Про конференцію

Науково-практична конференція «Короленківські читання»

Науково-практична конференція «Короленківські читання» надає працівникам бібліотек, архівів та музеїв можливість переоцінити традиційні методи наукової діяльності і втілити в практику нові ідеї та досвід, що сприятиме закладам культури стати провідними установами в інформаційному суспільстві, у суспільстві знань.

З 1997 року бібліотечні фахівці з усієї України збираються в одному з найпотужніших бібліотекознавчих центрів країни – у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка – для участі у науково-практичній конференції «Короленківські читання». Це знакова подія у бібліотечній справі не лише Харкова, але й України. Популярності читань сприяє ім’я видатного письменника і громадського діяча, з яким вони пов’язані, і символічність традиційної дати їх проведення, приуроченої до дня відкриття Харківської громадської бібліотеки (ХДНБ ім. В. Г. Короленка).

Конференція є результатом послідовного і планомірного розвитку бібліотекознавчої думки. Обговорюються актуальні проблеми бібліотечних закладів, принципи і пріоритети їх наукової діяльності, роль професійних організацій та компетентність бібліотечних фахівців у формуванні наукового потенціалу книгозбірень.

З 2006 р. науково-практична конференція стала тематичною, адже проводиться за наслідками всеукраїнських досліджень, що сприяють оптимізації управління бібліотечним процесом у регіоні, а також розробці концепції конференції.

Різноманітна тематика наукового закладу завжди актуальна і своєчасна:

  • Роль бібліотек у житті регіонів / 2007
  • Робота бібліотек України на допомогу незахищеним верствам населення / 2008
  • Бібліотечна молодь: погляд у майбутнє / 2009
  • Наукова діяльність як стратегічний напрямок розвитку бібліотек регіону / 2010
    до 80-річчя набуття статусу наукової бібліотечної установи
  • Від ХIХ до ХХI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства / 2011
    «Короленківські читання» присвячені ювілею ХДНБ ім. В. Г. Короленка 125 -річчю від дня заснування
  • Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі / 2012


У 2013 р. до участі в конференції залучилися фахівці музейної, архівної справи, тематика заходу розширилася:

Конференція, що розпочиналася як регіональна, з часом набула всеукраїнського, міжнародного статусу. «Короленківські читання 2009» вперше відбулися як всеукраїнські, у 2011 р. – як міжнародні, що позитивно вплинуло на статус заходу, відкрило можливості встановлення контактів і кооперації з провідними бібліотекознавчими центрами України, Російської Федерації, США, Польщі.

Конференція, включена до Плану основних заходів Міністерства культури України, відбувається за його підтримкою та участю. Серед співорганізаторів – Харківська державна академія культури (ХДАК), Харківське обласне відділення Української бібліотечної асоціації, Асоціація сучасних інформаційно-бібліотечних технологій.

З 2009 р. практично повністю змінений формат конференції – професійна програма в основному складається із секцій, майстер-класів, спеціалізованих та проблемних семінарів і «круглих столів», заходів з підбиття підсумків регіонального конкурсу наукових робіт та інноваційних проектів імені Л.Б. Хавкіної серед молодих спеціалістів бібліотек, аспірантів, магістрів та студентів Харкова. Поступово сформувалися постійні секції, а саме «Бібліотеки, архіви, музеї: соціокомунікаційний обмін», «Історія бібліотечної справи».

Захід відбувається за участю представників Міністерства культури України, науковців і фахівців бібліотечної, архівної, музейної справи України, Російської Федерації, США, Польщі, провідних бібліотечних закладів Харкова, у т. ч. головних методичних центрів бібліотек різних систем та відомств, ХДАК та інших освітніх установ культури. Таке широке представництво сприяє розробці учасниками заходу інноваційної моделі поведінки в інформаційному і соціокультурному просторі, виявленню нових тенденцій та ухваленню обґрунтованих рішень.

Активна участь науковців ХДАК суттєво підвищила науково-теоретичне значення конференції, а практичного значення їй надали повідомлення працівників бібліотек.

З інформацією про роботу конференції у 1998 – 2012 рр. можна ознайомитися у виданні: «Короленківські читання» (1998 – 2012) : покажч. змісту / М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад.: Н. І. Капустіна, О. В. Непочатова; ред. С. М. Миценко; відп. за вип. В. Д. Ракитянська]. – Харків, 2013. – 54 с. – До 15-річчя «Короленківських читань». https://ru.calameo.com/read/000632945396673e5e328

Науково-практична конференція «Короленківські читання» надає працівникам бібліотек, архівів та музеїв можливість переоцінити традиційні методи наукової діяльності і втілити в практику нові ідеї та досвід.

 

 

Додаткова інформація про Міжнародну науково-практичну конференцію «Короленківські читання»

Збірники матеріалів

Збірники матеріалів щорічної науково-практичної конференції «Короленківські читання», виданих протягом 1998 – 2022
Докладніше

Фотогалерея

В об’єктиві — ключові моменти конференції
Докладніше

 

  Контакти оргкомітету

61003, Харків,
пров.Короленка, 18
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка


Наталя Валентинівна Петренко

(голова), директор ХДНБ ім. В. Г. Короленка

 navapetrenko@gmail.com


Алла Анатоліївна Соляник

професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, доктор педагогічних наук, декан факультету соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності ХДАК

 allasolyanik164@gmail.com


Людмила Володимирівна Глазунова

заступник директора з наукової роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка, кандидат наук із соціальних комунікацій, голова Харківського обласного відділення Української бібліотечної асоціації

 milaglazunova@gmail.com


Ігор Якович Лосієвський

завідуючий науково-дослідним відділом документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи ХДАК, доктор філологічних наук, заслужений працівник культури України

 ndvkhdnb@gmail.com


Олена Петрівна Куніч

завідуюча відділом науково-методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка

 +38095-789-62-96
 nmr.hdnb@gmail.com