Видання ХДНБ імені В. Г. Короленка
Інформаційно-аналітичні огляди

Всього записів: 7

В

  Веб-сегмент публічних бібліотек України в мережі Інтернет.

Веб-сегмент публічних бібліотек України в мережі Інтернет. [Текст] (Аналітичний огляд) / Харків.держ.наук.б-ка ім В. Г. Короленка; Уклад.: Г. Д. Ковальчук, Н. М. Кучерява. – Харків, 2005. – 20 с.


Повний текст

З

  Звіт про науково-дослідну роботу «Інформаційні потреби і запити користувачів ХДНБ ім. В. Г. Короленка з позицій моніторингу (2014 р.)»

Інформаційні потреби і запити користувачів ХДНБ ім. В. Г. Короленка з позицій моніторингу (2014 р.) [Електронний ресурс] : звіт про наук.-дослід. роботу / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; виконавець І. А. Карнаух ; [виконавець довідки з он-лайн анкетування Ю. В. Ходарєва]. – Електрон. дані. – Харків, 2017. – 167 с., 55 табл., 11 фото + презентація (25 слайдів). – URL: http://bit.ly/2sCTbLa. – На правах рукопису. – Назва з екрана.


Повний текст

І

  Інтернет-центри публічних бібліотек як засіб інформаційного сервісу

Інтернет-центри публічних бібліотек як засіб інформаційного сервісу [Текст] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Н. Н. Кучерява, Г. Д. Ковальчук. – Харків, 2004. – 21 с. – (У б-ках Сх. України).


Повний текст

М

  Методична діяльність публічних бібліотек: сучасний стан та проблеми

Методична діяльність публічних бібліотек: сучасний стан та проблеми (Аналіт. огляд за 2000–2003 рр.) [Текст] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Г. Д. Ковальчук. – Харків, 2003. – 24 с. – (У б-ках Сх. України).


Повний текст

Н

  Науково-дослідна робота Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: інформаційно-аналітичний огляд за 2006 – 2010 рр.

Науково-дослідна робота Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка [Текст] : інформ.-аналіт. огляд за 2006 – 2010 рр. / М-во культури України, Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка»; [уклад. Н. І. Капустіна ; ред. С. М. Миценко; відп. за вип. В. Д. Ракитянська]. – Харків, 2011. – 86 с. – До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка.


Повний текст

  Науково-дослідна робота Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: аналітичний огляд за 2001–2005 рр.

Науково-дослідна робота Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: аналіт. огляд за 2001–2005 рр. [Текст] / Харків. Держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Л. М. Багрянцева. – Харків, 2006. – 55 с.


Повний текст

У

  Українознавчий фонд ХДНБ ім. В. Г. Короленка: склад та використання

Українознавчий фонд ХДНБ ім. В. Г. Короленка: склад та використання: (За результатами наук. дослідж.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: І. В. Ганзя]. — Харків,1999. — 59 с.

 

Пошук за назвою, автором або роком видання

Алфавітний пошук

Скачати архів публікаціїй

2013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998