Видання ХДНБ імені В. Г. Короленка
Монографії

Всього записів: 2

Б

  Карнаух І. А. Бібліотечна тематика на сторінках українського журналу «Перець»

Карнаух І. А. Бібліотечна тематика на сторінках українського журналу «Перець» [Електронний ресурс] / Ірина Карнаух ; [наукові редактори: Н. В. Петренко, Л. В. Глазунова ; редактор Н. О. Стрілець ; відповідальний за випуск Н. В. Петренко] ; Міністерство культури та інформаційної політики України, Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка. – – Електрон. дані (15 файлів ; варіанти завантажень: CHOCR (5.3M ), EPUB, FULL TEXT (677.5K), HOCR (9.0M), ITEM TILE (8.7K), OCR PAGE INDEX (1.9K), OCR SEARCH TEXT (189.6K), PAGE NUMBERS JSON (34.1K), PDF (20.0M), SINGLE PAGE PROCESSED JP2 ZIP (78.7M), TORRENT (6.7K). – Харків, 2022. – 164 с. : іл. ; фот. – До сторічного ювілею сатирично-гумористичного журналу України «Перець». – Назва з екрана. – URL: https://archive.org/details/27.02, публічний (дата звернення: 01.03.2023). – Розміщено на платформі: Internet archive 2023-02-28 08:26:05. User Account: Korolenko.library / archive.org Member.

Публіцистична монографія містить результати дослідження «Бібліотечна тематика на сторінках українського журналу «Перець», проведеного на базі Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, в 2020–2021 рр. Видання підготовлено в межах навчально-інноваційного проєкту ХДНБ ім. В. Г. Короленка «Школа бібліотечного журналіста». Базою дослідження є фонди ХДНБ ім. В. Г. Короленка та частково сайт журналу «Перець». Проаналізовано сатиричні публікації журналу «Перець» з метою виявлення та систематизації конкретних фактів, подій, персоналій, організацій, керівних органів, населених пунктів, які стосувалися бібліотечної справи. Видання розраховано на бібліотечних фахівців, науковців, викладачів, студентів закладів вищої освіти та краєзнавців, які цікавляться історією бібліотечної справи та журналістики.


Повний текст

С

  Бондаренко, С. К. Становлення модерної культури читання в Російській імперії у другій половині ХІХ-на початку ХХ ст.

Бондаренко, С. К. Становлення модерної культури читання в Російській імперії у другій половині ХІХ-на початку ХХ ст. (на матеріалах Харківської губернії) : [монографія] / С. К. Бондаренко ; Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр краєзнавства ім. П. Т. Тронька ; [наук. ред. і передм. С. М. Куделка ; ред. С. М. Миценко]. – Харків, 2015. – 219 с.

 

Пошук за назвою, автором або роком видання

Алфавітний пошук

Скачати архів публікаціїй

2013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998