Видання ХДНБ імені В. Г. Короленка
Виробничі видання

Всього записів: 22

Б

  Бібліографічне редагування алфавітного каталогу

Бібліографічне редагування алфавітного каталогу : метод. поради / Держ закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; уклад. : О. А. Поліщук, В. К. Разінкова. – Харків, 2012. – 63 с.


Повний текст

  Бібліографічний опис електронних видань в АБІС «ІРБІС»

Бібліографічний опис електронних видань в АБІС «ІРБІС» [Текст] : метод. поради / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. : Л. О. Мартовицька, О. А. Поліщук. – Харків : ХДНБ, 2013. – 36 с.


Повний текст

  Бібліотечна журналістика : методичні матеріали до курсу

Бібліотечна журналістика : метод. матеріали до курсу [Текст] / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [уклад.: Л. В. Глазунова, С. М. Миценко]. – Харків, 2015. – 286 с.

  Бібліотечно-інформаційне забезпечення виробничої сфери, економіки, бізнесу обласними універсальними науковими бібліотеками України

Бібліотечно-інформаційне забезпечення виробничої сфери, економіки, бізнесу обласними універсальними науковими бібліотеками України [Текст] : З досвіду роботи / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка»; [уклад. Г. Д. Ковальчук]. – Харків, 2011. – 19 с.


Повний текст

В

  Використання комп'ютерних технологій у методичній діяльності

Використання комп'ютерних технологій у методичній діяльності [Текст] : Метод. поради / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Г. Д. Ковальчук, Н. М. Кучерява. – Харків, 2007. – 26 с.


Повний текст

  Використання у бібліотеках сучасних технологій копіювання документів

Використання у бібліотеках сучасних технологій копіювання документів [Текст] : метод. поради / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: М. М. Задорожнюк, О. Б. Стогній. – Харків, 2004. – 27 с.


Повний текст

  Віртуальне довідково-інформаційне обслуговування – шлях до максимального задоволення потреб користувачів

Віртуальне довідково-інформаційне обслуговування – шлях до максимального задоволення потреб користувачів / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. В. І. Черкашина]. –Харків, 2009. – 32 с.


Повний текст

Д

  Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста: матеріали до курсу

Друга Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста [Електронний ресурс] : матеріали до курсу, ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 7 – 9 квіт. 2014 р., Харків / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.] . — Харків : ХДНБ, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

З

  Збереження документів у публічних бібліотеках Східної України

Збереження документів у публічних бібліотеках Східної України [Текст] : Огляд діяльності / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: М. М. Задорожнюк, О. Б. Стогній. – Харків, 2006. – 18 с.


Повний текст

І

  Інноваційні та традиційні підходи до методичної діяльності в публічних бібліотеках Дніпропетровщини

Інноваційні та традиційні підходи до методичної діяльності в публічних бібліотеках Дніпропетровщини [Текст] : (З досвіду роботи) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Г. Д. Ковальчук, І. Є. Луньова. – Харків, 2006. – 24 с., 8 с. дод. – (У б-ках Сх. України).


Повний текст

  Інтерактивні технології навчання у системі професійного розвитку бібліотечних працівників: методика та рекомендації з використання

Інтерактивні технології навчання у системі професійного розвитку бібліотечних працівників: методика та рекомендації з використання / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Г. Д. Ковальчук]. – Харків, 2012. – 38 с.


Повний текст

  Інтерактивні форми навчання у системі професійного розвитку бібліотечних працівників: методика та рекомендації з використання

Інтерактивні форми навчання у системі професійного розвитку бібліотечних працівників: методика та рекомендації з використання / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад. Г. Д. Ковальчук]. – Харків, 2012. – 38 с.


Повний текст

  Інформатизація публічних бібліотек Східної України: стан та можливості формування єдиного інформаційного простору

Інформатизація публічних бібліотек Східної України: стан та можливості формування єдиного інформаційного простору [Текст] : метод. матеріали за наслідками дослідження / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Н. М. Кучерява, Г. Д. Ковальчук. – Харків, 2002. – 22 с.


Повний текст

К

  Краєзнавча діяльність публічних бібліотек Східної України. З досвіду роботи

Краєзнавча діяльність публічних бібліотек Східної України. З досвіду роботи [Текст] / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. : Г. Д. Ковальчук, Н. І. Полянська]. – Харків, 2009. – 22 с. – (У б-ках Східної України).


Повний текст

Н

  Нововведення, продиктовані життям: з досвіду роботи Централізованої бібліотечної системи м. Суми

Нововведення, продиктовані життям [Текст] : з досвіду роботи Централізованої бібліотечної системи м. Суми / Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка; Уклад.: К. О. Ткач, Л. М. Стадниченко, Г. Д. Ковальчук. – Харків, 2001. – 16 с. (В бібліотеках Східної України).


Повний текст

О

  Організація та ведення допоміжних покажчиків до систематичного каталогу

Організація та ведення допоміжних покажчиків до систематичного каталогу [Текст] : наук.-метод. рек. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад.: Н. В. Подошовка, М. М. Чегринець. – Харків, 2007. – 40 с.


Повний текст

П

  Порядок розстановки бібліографічних записів в алфавітному каталозі за загальним українсько-російським алфавітом

Порядок розстановки бібліографічних записів в алфавітному каталозі за загальним українсько-російським алфавітом [Текст] : метод. рек. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Уклад. Т.М.Грищук. – Харків, 2003. – 30 с.


Повний текст

  Потреби і запити користувачів УНБ України на документально-інформаційні ресурси з техніки та ступінь їх задоволення

Потреби і запити користувачів УНБ України на документально-інформаційні ресурси з техніки та ступінь їх задоволення [Текст] : (За матеріалами загальнодерж. дослідж.) / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; Автор-уклад. Г. М. Єрофеєва. – Харків, 2001. – 44 с., 9 табл.


Повний текст

  Публічні бібліотеки: сучасні принципи буття в умовах оновленого суспільства

Публічні бібліотеки: сучасні принципи буття в умовах оновленого суспільства [Текст] : З досвіду роботи публічних бібліотек Східної України / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; [уклад. Г.Д.Ковальчук]. – Харків, 2007. – 20 с. – (У б-ках Сх. України). 31


Повний текст

Р

  Регіональна школа бібліотечного журналіста: матеріали до курсу

Регіональна школа бібліотечного журналіста, 10 – 13 черв. 2014 р., м. Харків [Електронний ресурс] : матеріали до курсу / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Харків : ХДНБ, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

  Реставраційні та палітурні роботи у бібліотеках

Реставраційні та палітурні роботи у бібліотеках [Текст] : метод. поради / Харків. держ. наук. б-ка ім.В. Г. Короленка; Уклад.: М. М. Задорожнюк та ін. – Харків, 2003. – 58 с.


Повний текст

 

Пошук за назвою, автором або роком видання

Алфавітний пошук

Скачати архів публікаціїй

2013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998