Збірники матеріалів конференції «Короленківські читання»

 

    Короленківські читання 2020. «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку» : матеріали ХХІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) дистанційн. наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від часу заснування ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Харків, 22–23 жовт. 2020 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц.; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2021. – 252 с.

 

    Короленківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість» : матеріали ХХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 – 25 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2020. – 269 с.

 

    Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2019. – 224 с.

 

    Короленківські читання 2018. «Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості» : матеріали ХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2018 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2019. – 275 с

 

    Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2018. – 175 с.

 

    Короленківські читання 2017. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 26 жовт. 2017 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2018. – 187 с.

 

    Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Ко-роленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – 290 с. – Електронний аналог : режим доступу : https://ru.calameo.com/read/0006329452f9d0520c2ad

 

    Короленківські читання 2016. «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 12 жовт. 2016 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Ко-роленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2017. – 216 с.

 

    Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 8 жовт. 2015 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – 181 с. – Електронний аналог : режим доступу : https://www.docme.ru/doc/1153590/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2015.-%C2%ABb%D1%96bl%D1%96oteki--arh%D1%96vi--muze%D1%97--...

 

    Короленківські читання 2015. «Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку» : матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 8 жовт. 2015 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – 237 с. – Електронний аналог : режим доступу : https://www.docme.ru/doc/1153591/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2015.-b%D1%96bl%D1%96oteki--arh%D1%96vi--muze%D1%97--%D1%96...

 

    Короленківські читання 2014. «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору» : матеріали ХVІІ міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 8 жовт. 2014 р. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад. О. П. Куніч ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2015. – 288 с. – Електронний аналог : режим доступу : https://www.docme.ru/doc/1087795/korolenk%D1%96vs._k%D1%96-chitannya-2014.

 

    Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Н. І. Капустіна ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – 263 с. – Електронний аналог : http://ru.calameo.com/read/000632945a4e6116e5419

 

    Короленківські читання 2013. «Бібліотеки, музеї, архіви у медіа-просторі регіону» : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 24 жовт. 2013 р. У 2 ч. Ч. 2 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Н. І. Капустіна ; редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2014. – 256 с. – Електрон. аналог : http://ru.calameo.com/read/0006329451e31f2f400d3

 

    «Короленківські читання» (1998 – 2012) : покажч. змісту / М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад.: Н. І. Капустіна, О. В. Непочатова; ред. С. М. Миценко; відп. за вип. В. Д. Ракитянська]. – Харків, 2013. – 54 с. – До 15-річчя «Короленківських читань».

Покажчик змісту містить інформацію про повідомлення зі збірників матеріалів щорічної науково-практичної конференції «Короленківські читання», виданих протягом 1998 – 2012 рр.
Видання адресоване бібліотечним фахівцям, науковцям, викладачам, аспірантам та студентам навчальних закладів культури.
Видання розраховане на фахівців бібліотечно-інформаційної сфери, а також на широке коло читачів.

 

    Короленківські читання 2012. «Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі» : матеріали ХV всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 11 жовт. 2012 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; [уклад. Н.І. Капустіна]. – Харків, 2013. – 286 с.

Збірник містить доповіді та повідомлення щорічної науково-практичної конференції «Короленківські читання 2012», яка була присвячена темі «Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі». Висвітлюються питання розвитку бібліотечного корпоративного руху в Україні, корпоративної каталогізації, створення корпоративних інформаційних продуктів, спільного інформаційного обслуговування користувачів, забезпечення відкритого й оперативного доступу користувачів до корпоративних ресурсів через телекомунікаційні мережі, форм комунікаційної взаємодії бібліотек. Видання розраховане на фахівців бібліотечно-інформаційної сфери, а також на широке коло читачів.

 

    Від ХIХ до ХХI ст. : трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: матеріали Міжнар. наук. -практ. конф., Харків, 12–14 жовт. 2011 р. / Держ. закл. «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка»; [уклад. О. П. Куніч; ред. кол. : В. Д. Ракитянська та ін. ]. – Х. :РА «ІРІС», 2011. – 368 с.

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, з історії розвитку бібліотечної та архівної справи, бібліотекознавства, про роль бібліотек в системі формування культурно-інформаційного простору, нові ресурси і можливості сучасної бібліотеки. Окремий розділ присвячений висвітленню культурної спадщини за допомогою музейних та архівних засобів, впровадженню віртуальних комунікацій в архівній та бібліотечній діяльності. Доповіді та повідомлення публікуються в авторській редакції. Видання призначене для фахівців бібліотечно-інформаційної сфери, а також культурологів, істориків, краєзнавців.

 

    Короленківські читання 2010 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. / Держ. закл. «Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. Н. І. Капустіна]. – Х., 2011. – 159 с.

Збірник містить доповіді та повідомлення щорічної науково-практичної конференції «Короленківські читання 2010», яка була присвячена темі «Наукова діяльність як стратегічний напрямок розвитку бібліотек регіону». Матеріали висвітлюють питання наукової діяльності книгозбірень регіону, заснованої на багаторічних традиціях і спрямованої на подальший розвиток професійних організацій та компетентності бібліотечних фахівців. Видання розраховане на студентів вузів та училищ культури, аспірантів, викладачів, бібліотекарів, а також на широке коло читачів.

 

    Короленківські читання 2009 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. / Держ. закл. «Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. Н. І. Капустіна, К. Р. Гарєєв]. – Х., 2010. – 113 с.

Збірник містить доповіді та повідомлення щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції «Короленківські читання», яка у 2009 році була присвячена темі «Бібліотечна молодь: погляд у майбутнє». Матеріали висвітлюють проблеми за такими науковими напрямками: кадрова політика наукових бібліотек України; професійний розвиток, самореалізація, адаптація та соціальний захист молодих спеціалістів; творчий потенціал молодих бібліотекарів у формуванні сучасного іміджу бібліотеки; нові тенденції і перспективи сучасної бібліотечної освіти.Видання розраховане на студентів училищ культури, вузів, аспірантів, викладачів, бібліотекарів, а також на тих, хто цікавиться сучасним станом молодіжної кадрової політики бібліотек України.

 

    Короленківські читання 2008 : матеріали регіон. наук.-практ. конф. [Текст] / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Л. М. Баг-рянцева]. – Х., 2008. – 67 с.

Збірник містить повідомлення регіональної науково-практичної конференції ''Короленківські читання 2008'', що висвітлюють питання задоволення інформаційних потреб незахищених верств населення бібліотеками Харкова та інші актуальні питання. Також представлені повідомлення, присвячені 155-річчю від дня народження В.Г.Короленка. Видання розраховане на бібліотекарів, викладачів, аспірантів і студентів вузів, училищ культури, а також усіх, кого цікавить історія та сучасний стан книгозбірень України.

 

    Короленківські читання 2007 : Матеріали наук.-практ. конф. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; Уклад. Л.М. Багрянцева. – Х., 2007.– 88 с.

Збірник містить повідомлення регіональної науково-практичної конференції ''Короленківські читання 2007'', присвячені 10-річчю ії започаткування. В них висвітлюється роль ХДНБ ім. В.Г.Короленка та її окремних відділів у культурно-просвітницькому житті Харкова.

 

    Короленківські читання 2006: : Матеріали наук.-практ. конф. ХДНБ 6 жовт. 2006 р. /Харк. держ. наук. б-ка ім.В.Г.Короленка; Уклад Л.М.Багрянцеві. – Х., 2006 – 107 с.

Збірник містить повідомлення працівників ХДНБ на науково-практичній конференції ''Короленківські читання 2006'', присвяченій 120-річчю з дня заснування бібліотеки. Розкрито історію окремих напрямків діяльності бібліотеки, її відділів, проблеми сьогодення.

 

    Короленківські читання-2005 : Матеріали наук.-практ. конф./ Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка; Уклад. Л.М.Багрянцева. – Х., 2005. – 121 с.

Збірник містить повідомлення щорічної науково-практичної конференції ''Короленківські читання''. У її роботі взяли участь працівники ХДНБ ім. В.Г.Короленка та представники бібліотечної громадськості міста. Матеріали конференції висвітлюють результати наукової та дослідної роботи й зацікавлять фахівців бібліотечної справи, науковців, студентів.

 

    Короленківські читання-2004 : Матеріали наук.-практ. конф. ХДНБ, 8 жовт. 2004 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка; Уклад. Л.М.Багрянцева. – Х., 2004. – 76 с.

Із змісту: ''Это лишь старая, давно известная истина...'': Письма В.Г.Короленко И.А.Дубовик 1914–1915 гг.: (Из коллекции арх. док. ХГНБ) / И.Я.Лосиевский. З практики створення авторитетного файла заголовків колективного автора в ХДНБ ім. В.Г.Короленка (на базі АІБС ІРБІС) / В.В.Мірошникова. Вивчення інформаційного середовища вузівської бібліотеки для задоволення запитів сучасного користувача / Т.Д.Процкіх, Ю.Н.Мороз. Народні бібліотеки України на зламі ХІХ–ХХ ст. / В.В.Сєдих. Пам'ять, час, люди: (Невідомі сторінки з історії Центр. наук. б-ки Харк. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна) / Н.М.Березюк. Науковий за походженням та діяльністю: До 30-річчя з дня заснування від. орг. наук.-дослід. роботи ХДНБ ім. В.Г.Короленка / Л.М.Багрянцева. Студенти НТУ ''ХПІ'' – читачі ХДНБ ім. В.Г.Короленка / М.О.Круглова, О.В.Тригуб. Обов'язковий примірник документів України у фондах ХДНБ ім. В.Г.Короленка: періодичні видання / О.В.Тригуб. Незадоволений попит користувачів ХДНБ ім. В.Г.Короленка на вітчизняну книжкову продукцію: за результатами дослідження / Л.М.Багрянцева, О.В.Филимонова.

 

    Короленківські читання 2003 : Матеріали наук.-практ. конф. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. – Х., 2003. –109 с.

 

    Короленківські читання 2002 : матеріали наук.-практ. конф. / Харк. держ. наук. б-ка ім.В.Г.Короленка; Упоряд. Л.М.Багрянцева. - Х., 2002. - 91 с.

Із змісту: Про деякі проблеми реалізації Закону України ''Про обов'язковий примірник документів'' / В.В.Мірошникова. Шляхи пошуку джерел позабюджетного фінансування публічними бібліотеками Східної України: тенденції та проблеми / Г.Д.Ковальчук, О.Б.Стогній. Комплектування без фінансування / А.В.Філатова. До питання про організацію єдиного українсько-російського алфавітного каталогу / Т.М.Грищук. Видавнича діяльність ХДНБ: історія і сьогодення / С.М.Миценко. Впровадження моніторингу читацьких потреб і запитів - важливе завдання наукової бібліотеки / Л.М.Багрянцева. Видання Івана Федорова у харківських зібраннях: нові дані / І.Я.Лосієвський. Українознавчий аспект творчості В.Г.Короленка / І.В.Ганзя.

 

    Короленківські читання 2001 : матеріали наук.-практ. конф. 30 листоп. 2001 р. /Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. - Х., 2001. - 92 с.

Із змісту: Потреби і запити користувачів України на документально-інформаційні ресурси з техніки та ступінь їх задоволення /Г.М.Єрофеєва. - С.3-11; До питання впровадження моніторингу інформаційних потреб і запитів користувачів ХДНБ ім. В.Г.Короленка /Л.М.Багрянцева. - С.11-17; Бібліотеки і дистанційне навчання /Н.М.Кучерява. - С.18-24; Фонд екстеріорики: стан і перспективи розвитку /В.О.Ярошик, Т.О.Сосновська, О.С.Рябцева. - С.24-31; Цікава знахідка: (Рукоп. партит. М.В.Лисенка з б-ки Б.Г.Філонова у фонді ЦНБ ХНУ) /І.І.Коненко. - С. 32-37; До характеристики складу та фізичного стану українських газет за період 1918-1930 рр. /М.М.Задорожнюк, В.М.Михайленко. - С.37-44; Дослідження ''Документний фонд ХДНБ ім. В.Г.Короленка з бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Документи, видані до 1917 р.'' /А.М.Перепеча. - С.44-48; Творчі зв’язки ХДНБ ім. В.Г.Короленка з богословським світом: (До 115-річчя заснування б-ки) /В.О.Ярошик, Т.О.Сосновська. - С.48-55; Б.О.Борович як засновник Харківської культурно-просвітницької організації ''Труд'' /А.О.Черевко, Т.Л.Кульшицька. - С.55-71; Бібліотечні сторінки життя М.Грушевського: спроба прочитання /О.П.Щербініна. - С.71-79; Бібліографічна спадщина Т.Г.Шерстюк /Т.Б.Бахмет. - С.79-83; В.Г.Короленко й українська література та культура /Л.В.Ольховська. - С.83-98.

 

    Короленковські читання : Матеріали наук.-практ. конф. …/Харк. держ. наук.б-ка ім .В.Г.Короленка; Уклад.: Л.М.Багрянцева.-Х.,1998-2001.

… 8 жовт. 1998.- Х.,1998.-86 с.

… 8 жовт. 1999.-Х.,1999.-73 с.

… 8 жовт. 2000.- Х.,2000.- 158 с.

 

 

 

Додаткова інформація про Міжнародну науково-практичну конференцію «Короленківські читання»

Короленківські читання

2024
Бібліотеки, архіви, музеї в умовах війни
Докладніше

Про конференцію

Міжнародна науково-практична конференція «Короленківські читання» — знакова подія у бібліотечній справі не лише Харкова, але й України
Докладніше

Фотогалерея

В об’єктиві — ключові моменти конференції
Докладніше


Інформація
Короленківські читання - 2024


Докладніше »

 

  Контакти оргкомітету

61003, Харків,
пров.Короленка, 18
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка