Збірники матеріалів конференції «Короленківські читання»

 

    Короленківські читання 2020. «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» : матеріали ХХІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) дистанційн. наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Харків, 22–23 жовт. 2020 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц.; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2021. – 252 с.

 

    Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : матеріали ХХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 – 25 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2020. – 269 с.

 

    Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2019. – 224 с.

 

    Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2019. – 275 с

 

    Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2018. – 175 с.

 

    Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2018. – 187 с.

 

    Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Ко-роленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – 290 с. – Електронний аналог : режим доступу : https://ru.calameo.com/read/0006329452f9d0520c2ad

 

    Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Ко-роленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2017. – 216 с.

 

    Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 8 жовт. 2015 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – 181 с. – Електронний аналог : режим доступу : https://www.docme.ru/doc/1153590/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2015.-%C2%ABb%D1%96bl%D1%96oteki--arh%D1%96vi--muze%D1%97--...

 

    Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 8 жовт. 2015 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – 237 с. – Електронний аналог : режим доступу : https://www.docme.ru/doc/1153591/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2015.-b%D1%96bl%D1%96oteki--arh%D1%96vi--muze%D1%97--%D1%96...

 

    Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 8 жовт. 2014 р. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2015. – 288 с. – Електронний аналог : режим доступу : https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014.

 

    Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Н. І. Капустіна ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – 263 с. – Електронний аналог : http://ru.calameo.com/read/000632945a4e6116e5419

 

    Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Н. І. Капустіна ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – 256 с. – Електрон. аналог : http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3

 

    «Короленківські читання» (1998 – 2012) : покажч. змісту / М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад.: Н. І. Капустіна, О. В. Непочатова; ред. С. М. Миценко; відп. за вип. В. Д. Ракитянська]. – Харків, 2013. – 54 с. – До 15-річчя «Короленківських читань».

Покажчик змісту містить інформацію про повідомлення зі збірників матеріалів щорічної науково-практичної конференції «Короленківські читання», виданих протягом 1998 – 2012 рр.
Видання адресоване бібліотечним фахівцям, науковцям, викладачам, аспірантам та студентам навчальних закладів культури.
Видання розраховане на фахівців бібліотечно-інформаційної сфери, а також на широке коло читачів.

 

    Короленківські читання 2012. «Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі» : матеріали ХV всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 11 жовт. 2012 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; [уклад. Н.І. Капустіна]. – Харків, 2013. – 286 с.

Збірник містить доповіді та повідомлення щорічної науково-практичної конференції «Короленківські читання 2012», яка була присвячена темі «Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі». Висвітлюються питання розвитку бібліотечного корпоративного руху в Україні, корпоративної каталогізації, створення корпоративних інформаційних продуктів, спільного інформаційного обслуговування користувачів, забезпечення відкритого й оперативного доступу користувачів до корпоративних ресурсів через телекомунікаційні мережі, форм комунікаційної взаємодії бібліотек. Видання розраховане на фахівців бібліотечно-інформаційної сфери, а також на широке коло читачів.

 

    Від ХIХ до ХХI ст. : трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: матеріали Міжнар. наук. -практ. конф., Харків, 12–14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка»; [уклад. О. П. Куніч; ред. кол. : В. Д. Ракитянська та ін. ]. – Х. :РА «ІРІС», 2011. – 368 с.

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, з історії розвитку бібліотечної та архівної справи, бібліотекознавства, про роль бібліотек в системі формування культурно-інформаційного простору, нові ресурси і можливості сучасної бібліотеки. Окремий розділ присвячений висвітленню культурної спадщини за допомогою музейних та архівних засобів, впровадженню віртуальних комунікацій в архівній та бібліотечній діяльності. Доповіді та повідомлення публікуються в авторській редакції. Видання призначене для фахівців бібліотечно-інформаційної сфери, а також культурологів, істориків, краєзнавців.

 

    Короленківські читання 2010 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. / Держ. закл. «Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. Н. І. Капустіна]. – Х., 2011. – 159 с.

Збірник містить доповіді та повідомлення щорічної науково-практичної конференції «Короленківські читання 2010», яка була присвячена темі «Наукова діяльність як стратегічний напрямок розвитку бібліотек регіону». Матеріали висвітлюють питання наукової діяльності книгозбірень регіону, заснованої на багаторічних традиціях і спрямованої на подальший розвиток професійних організацій та компетентності бібліотечних фахівців. Видання розраховане на студентів вузів та училищ культури, аспірантів, викладачів, бібліотекарів, а також на широке коло читачів.

 

    Короленківські читання 2009 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. / Держ. закл. «Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. Н. І. Капустіна, К. Р. Гарєєв]. – Х., 2010. – 113 с.

Збірник містить доповіді та повідомлення щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції «Короленківські читання», яка у 2009 році була присвячена темі «Бібліотечна молодь: погляд у майбутнє». Матеріали висвітлюють проблеми за такими науковими напрямками: кадрова політика наукових бібліотек України; професійний розвиток, самореалізація, адаптація та соціальний захист молодих спеціалістів; творчий потенціал молодих бібліотекарів у формуванні сучасного іміджу бібліотеки; нові тенденції і перспективи сучасної бібліотечної освіти.Видання розраховане на студентів училищ культури, вузів, аспірантів, викладачів, бібліотекарів, а також на тих, хто цікавиться сучасним станом молодіжної кадрової політики бібліотек України.

 

    Короленківські читання 2008 : матеріали регіон. наук.-практ. конф. [Текст] / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Л. М. Баг-рянцева]. – Х., 2008. – 67 с.

Збірник містить повідомлення регіональної науково-практичної конференції ''Короленківські читання 2008'', що висвітлюють питання задоволення інформаційних потреб незахищених верств населення бібліотеками Харкова та інші актуальні питання. Також представлені повідомлення, присвячені 155-річчю від дня народження В.Г.Короленка. Видання розраховане на бібліотекарів, викладачів, аспірантів і студентів вузів, училищ культури, а також усіх, кого цікавить історія та сучасний стан книгозбірень України.

 

    Короленківські читання 2007 : Матеріали наук.-практ. конф. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; Уклад. Л.М. Багрянцева. – Х., 2007.– 88 с.

Збірник містить повідомлення регіональної науково-практичної конференції ''Короленківські читання 2007'', присвячені 10-річчю ії започаткування. В них висвітлюється роль ХДНБ ім. В.Г.Короленка та її окремних відділів у культурно-просвітницькому житті Харкова.

 

    Короленківські читання 2006: : Матеріали наук.-практ. конф. ХДНБ 6 жовт. 2006 р. /Харк. держ. наук. б-ка ім.В.Г.Короленка; Уклад Л.М.Багрянцеві. – Х., 2006 – 107 с.

Збірник містить повідомлення працівників ХДНБ на науково-практичній конференції ''Короленківські читання 2006'', присвяченій 120-річчю з дня заснування бібліотеки. Розкрито історію окремих напрямків діяльності бібліотеки, її відділів, проблеми сьогодення.

 

    Короленківські читання-2005 : Матеріали наук.-практ. конф./ Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка; Уклад. Л.М.Багрянцева. – Х., 2005. – 121 с.

Збірник містить повідомлення щорічної науково-практичної конференції ''Короленківські читання''. У її роботі взяли участь працівники ХДНБ ім. В.Г.Короленка та представники бібліотечної громадськості міста. Матеріали конференції висвітлюють результати наукової та дослідної роботи й зацікавлять фахівців бібліотечної справи, науковців, студентів.

 

    Короленківські читання-2004 : Матеріали наук.-практ. конф. ХДНБ, 8 жовт. 2004 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка; Уклад. Л.М.Багрянцева. – Х., 2004. – 76 с.

Із змісту: ''Это лишь старая, давно известная истина...'': Письма В.Г.Короленко И.А.Дубовик 1914–1915 гг.: (Из коллекции арх. док. ХГНБ) / И.Я.Лосиевский. З практики створення авторитетного файла заголовків колективного автора в ХДНБ ім. В.Г.Короленка (на базі АІБС ІРБІС) / В.В.Мірошникова. Вивчення інформаційного середовища вузівської бібліотеки для задоволення запитів сучасного користувача / Т.Д.Процкіх, Ю.Н.Мороз. Народні бібліотеки України на зламі ХІХ–ХХ ст. / В.В.Сєдих. Пам'ять, час, люди: (Невідомі сторінки з історії Центр. наук. б-ки Харк. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна) / Н.М.Березюк. Науковий за походженням та діяльністю: До 30-річчя з дня заснування від. орг. наук.-дослід. роботи ХДНБ ім. В.Г.Короленка / Л.М.Багрянцева. Студенти НТУ ''ХПІ'' – читачі ХДНБ ім. В.Г.Короленка / М.О.Круглова, О.В.Тригуб. Обов'язковий примірник документів України у фондах ХДНБ ім. В.Г.Короленка: періодичні видання / О.В.Тригуб. Незадоволений попит користувачів ХДНБ ім. В.Г.Короленка на вітчизняну книжкову продукцію: за результатами дослідження / Л.М.Багрянцева, О.В.Филимонова.

 

    Короленківські читання 2003 : Матеріали наук.-практ. конф. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. – Х., 2003. –109 с.

 

    Короленківські читання 2002 : матеріали наук.-практ. конф. / Харк. держ. наук. б-ка ім.В.Г.Короленка; Упоряд. Л.М.Багрянцева. - Х., 2002. - 91 с.

Із змісту: Про деякі проблеми реалізації Закону України ''Про обов'язковий примірник документів'' / В.В.Мірошникова. Шляхи пошуку джерел позабюджетного фінансування публічними бібліотеками Східної України: тенденції та проблеми / Г.Д.Ковальчук, О.Б.Стогній. Комплектування без фінансування / А.В.Філатова. До питання про організацію єдиного українсько-російського алфавітного каталогу / Т.М.Грищук. Видавнича діяльність ХДНБ: історія і сьогодення / С.М.Миценко. Впровадження моніторингу читацьких потреб і запитів - важливе завдання наукової бібліотеки / Л.М.Багрянцева. Видання Івана Федорова у харківських зібраннях: нові дані / І.Я.Лосієвський. Українознавчий аспект творчості В.Г.Короленка / І.В.Ганзя.

 

    Короленківські читання 2001 : матеріали наук.-практ. конф. 30 листоп. 2001 р. /Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. - Х., 2001. - 92 с.

Із змісту: Потреби і запити користувачів України на документально-інформаційні ресурси з техніки та ступінь їх задоволення /Г.М.Єрофеєва. - С.3-11; До питання впровадження моніторингу інформаційних потреб і запитів користувачів ХДНБ ім. В.Г.Короленка /Л.М.Багрянцева. - С.11-17; Бібліотеки і дистанційне навчання /Н.М.Кучерява. - С.18-24; Фонд екстеріорики: стан і перспективи розвитку /В.О.Ярошик, Т.О.Сосновська, О.С.Рябцева. - С.24-31; Цікава знахідка: (Рукоп. партит. М.В.Лисенка з б-ки Б.Г.Філонова у фонді ЦНБ ХНУ) /І.І.Коненко. - С. 32-37; До характеристики складу та фізичного стану українських газет за період 1918-1930 рр. /М.М.Задорожнюк, В.М.Михайленко. - С.37-44; Дослідження ''Документний фонд ХДНБ ім. В.Г.Короленка з бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Документи, видані до 1917 р.'' /А.М.Перепеча. - С.44-48; Творчі зв’язки ХДНБ ім. В.Г.Короленка з богословським світом: (До 115-річчя заснування б-ки) /В.О.Ярошик, Т.О.Сосновська. - С.48-55; Б.О.Борович як засновник Харківської культурно-просвітницької організації ''Труд'' /А.О.Черевко, Т.Л.Кульшицька. - С.55-71; Бібліотечні сторінки життя М.Грушевського: спроба прочитання /О.П.Щербініна. - С.71-79; Бібліографічна спадщина Т.Г.Шерстюк /Т.Б.Бахмет. - С.79-83; В.Г.Короленко й українська література та культура /Л.В.Ольховська. - С.83-98.

 

    Короленковські читання : Матеріали наук.-практ. конф. …/Харк. держ. наук.б-ка ім .В.Г.Короленка; Уклад.: Л.М.Багрянцева.-Х.,1998-2001.

… 8 жовт. 1998.- Х.,1998.-86 с.

… 8 жовт. 1999.-Х.,1999.-73 с.

… 8 жовт. 2000.- Х.,2000.- 158 с.

 

 

 

Додаткова інформація про Міжнародну науково-практичну конференцію «Короленківські читання»

Короленківські читання

2021
Бібліотеки, архіви, музеї у структурі сучасного соціуму: стратегії цифрової модернізації
Докладніше

Про конференцію

Міжнародна науково-практична конференція «Короленківські читання» — знакова подія у бібліотечній справі не лише Харкова, але й України
Докладніше

Фотогалерея

В об’єктиві — ключові моменти конференції
Докладніше

 

  Контакти оргкомітету

61003, Харків,
пров.Короленка, 18
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка


Валентина Дмитрівна Ракитянська

голова оргкомітету, директор ХДНБ ім. В. Г. Короленка, заслужений працівник культури України

 (057) 731–11–01


Алла Анатоліївна Соляник

доктор педагогічних наук, декан факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи

 (057) 731–13–88
 allasolyanik164@gmail.com


Людмила Володимирівна Глазунова

канд. наук із соціальних комунікацій, заступник директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка з наукової роботи, голова Харківського відділення Української бібліотечної асоціації

 (057) 731–11–01
 milaglazunova@gmail.com


Ігор Якович Лосієвський

доктор філологічних наук, завідуючий науково-дослідним відділом документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії культури, заслужений працівник культури України

 (057) 731–11–79
 ndvkhdnb@gmail.com


Олена Петрівна Куніч

завідуюча відділом науково-методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка

 (057) 731–32–27; 095–789–6296
 nmr.hdnb@gmail.com