Видання ХДНБ імені В. Г. Короленка
Персональні та біобібліографічні покажчики

Всього записів: 43

А

  Аврунін Олег Григорович

Аврунін Олег Григорович : біобібліогр. покажч. / Харків. держ.
наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Г. В. Прохорова,
О. Ф. Лукашева]. – Харків, 2022. – 91 с. – (Винахідники
Харківщини ; вип. 13).

У покажчику містяться біографічні відомості, стисла розповідь про наукову і
винахідницьку діяльність професора кафедри біомедичної інженерії Харківського
національного університету радіоелектроніки, дослідника, винахідника, доктора
технічних наук О. Г. Авруніна та бібліографічні описи його наукових праць, статей,
повідомлень і патентів.
Видання адресоване науковцям, винахідникам, фахівцям, які працюють у сфері
медичного приладобудування та інформаційних технологій в медицині. Покажчик
може бути корисним студентам і викладачам профільних закладів вищої освіти.


Повний текст

  Андрій Вікторович Гнатов

Андрій Вікторович Гнатов : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Г. В. Прохорова, Л. Д. Гонтаренко]. – Харків, 2020. – 56 с. – (Винахідники Харківщини ; вип. 11).

У покажчику містяться біографічні відомості, стисла розповідь про наукову і винахідницьку діяльність дослідника, винахідника, науковця, доктора технічних наук, професора кафедри автомобільної електроніки автомобільного факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університету А. В. Гнатова, бібліографічні описи патентів на винаходи і корисні моделі, книжкових видань, статей з періодичних видань.

Видання адресоване науковцям, винахідникам, фахівцям з автомобільної електроніки, електромобілів, енергозберігаючих та енергоефективних технологій на транспорті, електромагнітної сумісності електротехнічних і радіотехнічних засобів. Покажчик може бути корисним студентам і викладачам закладів вищої освіти.


Повний текст

  Афанасій Федорович Луньов – засновник Пархомівського художнього музею

Афанасій Федорович Луньов – засновник Пархомівського художнього музею : (до 100-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: В. Р. Антонова, С. О. Бикова]. – Харків, 2018. – 72 с.

Відображено бібліографічну інформацію про життя педагога, мистецтвознавця А. Ф. Луньова і його діяльність з організації Пархомівського художнього музею.

Видання призначене мистецтвознавцям, викладачам, екскурсоводам, краєзнавцям, студентам художніх навчальних закладів та всім, хто цікавиться історією Харківщини.


Повний текст

Б

  Бантюков Євген Миколайович

Бантюков Євген Миколайович [Текст] : бібліогр. покажч. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. : Л. Д. Гонтаренко, О. Ф. Лукашова]. – Харків, 2010. – 48 с. – (Винахідники Харківщини).


Повний текст

В

  Валентина Дмитрівна Ракитянська: до 75-річчя від дня народження

Валентина Дмитрівна Ракитянська : (до 75-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Н. І. Капустіна, О. В. Непочатова, О. П. Скорик, Ю. В. Ходарєва ; уклад. дод. Н. В. Петренко]. ― 2-ге вид., допов. та перероб. ― Харків, 2023. ― 144 с. ― (Бібліотечні діячі Слобожанщини ; вип. 4)

У покажчику містяться біографічні та бібліографічні відомості про життєвий шлях і професійний доробок директора Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка (2007–2021), Харківської ОУНБ (1995–2006), заслуженого працівника культури України, Почесного громадянина Харківської області, кавалера ордена княгині Ольги III ступеня, голови Харківського обласного відділення (філії) ВГО Українська бібліотечна асоціація (2011–2019) Валентини Дмитрівни Ракитянської (1948–2021).

Видання адресоване бібліотечній спільноті, усім, хто цікавиться розвитком бібліотечної справи на Харківщині.


Повний текст

  Валентина Олександрівна Ярошик – бібліограф, краєзнавець

Валентина Олександрівна Ярошик – бібліограф, краєзнавець : бібліогр. покажч. / ХДНБ ім. В. Г. Короленка ; [уклад. : Н. І. Полянська, О. М. Дмитрієва]. – Харків, 2013. –39 с. – (Краєзнавці Слобожанщини).


Повний текст

  Валерій Берлін

Валерій Берлін [Текст] : бібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка; Уклад.: Н. І. Полянська, Т. І. Бахмет. – Харків, 2003. – 37 с. – (Сер. «Краєзнавці Слобожанщини»).


Повний текст

  Винахідники Харківщини на допомогу Збройним силам України

Винахідники на допомогу Збройним силам України : бібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Т. С. Антіпова, Л. І. Кравченко]. – Харків, 2020. – 30 с.

Покажчик містить бібліографічні описи патентів на винаходи та корисні моделі харківських винахідників за 2014–2019 рр.

Видання призначене науковцям, викладачам, аспірантам, студентам,

дослідникам та винахідникам, а також усім, хто цікавиться військовою справою.


Повний текст

  Володимир Павлович Лавріненко

Володимир Павлович Лавріненко : бібліогр. покажч. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; уклад. Л. Д. Гонтаренко. – Харків, 2011. – 16 с. – (Винахідники Харківщини).


Повний текст

Г

  Галина Миколаївна Каширіна

Галина Миколаївна Каширіна: (До 70-річчя з дня народж.) [Текст] : бібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Л.М.Литвякова. – Харків, 2001. – 22 с. – (Сер. «Краєзнавці Слобожанщини»).


Повний текст

  Грицаєнко Володимир Іванович

Грицаєнко Володимир Іванович : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народж. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Д. І. Барановський, О. М. Маменко, Л. Д. Гонтаренко, І. В. Торно, Б. П. Коваленко, Л. В. Грицаєнко, С. В. Грицаєнко]. – Харків, 2018. – 43 с. – (Винахідники Харківщини ; вип. 10).

Покажчик містить біографічні відомості про В. І. Грицаєнка та бібліографічні записи описів його винаходів, книжкових видань, статей з періодичних видань, наукових збірників, матеріалів конференцій, а також його співробітниці та доньки Л. В. Гусині-Грицаєнко.

Видання адресоване фахівцям з електрифікації та механізації сільського господарства, інженерам, винахідникам, викладачам і студентам вищих навчальних закладів.


Повний текст

  Грицаєнко Володимир Іванович

Грицаєнко Володимир Іванович : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. : Л. В. Грицаєнко, Л. Д. Гонтаренко, О. Ф. Лукашова]. – Харків, 2012. – 44 с. – (Винахідники Харківщини, вип. 4).


Повний текст

Є

  Єрьомка Віктор Данилович

Єрьомка Віктор Данилович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. Вип. 7 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Л. Д. Гонтаренко, О. Ф. Лукашова]. – Харків, 2014. – 28 с. – (Винахідники Харківщини). – Режим доступу : http://ru.calameo.com/read/000632945e5533bf15d6c.


Повний текст

І

  Іван Юхимович Саратов – вчений, краєзнавець

Іван Юхимович Саратов – вчений, краєзнавець [Текст] : біобібліогр. покажч. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. В. О. Ярошик]. – Харків, 2010. – 63 с.


Повний текст

  Ігор Миколайович Лаврентьєв – архітектор, краєзнавець

Ігор Миколайович Лаврентьєв – архітектор, краєзнавець : (до 85-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. О. М. Дмитрієва] ; наук. ред.: О. С. Соловйова, М. М. Красиков, Н. П. Тріпутіна. – Харків : ХНУМГ, 2015. – 66 с. – (Краєзнавці Слобожанщини)


Повний текст

  Ігор Якович Лосієвський: український документознавець, книгознавець, літературознавець, поет

Ігор Якович Лосієвський: український документознавець, книгознавець, літературознавець, поет : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. О. В. Непочатова ; наук. ред Л. В. Глазунова, ред. С. М. Миценко, відп. за вип. В. Д. Ракитянська]. – Харків, 2019. – 173 с. – (Бібліотечні діячі Слобожанщини ; вип. 2) (Науковці України ;

вип. 3).

У покажчику містяться біобібліографічні відомості про науковий і творчий доробок та життєвий шлях завідувача науково-дослідного відділу документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, доктора філологічних наук, заслуженого працівника культури України І. Я. Лосієвського.

Видання адресоване документознавцям, книгознавцям, бібліотекознавцям, бібліографам, фахівцям з експертизи цінності документів і формування колекцій пам’яток писемності та друку, літературознавцям, а також усім, хто цікавиться багатогранною діяльністю І. Я. Лосієвського.


Повний текст

К

  Козін Юрій Іванович: інновації в медицині

Козін Юрій Іванович : інновації в медицині : біобібліогр. покажч. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. В.Г. Прохорова]. – Харків, 2012. – 40 с. – (Винахідники Харківщини, вип. 5).


Повний текст

Л

  Лук’янченко Володимир Вікторович

Лук’янченко Володимир Вікторович: біобібліогр. покажч. [Текст] / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад.: Л. Д. Гонтаренко, І. В. Торно]. – Харків, 2015. – 25 с. – (Винахідники Харківщини ; вип. 8).


Повний текст

М

  Микола Дем’янович Рябченко

Микола Дем’янович Рябченко: (до 95-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. І. А. Карнаух, наук. ред. Л. В. Глазунова, ред. С. М. Миценко]. – Харків, 2019. – 76 с. : фото. – (Бібліотечні діячі Слобожанщини ; вип. 3).

Видання, реалізоване в межах регіонального дослідження «Бібліотечна енциклопедія Харківщини», присвячується 95-річчю від дня народження вченого-бібліотекознавця, педагога, завідувача відділу Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка в 1955 – 1959 рр. – Миколи Дем’яновича Рябченка.
Покажчик розрахований на бібліотечних фахівців, науковців, викладачів, студентів закладів вищої освіти та краєзнавців.


Повний текст

  Михайло Красиков – вчений, краєзнавець, поет

Михайло Красиков – вчений, краєзнавець, поет [Текст] : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. : Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик]. – Харків, 2008. – 103 с.


Повний текст

Н

  Назарян Мирон Мігранович

Назарян Мирон Мігранович : біобліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Л. Д. Гонтаренко]. — Харків, 2013. — 50 с. — (Винахідники Харківщини ; вип. 6).


Повний текст

  Наталія Петрівна Тріпутіна – бібліотекар, краєзнавець

Наталія Петрівна Тріпутіна – бібліотекар, краєзнавець :

(з нагоди 70-річ. ювілею) : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Наук. б-ка ; [уклад.: О. М. Дмитрієва, В. О. Статкус ; наук. ред. Н. О. Євсюкова]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 40 с. – (Краєзнавці Слобожанщини ; вип. 14).

У покажчику міститься інформація про життя і творчий доробок краєзнавця, бібліотекаря Н. П. Тріпутіної – бібліографічні описи книг і статей, що вийшли друком у 2000–2019 рр. Видання призначене історикам, краєзнавцям, а також усім, хто цікавиться історією Харківщини.


Повний текст

  Науковці, винахідники, викладачі Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

Науковці, винахідники, викладачі Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету [Текст] : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: В. Г. Прохорова, Л. Д. Гонтаренко. – Харків, 2016. – 54 с. – (Винахідники Харківщини, вип. 9)


Повний текст

П

  Пивоваров Павло Петрович

Павло Петрович Пивоваров : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Г. В. Прохорова, О. Ф. Лукашова]. – Харків, 2021. – 52 с. – (Винахідники Харківщини; Вип. 12).

У покажчику містяться біографічні відомості, стисла розповідь про наукову і винахідницьку діяльність дослідника, винахідника, науковця, доктора технічних наук, професора кафедри харчових технологій в ресторанній індустрії Харківського державного університету харчування та торгівлі П. П. Пивоварова, бібліографічні записи патентів на винаходи і корисні моделі, видань, статей з періодичних видань.

Видання адресоване науковцям, винахідникам, фахівцям з технології і організації громадського харчування, інновацій технології харчової продукції, методології харчової науки, індустріальних технології харчової продукції. Покажчик може бути корисним студентам і викладачам профільних закладів вищої освіти.

Р

  Ракитянська Валентина Дмитрівна

Ракитянська Валентина Дмитрівна : (до 70-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. О. В. Непочатова, уклад. дод. Н. В. Петренко]. – Харків, 2018. – 128 с. – (Бібліотечні діячі Слобожанщини ; вип. 1).

У покажчику містяться біографічні та бібліографічні відомості про життєвий шлях і професійний доробок директора Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, заслуженого працівника культури України, Почесного громадянина Харківської області, кавалера ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, голови Харківського обласного відділення (філії) ВГО ''Українська бібліотечна асоціація'' В. Д. Ракитянської.

Видання адресоване бібліотечній спільноті, усім, хто цікавиться розвитком бібліотечної справи Харківського регіону.


Повний текст

  Россіхін Василь В’ячеславович

Россіхін Василь В’ячеславович [Текст] : бібліогр. покажч. Вип.1. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. : В. Г. Прохорова, Л. Д. Гонтаренко]. – Харків, 2008. – 26 с. – (Винахідники Харківщини).


Повний текст

С

  Софія Богданівна Шоломова

Софія Богданівна Шоломова [Текст] : до 70-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; уклад. В. О. Ярошик ; наук. ред. І. Я. Лосієвський. – Харків, 2010. – 66 с. – (Сер. «Краєзнавці Слобожанщини»).


Повний текст

Т

  Тетяна Григорівна Шерстюк: до 80-річчя з дня народження

Тетяна Григорівна Шерстюк [Текст] : До 80-річчя з дня народж.: біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Т. В. Гологорська – Харків, 2001. –53 с. – (Сер. «Краєзнавці Слобожанщини»).


Повний текст

  Тетяна Миколаївна Безрукова – педагог і краєзнавець

Тетяна Миколаївна Безрукова – педагог і краєзнавець: біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. О. М. Дмитрієва ; наук. ред. С. М. Куделко ; вступ. ст. І. Ю. Можейко, Г. І. Іванцової]. – Харків : ХДНБ, 2017. – 95 с. – (Краєзнавці Слобожанщини ; вип. 13).

У покажчику міститься інформація про життя і творчий доробок краєзнавця, педагога позашкільної освіти Т. М. Безрукової. Видання містить бібліографічні описи книг і статей, що вийшли друком у 1996–2016 рр. Посібник призначений історикам, краєзнавцям, а також усім, хто цікавиться історією Харківщини.


Повний текст

У

  Український письменник Валер’ян Підмогильний

Український письменник Валер’ян Підмогильний (1901–1937) [Текст] : бібліогр. покажч. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; уклад. Т. В. Гологорська. – Харків, 2011. – 78 с.


Повний текст

  Український письменник Валер’ян Поліщук (1897–1937)

Український письменник Валер’ян Поліщук (1897–1937) [Текст] : бібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Н. Л. Манова. – Харків, 2004. – 115 с.


Повний текст

  Український письменник Василь Мисик (1907–1983)

Український письменник Василь Мисик (1907–1983) [Текст] : бібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Н. Л. Манова. – Харків, 2007. – 63 с.


Повний текст

  Український письменник Григорій Косинка (1899 – 1934)

Український письменник Григорій Косинка (1899 – 1934) : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. Т. В. Гологорська. – Харків, 2012. – 74 с.


Повний текст

  Український письменник Леонід Чернов (Малошийченко) (1899–1933)

Український письменник Леонід Чернов (Малошийченко) (1899–1933) [Текст] : бібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Т. В. Гологорська. – Харків, 2006. – 41с.


Повний текст

  Український письменник Майк Йогансен (1895–1937)

Український письменник Майк Йогансен (1895–1937) : біобібліогр. покажч. / М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Т. В. Гологорська]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків, 2023. – 153 с. – (Повернені імена ; вип. 22).

У покажчику подано інформацію про життя і творчість письменника М. Йогансена. Видання містить бібліографічні описи книг і статей за 1921–2020 роки, хронікальні нотатки, рецензії, а також розгорнутий науково-довідковий апарат.
Видання адресоване літературознавцям, викладачам, студентам, краєзнавцям, бібліотекарям, а також усім, хто цікавиться вітчизняною літературою.


Повний текст

  Український письменник Микола Хвильовий (1893–1933)

Український письменник Микола Хвильовий (1893–1933) [Текст] : бібліогр. покажч. – 2-е вид., допов. / Харків. держ. наук.б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. Т. В. Гологорська. – Харків, 2008. – 135 с.


Повний текст

  Український письменник Михайль Семенко (1892–1937)

Український письменник Михайль Семенко (1892–1937) : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: С. О. Бикова, О. М. Дмитрієва ; наук. ред. Р. В. Мельників]. – Харків, 2018. – 256 с. – (Повернені імена ; вип. 21).

У покажчику відображено інформацію про життя і творчий доробок письменника М. В. Семенка. Видання містить бібліографічні описи книг і статей, що вийшли друком у 1913–2017 рр. Посібник призначений філологам, викладачам, студентам, краєзнавцям, бібліотекарям, а також усім, хто цікавиться вітчизняною літературою.


Повний текст

  Український письменник Олекса Слісаренко (1891–1937)

Український письменник Олекса Слісаренко (1891–1937) [Текст] : бібліогр. покажч. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; уклад. Н. Л. Манова. – Харків, 2010. – 62 с.


Повний текст

  Український письменник Сергій Пилипенко (1891 – 1934)

Український письменник Сергій Пилипенко (1891–1934) [Текст]: біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Н. І. Полянська, Н. Л. Манова]. – Харків, 2016. – 103 с. – Електрон. аналог: режим доступу: http://bit.ly/23g4pP2


Повний текст

  Український письменник Юрій Вухналь (І. Д. Ковтун) (1906–1937)

Український письменник Юрій Вухналь (І. Д. Ковтун) (1906–1937) [Текст] : Бібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Т. В. Гологорська. – Харків, 2003. – 48 с.


Повний текст

  Українські митці поза Батьківщиною

Українські митці поза Батьківщиною [Текст] : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: О. М. Дмитрієва, О. С. Рябцева. – Харків, 2001. – 30 с.


Повний текст

Х

  Художник Віктор Іванович Ковтун

Художник Віктор Іванович Ковтун : персон. бібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. В. Р. Антонова]. – Харків, 2018. – 51 с.

У виданні відображено бібліографічну інформацію про життя і творість харківського художника Віктора Івановича Ковтуна.


Повний текст

Ю

  Юрій Миколайович Ранюк – український фізик-експериментатор, історик науки, краєзнавець

Юрій Миколайович Ранюк – український фізик-експериментатор, історик науки, краєзнавець : біобібліогр. покажч. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад.: В. О. Ярошик, Н. В. Лубенська]. – Харків, 2012. – 54 с.


Повний текст

 

Пошук за назвою, автором або роком видання

Алфавітний пошук

Скачати архів публікаціїй

2013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998