Видання ХДНБ імені В. Г. Короленка
Матеріали конференцій

Всього записів: 57

А

  Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій: матеріали науково-практичних семінарів

Актуальні питання каталогізації в умовах впровадження нових інформаційних технологій: матеріали наук.-практ. семінарів / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; уклад. : Н. В. Подошовка, М. М. Чегринець. – Харків, 2011. – 84 с.

Висвітлюються основні тенденції наукової каталогізації, напрацювання відділу наукової систематизації, предметизації та організації систематичних каталогів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, обґрунтовані проблеми використання новітніх інформаційних технологій і представлені напрями роботи з теоретичними та практичними результатами.


Повний текст

Б

  Бібліографічні студії пам’яті українського бібліографа Ігоря Корнєйчика

Бібліографічні студії пам’яті українського бібліографа Ігоря Корнєйчика 20 жовт. 2004 р. [Текст] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2004. – 108 с.


Повний текст

  Бібліографічні студії пам’яті харківського бібліографа-краєзнавця Галини Каширіної (23 травня 2019 року)

Бібліографічні студії пам’яті харківського бібліографа-краєзнавця Галини Каширіної (23 травня 2019 року) : матеріали / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) Всеукр. громад. орг. Укр. бібл. асоц. ; [уклад.: Н. І. Полянська, В. Р. Антонова]. – Харків, 2020. – 87 с.

Висвітлено внесок Г. М. Каширіної у розвиток краєзнавства, розглянуто проблеми краєзнавчої бібліографії у бібліотеках України. Матеріали також містять повідомлення, присвячені життю та творчості видатних харків’ян.


Повний текст

  Бібліографічні читання пам’яті українського бібліографа Федора Максименка

Бібліографічні читання пам’яті українського бібліографа Федора Максименка [Текст] : Матеріали / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик. – Харків, 2002. – 118 с.


Повний текст

  Бібліотекар ХХІ століття: нові стандарти професії

Бібліотекар ХХІ століття : нові стандарти професії [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. віртуал. конф. / Харків. держ. наук.б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. А. Л. Шалиганова]. – Харків, 2008. – 61 с.


Повний текст

  Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна: творча спадщина і сучасність

Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна: творча спадщина і сучасність [Текст] : Матеріали наук. конф., присвяченої 130–річчю з дня народження Л. Б. Хавкіної, 30 жовт. 2001 р . / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Упоряд. О. П. Кунич. – Харків, 2001. – 40 с.


Повний текст

  Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна: Харківський період діяльності (1888–1918)

Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна : Харківський період діяльності (1888–1918) [Текст] : Зб. матеріалів / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: А. М. Перепеча, Н. І. Капустіна. – Харків, 2004. – 128 с.


Повний текст

  Бібліотечне краєзнавство: нові технології

Бібліотечне краєзнавство: нові технології [Текст] : Матеріали міжнар. семінару, 22–23 берез. 2005 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Н. І. Полянська, В. О. Ярошик. – Харків, 2005. – 102 с.


Повний текст

В

  Великий майстер «Березоля». До 120-річчя від дня народження Леся Курбаса

Великий майстер «Березоля». До 120-річчя від дня народження Леся Курбаса [Текст] : Матеріали наук.-практ. конф. (5 берез. 2007 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад.: О. І. Крутас, Л. В. Хлєсткова. – Харків, 2007. – 97 с.


Повний текст

  Вічне слово Кобзаря: матеріали науково-практичної конференції, присвячені 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка,

Вічне слово Кобзаря [Електронний ресурс] : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка, 12 лют. 2014 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: О. І. Крутас, Н. І. Полянська]. – Харків, 2014. – 59 с. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945a6ed66cca9fb.


Повний текст

Д

  Демократична орієнтація творчості В. Г. Короленка

Демократична орієнтація творчості В. Г. Короленка [Текст] : Тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 150–літтю з дня народж. письменника. 28 трав. 2003 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім.В. Г. Короленка. – Харків, 2003. – 71 с.


Повний текст

Е

  Екологічна безпека у ХХІ столітті. Наукові досягнення харків’ян

Екологічна безпека у ХХІ столітті. Наукові досягнення харків’ян [Електронний ресурс] : матеріали наук.-практ. конф. 12 трав. 2014 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Департамент науки і освіти Харк. обл. держ. адміністрації, Департамент екології та природ. ресурсів Харк. обл. держ. адміністрації, Дослід. ін-т органіч. сіл. госп-ва (FIBL, Швейцарія), Асоц. виробників органіч. продукції «Україна Схід Органік», Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2014. – 212 с. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945301cb84ca97b


Повний текст

  Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції

Екологічна безпека: сучасні проблеми та пропозиції. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.). Т. 1 / ГО «Регіонал. центр наук.-техніч. розвитку», Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [укладач І. В. Бондаренко]. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 205 с.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції презентують вітчизняні наукові дослідження та науково-технічні розробки.


Повний текст

З

  Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика і нові технології

Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика і нові технології [Текст] : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (20–22 листоп. 2006 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: В. В. Мірошникова, О. П. Куніч.– Харків, 2007. – 184 с.


Повний текст

І

  Іван Франко і національне й духовне відродження України. До 150-ї річниці від дня народження

Іван Франко і національне й духовне відродження України. До 150-ї річниці від дня народження [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. 18 трав. 2006 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2006. – 115 с.


Повний текст

К

  Колекції пам’яток писемності та друку у бібліотечних фондах України: проблеми формування, збереження, розкриття

Колекції пам’яток писемності та друку у бібліотечних фондах України: проблеми формування, збереження, розкриття [Текст] : Матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю від. рідкісних вид. і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Наук. ред. І. Я. Лосієвський – Харків, 2003. – 148 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2008

Короленківські читання : матеріали регіон. наук.-практ. конф. [Текст] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Л. М. Багрянцева]. – Харків, 2008. – 67 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2001

Короленківські читання: матеріали наук.-практ. конф. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2001. – 91 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2003

Короленківські читання: матеріали наук.-практ. конф. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2003. – 109 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2004

Короленківські читання: Матеріали наук.-практ. конф. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Л. М. Багрянцева. – Харків, 2004. – 76 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2005

Короленківські читання : матеріали регіон. наук.-практ. конф. [Текст] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Л. М. Багрянцева]. – Харків, 2008. – 67 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2006

Короленківські читання 2006: матеріали наук.-практ. конф. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Л. М. Багрянцева. – Харків, 2006. – 107 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2007

Короленківські читання: матеріали наук.-практ. конф. / Харків. Держ. Наук. Б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад. Л. М. Багрянцева. – Харків, 2007. – 88 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2009

Короленківські читання 2009 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. Н. І. Капустіна, К. Р. Гарєєв]. – Харків, 2010. – 113 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі

Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі: матеріали ХV всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 11 жовт. 2012 р. / Харків. держ. наук.б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад. Н. І. Капустіна]. – Харків, 2013. – 286 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону». Частина 1

Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Н. І. Капустіна ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – 263 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону». Частина 2

Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Н. І. Капустіна ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – 258 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору»

Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф.( Харків, 8 жовт. 2014 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2015. – 288 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку»

Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 8 жовт. 2015 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – 181 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку»

Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 8 жовт. 2015 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – 237 с.


Повний текст

  Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору». Частина 1

Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Ко-роленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – 290 с.

Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Короленківські читання 2016», присвяченої темі «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору».

Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та суміжних галузей.


Повний текст

  Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору». Частина 2

Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Ко-роленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2017. – 216 с.

Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Короленківські читання 2016», присвяченої темі «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору».
Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та суміжних галузей.


Повний текст

  Короленківські читання 2017. Частина 1

Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2018. – 185 с.

Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Короленківські читання 2017», присвяченої темі «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів».

Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та суміжних галузей.


Повний текст

  Короленківські читання 2017. Частина 2

Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2018. – 191 с.

Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Короленківські читання 2017», присвяченої темі «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів».

Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та суміжних галузей.


Повний текст

  Короленківські читання 2018. Частина 1

Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2019. – 224 с.

Збірник містить матеріали доповідей і повідомлень ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Короленківські читання 2018», присвяченої темі «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості».
Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та суміжних галузей.


Повний текст

  Короленківські читання 2018. Частина 2

Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2019. – 275 с

Збірник містить матеріали доповідей і повідомлень ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Короленківські читання 2018», присвяченої темі «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості».
Видання розраховане на фахівців бібліотечної справи та суміжних галузей.


Повний текст

  Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість»

Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : матеріали ХХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 – 25 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2020. – 269 с.

Збірник містить доповіді, повідомлення і тези доповідей ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Короленківські читання 2019» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість».

Видання призначене фахівцям бібліотечної справи та суміжних галузей.


Повний текст

  Короленківські читання 2020. «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку»

Короленківські читання 2020. «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» : матеріали ХХІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) дистанційн. наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Харків, 22–23 жовт. 2020 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц.; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2021. – 252 с.

Збірник містить доповіді та повідомлення ХХІІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) дистанційної науково-практичної конференції «Короленківські читання 2020» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку», присвяченої 190-річчю від часу заснування Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.

Видання призначене фахівцям бібліотечної справи та суміжних галузей.


Повний текст

  Короленківські читання 2022. «Бібліотеки, архіви, музеї в умовах війни»

Короленківські читання 2022 «Бібліотеки, архіви, музеї в умовах війни» : матеріали ХХV Всеукр. дистанц. наук.-практ. конф. (Харків, 26–27 жовт. 2022 р.) / М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. ; [редкол.: Н. В. Петренко (голова) та ін.]. ― Харків, 2023. ― 134 с.

Збірник містить доповіді та повідомлення ХХV Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції «Короленківські читання 2022» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї в умовах війни».

Видання призначене фахівцям бібліотечної справи та суміжних галузей.


Повний текст

М

  Методична діяльність бібліотек: традиції, інновації, перспективи

Методична діяльність бібліотек: традиції, інновації, перспективи [Текст] Матеріали регіон. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю від. бібліотекознавства 2 листопада 2004 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. О. П. Кунич. – Харків, 2005. – 145 с.


Повний текст

Н

  Наука ХХІ століття: інновації в умовах війни та повоєнного відновлення України

Наука ХХІ століття: інновації в умовах війни та повоєнного відновлення України : матеріали дистанц. наук.-практ. конф. (Харків, 16 трав. 2023 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін.; [упоряд. Г. В. Прохорова ; наук. ред. Л. В. Глазунова]. Харків, 2023. 92 c.

Збірник містить доповіді та повідомлення науково-практичної конференції «Наука ХХІ століття: інновації в умовах війни та повоєнного відновлення України», що проходила дистанційно та відкривала цикл заходів у рамках Фестивалю науки 2023.

Видання адресоване науковцям, винахідникам, а також може бути корисним студентам і викладачам закладів вищої освіти, громадським діячам, науковцям, діяльність яких пов’язана з питаннями відновлення України та подальшого розвитку різних галузей науки у повоєнних умовах.


Повний текст

  Наука ХХІ століття: Харків авіакосмічний

Наука ХХІ століття: Харків авіакосмічний : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2016 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [упоряд. Г. В. Прохорова]. – Харків, 2016. – 93 с.


Повний текст

  Наука ХХІ століття: Харків медичний

Наука ХХІ століття: Харків медичний : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 14 трав. 2018 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2018. – 111 с.

У виданні представлено доповіді та повідомлення науковців, практикуючих лікарів, викладачів вищих медичних навчальних закладів, присвячені науковим досягненням харків’ян та актуальним проблемам у медичний галузі, проголошені на науково-практичній конференції в Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка.


Повний текст

П

  Персональна та біобібліографія в технологіях управління знаннями: матеріали міжнародного семінару-тренінгу

Персональна та біобібліографія в технологіях управління знаннями [Текст] : матеріали міжнар. семінару-тренінгу, Харків, 4 квіт. 2013 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Л. В. Глазунова, Н. І. Полянська]. – Харків, 2013. – 152 с.


Повний текст

  Поборник правди. До 155-річчя від дня народження В. Г. Короленка

Поборник правди. До 155-річчя від дня народження В. Г. Короленка [Текст] : матеріали міжрегіон. наук. читань 2 черв. 2008 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Л. В. Хлєсткова]. – Харків, 2008. – 48 с.


Повний текст

  Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області

Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області [Електронний ресурс] : матеріали наук.-практ. конф. 24 верес. 2013 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. рада Т-ва винахідників і раціоналізаторів, Харків. центр наук.-техн. та екон. інформації. – Харків, 2013. – 78 с. – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945fa8a4eaee54c.


Повний текст

  Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області

Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. рада т-ва винахідників і раціоналізаторів. – Харків, 2020. – 82 с.

Представлено доповіді та повідомлення науковців, винахідників, фахівців, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, присвячені проблемам винахідництва та інноваційним розробкам у різних галузях науки та виробництва.


Повний текст

  Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області

Проблеми винахідницької та раціоналізаторської діяльності в Харківській області [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. рада Т-ва винаХарків. і рац., Харків. центр наук.-техн. та екон. інформ. [уклад. В. Г. Прохорова.]. – Харків, 2009. – 72 с.


Повний текст

Р

  Регіональні проблеми українознавства Східної України

Регіональні проблеми українознавства Східної України [Текст] : Матеріали наук.-практ. конф. 10 верес. 2003 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. центр українознавства; Уклад. В. О. Ярошик. – Харків, 2003. – 217 с.


Повний текст

С

  Створення бібліографічних ресурсів: проблеми та перспективи

Створення бібліографічних ресурсів : проблеми та перспективи : матеріали п’ятих бібліогр. студій 25 квітня 2012 р. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. Н. І. Полянська]. – Харків, 2012. – 59 с.


Повний текст

  Сучасна бібліотека – науково-інформаційний центр освіти майбутнього

Сучасна бібліотека – науково-інформаційний центр освіти майбутнього [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23–24 вересня 2008 р.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад. О. П. Куніч]. – Харків, 2009. – 157 с.


Повний текст

У

  Українська культура: проблеми і перспективи

Українська культура: проблеми і перспективи [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. Року культури в Україні. 28 жовтня 2003 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2004. – 89 с.


Повний текст

Х

  Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми Частина 1

Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми [Текст] : Матеріали наук.-практ. конф. (20 квіт. 2004 р.) Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Е. І. Романова, Л. В. Хлєсткова. – Харків, 2004. – 199 с.


Повний текст

  Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми. Частина 2

Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми [Текст] : Матеріали наук.-практ конф. (20 квіт. 2004 р.) Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Е. І. Романова, Л. В. Хлєсткова. – Харків, 2004. – 109 с.


Повний текст

Ч

  Четверті бібліографічні студії, присвячені 120-річчю Михайла Ясинського

Четверті бібліографічні студії, присвячені 120-річчю Михайла Ясинського [Текст] / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик]. – Харків, 2009.


Повний текст

Ш

  Шевченкіана на початку ХХІ століття

Шевченкіана на початку ХХІ століття [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка 25 березня 2004 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. В. О. Ярошик. – Харків, 2004. – 194 с.


Повний текст

 

Пошук за назвою, автором або роком видання

Алфавітний пошук

Скачати архів публікаціїй

2013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998