, музикознавцям, хоровим диригентам, церковним регентам, історикам, релігієзнавцям, бібліографам, працівникам музеїв, видавництв.


Повний текст

Е

  Економічна україніка

Економічна україніка [Текст] : бібліогр. покажч. (1990–2004 рр.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик. – Харків, 2004. – 204 с.


Повний текст

З

  Залізничний транспорт

Залізничний транспорт : бібліогр. покажч. патентів на винаходи (корисні моделі) (1994‒2022 рр.) / М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. І. П. Кроленко ; наук. ред. Л. В. Глазунова]. ― Харків, 2023. ― 47 с.

У покажчику наведено патенти на винаходи (корисні моделі), розроблені науковцями та фахівцями у галузі залізничного транспорту України у 1994–2022 роках.
Посібник допоможе у дослідженнях щодо вітчизняного транспортобудування та стану патентної забезпеченості залізничної галузі України.


Повний текст

І

  Історія футболу в Україні

Історія футболу в Україні : бібліогр. покажч. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; уклад. : Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик. – Харків, 2012. – 272 с.


Повний текст

М

  Музейна справа на Харківщині: становлення та розвиток

Музейна справа на Харківщині [Текст] : становлення та розвиток : (наук.-допоміж. покажч.) / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. : Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик]. – Харків, 2009. – 265 с.


Повний текст

Н

  Нормативно-технічні документи зі стандартизації на допомогу інформаційній діяльності, бібліотечній та видавничій справі

Нормативно-технічні документи зі стандартизації на допомогу інформаційній діяльності, бібліотечній та видавничій справі : бібліогр. покажч. / Держ. закл. ''Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка'' ; [уклад. : Л. І. Кравченко, Л. Д. Гонтаренко]. – Харків, 2012. – 62 с.


Повний текст

П

  Підприємництво та комерційна діяльність в Україні

Підприємництво та комерційна діяльність в Україні [Текст] : бібліогр. покажч. (1992–2005) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Л. Ф. Бондаренко. – Харків, 2005. – 176 с.


Повний текст

Р

  Регіональні чинники економіки України

Регіональні чинники економіки України [Текст] : бібліогр. покажч. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. Л. Ф. Бондаренко]. – Харків, 2011. – 264 с.


Повний текст

  Ринок землі в Україні

Ринок землі в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Т. О. Сосновська, Л. Ф. Бондаренко]. – Харків, 2015. – 230 с.


Повний текст

Т

  Твори Т. Г. Шевченка у фондах Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Твори Т. Г. Шевченка у фондах Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка : каталог / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Г. М. Лях, В. В. Долбня, Г. М. Гєрасимова]. – Харків, 2018. – 193 с.

Каталог містить відомості про колекцію виданнь творів Т. Г. Шевченка у фондах Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка. Пропоновані відомості є джерельною базою для філологічних, культурологічних, історичних, книгознавчих досліджень.

Видання розраховане на фахівців гуманітарної сфери, усіх небайдужих до слобожанського шевченкознавства та шевченкіани.


Повний текст

  Трудовий потенціал України

Трудовий потенціал України [Текст] : бібліогр. покажч. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. Л. Ф. Бондаренко, Т. В. Гальченко]. – Харків, 2009. – 226 с.


Повний текст

У

  Українські продовжувані видання у фонді ХДНБ ім. В. Г. Короленка (1830–1923)

Українські продовжувані видання у фонді ХДНБ ім. В. Г. Короленка (1830–1923) [Текст] : Друкований каталог / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Л. Ф. Бондаренко. – Харків, 2003. – 116 с.


Повний текст

  Українські ярмарки та виставки (історія та сьогодення)

Українські ярмарки та виставки (історія та сьогодення) [Текст]: наук.-допоміж. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [Уклад.: Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик]. – Харків, 2008. – 125 с


Повний текст

Х

  Харків і губернія на сторінках газети «Южный край» (1880–1919). Ч. 10: 1911

Харків і губернія на сторінках газети «Южный край» (1880–1919). Ч. 10: 1911 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Н. І. Полянська, Н. Л. Манова]. – Харків, 2020. – 309 c.

Бібліографічний покажчик розкриває зміст газети, представляє у хронологічній послідовності нариси, огляди, статистичні матеріали, хронікальні замітки про Харків та губернію в межах сучасного адміністративного поділу.


Повний текст

  Харків і губернія на сторінках газети «Южный край» (1880 – 1919). Ч. 11: 1912

Харків і губернія на сторінках газети «Южный край» (1880–

1919). Ч. 11: 1912 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ;

[уклад.: Н. І. Полянська, Н. Л. Манова]. – Харків, 2021. – 312 c.

Бібліографічний покажчик розкриває зміст газети, представляє у хронологічній

послідовності бібліографічні описи частково анотованих нарисів, оглядів, статистичних

матеріалів, хронікальних заміток про Харків та губернію в межах сучасного

адміністративного поділу.


Повний текст

  Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка: (1886 – 2011)

Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка : (1886 – 2011) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. : [У 4 ч.] / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» : [уклад. : Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик, Т. Л. Кульшицька, А. О. Черевко, О. П. Куніч]. – Харків, 2011. – 485 с. – До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка: бібліографічний покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність за 1996–2006 рр.

Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка [Текст] : бібліогр. покажч. вид. б-ки та літ. про її діяльність за 1996–2006 рр. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Т. О. Сосновська та ін. – Харків, 2006. – 164 с.


Повний текст

  Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка: каталог видань Бібліотеки та публікацій про її діяльність за 2011–2015 рр.

Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка [Текст] : кат. видань Б-ки та публ. про її діяльність за 2011–2015 рр. / М-во культури України, Харків. держ. наук б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. : О. П. Скорик, Ю. В. Ходарєва, О. В. Непочатова ; наук. ред. Л. В. Глазунова ; ред. Н. О. Стрілець ; відп. за вип. В. Д. Ракитянська]. – Харків, 2017. – 272 с.


Повний текст

  Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край». Часть 1 (1880 – 1886)

Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (1880—1918). Вып.1 (1880—1886) / Харьков. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко ; Сост. : В. А. Ярошик, Т. В. Гологорская, Н. Л. Манова. — Харьков, 2002. — 180 с.

Библиографическое пособие раскрывает содержание газеты, представляет в хронологической последовательности очерки, обзоры, статистические материалы, хроникальные заметки о Харькове и губернии в рамках современного административного деления


Повний текст

  Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край». Часть 2: 1888 — 1890

Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (1880—1918). Часть 2 : 1888—1890 / Харьков. гос. науч. б-ка им. В.Г.Короленко ; Сост.: В. А. Ярошик и др. — Харьков, 2003. — 280 с.


Повний текст

  Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край». Часть 3 (1891 – 1893)

Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (1880–1918). Часть 3 (1891–1893) / Харьков. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко; Сост. : Т.В.Гологорская и др. – Харьков, 2005. – 210 с.

Библиографическое пособие раскрывает содержание газеты, представляет в хронологической последовательности очерки, обзоры, статистические материалы, хроникальные заметки о Харькове и губернии в рамках современного административного деления.


Повний текст

  Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край». Часть 4 (1894 – 1896)

Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край»(1880–1918). Часть 4 (1894–1896) / Харьков. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко ; Сост. : Т. В. Гологорская и др. – Харьков, 2005. – 258 c.

Библиографическое пособие раскрывает содержание газеты, в хронологической последовательности представляет очерки, обзоры, статистические материалы, хроникальные заметки о Харькове и губернии в рамках современного административного деления.


Повний текст

  Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край». Часть 5. (1897 – 1899)

Харьков и губерния на страницах газеты ''Южный край'' (1880–1918). Часть 5 (1897–1899) / Харьков. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко ; сост. : Т. В. Гологорская и др. – Харьков, 2008. – 283 с.

Библиографическое пособие раскрывает содержание газеты, представляет в хронологической последовательности очерки, обзоры, статистические материалы, хроникальные заметки о Харькове и губернии в рамках современного административного деления.


Повний текст

  Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край». Часть 6 (1900 – 1902)

Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (1880 –1918). Часть 6 (1900 – 1902) / Харьк. гос. науч. б-ка

им. В. Г. Короленко ; сост. : Н. И. Полянская и др. – Харьков, 2015. – 352 c.

Библиографическое пособие раскрывает содержание газеты, представляет в хронологической последовательности очерки, обзоры, статистические материалы, хроникальные заметки о Харькове и губернии в рамках современного административного деления.


Повний текст

  Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край». Часть 7 (1903 – 1905)

Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (1880– 1918). [Электронный ресурс]. Ч. 7 (1903 – 1905) / Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко ; [сост.: Н. И. Полянская и др.]. – Харьков, 2014. – 376 с.


Повний текст

  Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край». Часть 8 (1906 – 1908)

Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (1880 – 1919). [Текст]. Ч. 8 (1906 – 1908) / Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко ; сост.: Н. И. Полянская и др. – Харьков, 2015. – 403 c.


Повний текст

  Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край». Часть 9 (1909 – 1910)

Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (1880 – 1919). Ч. 9 (1909 – 1910) / Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко ; сост.: Н. И. Полянская, Н. Л. Манова. – Харьков, 2018. – 484 с.

Библиографическое пособие раскрывает содержание газеты, представляет в хронологической последовательности очерки, обзоры, статистические материалы, хроникальные заметки о Харькове и губернии в рамках современного административного деления.


Повний текст

  ХІІ Археологічний з’їзд: (До 100-річчя проведення)

ХІІ Археологічний з’їзд: (До 100-річчя проведення) [Текст] : Бібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. О. М. Дмитрієва. – Харків, 2002. – 76 с.


Повний текст

 

Пошук за назвою, автором або роком видання

Алфавітний пошук

Скачати архів публікаціїй

2013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998