Про конференцію

Науково-практична конференція «Короленківські читання»

Науково-практична конференція «Короленківські читання» надає працівникам бібліотек, архівів та музеїв можливість переоцінити традиційні методи наукової діяльності і втілити в практику нові ідеї та досвід, що сприятиме закладам культури стати провідними установами в інформаційному суспільстві, у суспільстві знань.

З 1997 року бібліотечні фахівці з усієї України збираються в одному з найпотужніших бібліотекознавчих центрів країни – у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка – для участі у науково-практичній конференції «Короленківські читання». Це знакова подія у бібліотечній справі не лише Харкова, але й України. Популярності читань сприяє ім’я видатного письменника і громадського діяча, з яким вони пов’язані, і символічність традиційної дати їх проведення, приуроченої до дня відкриття Харківської громадської бібліотеки (ХДНБ ім. В. Г. Короленка).

Конференція є результатом послідовного і планомірного розвитку бібліотекознавчої думки. Обговорюються актуальні проблеми бібліотечних закладів, принципи і пріоритети їх наукової діяльності, роль професійних організацій та компетентність бібліотечних фахівців у формуванні наукового потенціалу книгозбірень.

З 2006 р. науково-практична конференція стала тематичною, адже проводиться за наслідками всеукраїнських досліджень, що сприяють оптимізації управління бібліотечним процесом у регіоні, а також розробці концепції конференції.

Різноманітна тематика наукового закладу завжди актуальна і своєчасна:

  • Роль бібліотек у житті регіонів / 2007
  • Робота бібліотек України на допомогу незахищеним верствам населення / 2008
  • Бібліотечна молодь: погляд у майбутнє / 2009
  • Наукова діяльність як стратегічний напрямок розвитку бібліотек регіону / 2010
    до 80-річчя набуття статусу наукової бібліотечної установи
  • Від ХIХ до ХХI ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства / 2011
    «Короленківські читання» присвячені ювілею ХДНБ ім. В. Г. Короленка 125 -річчю від дня заснування
  • Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі / 2012


У 2013 р. до участі в конференції залучилися фахівці музейної, архівної справи, тематика заходу розширилася:

Конференція, що розпочиналася як регіональна, з часом набула всеукраїнського, міжнародного статусу. «Короленківські читання 2009» вперше відбулися як всеукраїнські, у 2011 р. – як міжнародні, що позитивно вплинуло на статус заходу, відкрило можливості встановлення контактів і кооперації з провідними бібліотекознавчими центрами України, Російської Федерації, США, Польщі.

Конференція, включена до Плану основних заходів Міністерства культури України, відбувається за його підтримкою та участю. Серед співорганізаторів – Харківська державна академія культури (ХДАК), Харківське обласне відділення Української бібліотечної асоціації, Асоціація сучасних інформаційно-бібліотечних технологій.

З 2009 р. практично повністю змінений формат конференції – професійна програма в основному складається із секцій, майстер-класів, спеціалізованих та проблемних семінарів і «круглих столів», заходів з підбиття підсумків регіонального конкурсу наукових робіт та інноваційних проектів імені Л.Б. Хавкіної серед молодих спеціалістів бібліотек, аспірантів, магістрів та студентів Харкова. Поступово сформувалися постійні секції, а саме «Бібліотеки, архіви, музеї: соціокомунікаційний обмін», «Історія бібліотечної справи».

Захід відбувається за участю представників Міністерства культури України, науковців і фахівців бібліотечної, архівної, музейної справи України, Російської Федерації, США, Польщі, провідних бібліотечних закладів Харкова, у т. ч. головних методичних центрів бібліотек різних систем та відомств, ХДАК та інших освітніх установ культури. Таке широке представництво сприяє розробці учасниками заходу інноваційної моделі поведінки в інформаційному і соціокультурному просторі, виявленню нових тенденцій та ухваленню обґрунтованих рішень.

Активна участь науковців ХДАК суттєво підвищила науково-теоретичне значення конференції, а практичного значення їй надали повідомлення працівників бібліотек.

З інформацією про роботу конференції у 1998 – 2012 рр. можна ознайомитися у виданні: «Короленківські читання» (1998 – 2012) : покажч. змісту / М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад.: Н. І. Капустіна, О. В. Непочатова; ред. С. М. Миценко; відп. за вип. В. Д. Ракитянська]. – Харків, 2013. – 54 с. – До 15-річчя «Короленківських читань». https://ru.calameo.com/read/000632945396673e5e328

Науково-практична конференція «Короленківські читання» надає працівникам бібліотек, архівів та музеїв можливість переоцінити традиційні методи наукової діяльності і втілити в практику нові ідеї та досвід.

 

 

Додаткова інформація про Міжнародну науково-практичну конференцію «Короленківські читання»

Короленківські читання

2021
Бібліотеки, архіви, музеї у структурі сучасного соціуму: стратегії цифрової модернізації
Докладніше

Збірники матеріалів

Збірники матеріалів щорічної науково-практичної конференції «Короленківські читання», виданих протягом 1998 – 2020
Докладніше

Фотогалерея

В об’єктиві — ключові моменти конференції
Докладніше

 

  Контакти оргкомітету

61003, Харків,
пров.Короленка, 18
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка


Валентина Дмитрівна Ракитянська

голова оргкомітету, директор ХДНБ ім. В. Г. Короленка, заслужений працівник культури України

 (057) 731–11–01


Алла Анатоліївна Соляник

доктор педагогічних наук, декан факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи

 (057) 731–13–88
 allasolyanik164@gmail.com


Людмила Володимирівна Глазунова

канд. наук із соціальних комунікацій, заступник директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка з наукової роботи, голова Харківського відділення Української бібліотечної асоціації

 (057) 731–11–01
 milaglazunova@gmail.com


Ігор Якович Лосієвський

доктор філологічних наук, завідуючий науково-дослідним відділом документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії культури, заслужений працівник культури України

 (057) 731–11–79
 ndvkhdnb@gmail.com


Олена Петрівна Куніч

завідуюча відділом науково-методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка

 (057) 731–32–27; 095–789–6296
 nmr.hdnb@gmail.com