XX Міжнародна науково-практична конференція «Короленківські читання»

2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

Короленківські читання - 2017

Короленківські читання - 2017
Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів

26 жовтня 2017

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ:

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА: ДИНАМІЧНИЙ РОЗВИТОК, ПОШУК НОВИХ ФОРМАТІВ

Ракитянська Валентина Дмитрівна, директор Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (Україна, Харків)

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА ЗАВДАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ
Василенко Ольга Миколаївна, директор Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук (Україна, Київ)

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПАРТНЕРСТВО: ДО РІЧНИЦІ ВІДКРИТТЯ ПЕРШОЇ ПОЛЬСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ В УКРАЇНІ НА БАЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
Павленко Раїса Іванівна, генеральний директор Національної наукової медичної бібліотеки України (Україна, Київ); Кірішева Олена Миколаївна, вчений секретар Національної наукової медичної бібліотеки України (Україна, Київ); Остапенко Тетяна Анатоліївна, заступник генерального директора з наукової роботи Національної наукової медичної бібліотеки України (Україна, Київ)

НАУКОВО-КУЛЬТУРНІ ПРОЕКТИ МІЖ ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕРЖАВНИМ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИМ АРХІВОМ УКРАЇНИ, БІБЛІОТЕКАМИ ТА МУЗЕЯМИ ЯК ПОШУК НОВОГО ФОРМАТУ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
Коваль Юлія Юріївна, провідний спеціаліст відділу використання інформації документів Центрального державного науково-технічного архіву України (Україна, Харків)

ЦИФРОВІ ЛАБОРАТОРІЇ БІБЛІОТЕК: ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ КОНТЕНТОМ І ДАНИМИ (ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОНОГРАФІЇ)
Мар’їна Олена Юріївна, докторант Харківської державної академії культури, кандидат наук із соціальних комунікацій (Україна, Харків)

СЕКЦІЯ 1 «Інтелектуальне партнерство бібліотек, архівів, музеїв. Проектна діяльність»

Модератори: Давидова Ірина Олександрівна, завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, професор Харківської державної академії культури, доктор наук із соціальних комунікацій; Василенко Ольга Миколаївна, директор Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук; Глазунова Людмила Володимирівна, заступник директора з наукової роботи Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г Короленка, кандидат наук із соціальних комунікацій

Координатор: Куніч Олена Петрівна, завідуюча відділом науково-методичної роботи Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СУЧАСНИЙ ФОРМАТ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК
Давидова Ірина Олександрівна, завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, професор Харківської державної академії культури, доктор наук із соціальних комунікацій (Україна, Харків)

ВІРТУАЛЬНА ДОВІДКА ЯК НАПРЯМ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Тодорова Євгенія Миколаївна, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академі культури, кандидат педагогічних наук (Україна, Харків)

ПРОФЕСIЙНИЙ ЖУРНАЛ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Башун Олена Володимирiвна, головний редактор журналу «Бiблiотечний форум: icторiя, теорiя i практика», кандидат педагогiчних наук (Україна, Київ)

МАПА КУЛЬТУРНИХ ТРЕНДІВ: НОВІ ГОРИЗОНТИ ДЛЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЕКТІВ
Медведська Марія Сергіївна, заступник директора з менеджменту та проблемно-аналітичних питань Обласного комунального закладу «Харківська обласна бібліотека для юнацтва» (Україна, Харків)

ПРО ЛОНГРІД ЯК МОДНИЙ ТРЕНД СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ
Скаченко Олена Олексіївна, завідуюча сектором методичної роботи Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв (Україна, Київ)

БІБЛІОТЕКИ ЗАРУБІЖЖЯ – ІДЕЇ, СЕРВІСИ
Соцков Олег Володимирович, методист науково-методичного відділу Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (Україна, Харків)

АРТ–ТЕРАПІЯ У РОБОТІ З ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМИ: З ДОСВІДУ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА
Підгайна Анжеліка Василівна, заступник директора з автоматизації бібліотечних процесів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, арт-терапевт (Україна, Харків)

ПРАКТИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ФУНКЦІЇ АНДРОГОГІКИ У РОБОТІ КУРСІВ З ОСНОВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ ХДНБ ІМ. В. Г. КОРОЛЕНКА
Телегіна Світлана Володимирівна, бібліотекар відділу інформаційно-бібліографічної роботи Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (Україна, Харків)

ІВЕНТ-ПРОЕКТИ В КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ БІБЛІОТЕКИ
Карнаух Ірина Анатоліївна, головний бібліотекар Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (Україна, Харків)

ДИСТАНЦІЙНІ ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО БІБЛІОТЕКАРЯ
Тіщенко Антоніна Анатоліївна, провідний бібліотекар відділу науково-методичної роботи Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (Україна, Харків)

ДОСВІД СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЮ ОБЛАСНОЮ УНІВЕРСАЛЬНОЮ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ У КОРПОРАЦІЯХ
Маковська Валентина Володимирівна, заступник директора з наукової роботи та інформатизації Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки (Україна, Хмельницький)

ІНТЕГРОВАНИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФОНД СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Польовик Світлана Миколаївна, науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадськогоо, кандидат наук із соціальних комунікацій (Україна, Київ)

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТУДИИ»
Кобелєв Олексій Миколаєвич, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії культури, доктор наук із соціальних комунікацій (Україна, Харків)

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЯК СКЛАДОВА СЕРВІС-ОРІЄНТОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ
Кунанець Наталія Едуардівна, старший науковий співробітник, професор кафедри «Інформаційні системи та мережі» Національного університету «Львівська політехніка», доктор наук із соціальних комунікацій (Україна, Львів); Ржеуський Антоній Валентинович, бібліотекар Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка», кандидат наук із соціальних комунікацій (Україна, Львів)

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ЗАХОДІВ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Сищенко Світлана Віталіївна, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії культури, кандидат педагогічних наук (Україна, Харків)

МІЖНАРОДНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОЕКТ МУЗЕЇВ ОДЕСИ В ПОШУКАХ НОВИХ ФОРМАТІВ
Велігура Наталія Миколаївна, аспірант кафедри культурології та мистецьких проектів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва (Україна, Київ)

ІНФОРМАЦІЙНІ СЕРВІСИ БІБЛІОТЕК ЗА КОРДОНОМ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Сафонова Тетяна Анатоліївна, старший викладач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії культури, кандидат наук із соціальних комунікацій (Україна, Харків)

МОНІІТОРІНГ ПОПИТУ НА ХУДОЖНЮ ЛІТЕРАТУРУ СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Петрухно Юлія Євгенівна, завідуюча сектором Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат наук із соціальних комунікацій (Україна, Харків)

НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМУНІКАТИВНИХ ВМІНЬ СУЧАСНОГО БІБЛІОТЕКАРЯ
Вороніна Регіна Валеріївна, бібліотекар Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету (Україна, Харків)

ВИДАННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ БІБЛІОТЕК В ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Заклінська Юлія Михайлівна, аспірант Харківської державної академії культури (Україна, Харків)

ЕЛЕКТРОННІ БАЗИ ДНІПРОВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК ДЛЯ ДОРОСЛИХ ЯК ОНЛАЙН СЕРВІС ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІДДАЛЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ
Колоскова Галина Валеріївна, провідний бібліотекар бібліотеки-філії № 21 Дніпровської ЦБС для дорослих (Україна, Дніпро)

РОЛЬ БД «ХДНБ IМ. В. Г. КОРОЛЕНКА: ВИДАННЯ ТА ПУБЛIКАЦIЇ ПРО БIБЛIОТЕКУ» В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ ТА РЕКЛАМІ КНИГОЗБІРНІ
Скорик Олена Петрівна, завідуюча сектором кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (Україна, Харків)

ХДНБ ім. В. Г. КОРОЛЕНКА ЯК ОБ’ЄКТ БІБЛІОТЕЧНОГО ТУРИЗМУ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МЕМОРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)
Ходарєва Юліана Владиславівна, головний бібліотекар кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (Україна, Харків)

БІБЛІОТЕКИ ТОВАРИСТВА ТВЕРЕЗОСТІ В ХАРКІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.): СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
Сєдих Віктор Васильович, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії культури, кандидат педагогічних наук (Україна, Харків)

ПРОСВЕТИТЕЛЬ, КООПЕРАТОР, ГУМАНИСТ: К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. Н. АНЦИФЕРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ
Шалиганова Алла Людвигівна, головний бібліотекар відділу науково-методичної роботи Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (Україна, Харків)

ФОРМИ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ З ЛІТЕРАТУРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ МИСТЕЦЬКОЇ ТЕМАТИКИ
Матковський Олександр Миколайович, провідний концертмейстер кафедри мистецької педагогіки та хореографії факультету мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (Україна, Суми)

СЕКЦІЯ 2 «Інтелектуальна власність, авторське право»

Модератор: Кириленко Олександр Григорович, завідувач відділу з охорони інтелектуальної власності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Координатор: Зозуля Людмила Анатоліївна, головний бібліотекар відділу науково-методичної роботи Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

КОНЦЕПТ АВТОРСТВА В УМОВАХ ЕЛЕКТРОННОГО СЕРЕДОВИЩА: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ
Маркова Вікторія Анатоліївна, завідувач кафедри журналістики Харківської державної академії культури, професор, доктор наук із соціальних комунікацій (Україна, Харків)

ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Стогній Євген Степанович, бібліотекар Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, патентний повірений України (Україна, Харків)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В НАУКОВИХ БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ
Литвинова Лариса Анатоліївна, старший науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Україна, Київ); Кириленко Олександр Григорович, завідувач відділу з охорони інтелектуальної власності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Україна, Київ)

БЕРНСЬКА КОНВЕНЦІЯ 1886 РОКУ І СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
Древаль Юрій Дмитрович, професор кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, Національного університету цивільного захисту України, доктор наук з державного управління (Україна, Харків); Лобойченко Валентина Михайлівна, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки, старший науковий співробітник Національного університету цивільного захисту України, кандидат хімічних наук (Україна, Харків)

ВИКОРИСТАННЯ ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИХ ДЖЕРЕЛ ПАТЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧИТАЧІВ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. В. Г. КОРОЛЕНКА
Торно Ірина Володимирівна, бібліотекар відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (Україна, Харків)

ІСТОРІЯ ПАТЕНТНОГО ФОНДУ ХДНБ ІМ. В. Г. КОРОЛЕНКА І ЙОГО ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Прохорова Ганна Валеріївна, головний бібліотекар відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (Україна, Харків)

СЕКЦІЯ 3 «Актуальні питання роботи з бібліотечними, архівними та музейними колекціями документних пам’яток»

Модератор: Лосієвський Ігор Якович, завідуючий науково-дослідним відділом документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, доктор філологічних наук

Координатор: Ісаєнко Ольга Ярополківна, завідуюча сектором науково-дослідного відділу документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРИВАТНІ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНСЬКИХ КЕРАМОЛОГІВ І МИСТЦІВ КЕРАМІКИ У ФОНДАХ ГОНЧАРСЬКОЇ КНИГОЗБІРНІ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ-ЗАПОВІДНИКА УКРАЇНСЬКОГО ГОНЧАРСТВА В ОПІШНОМУ
Андрушенко Оксана Олексіївна, бібліотекар Гончарської книгозбірні України Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, завідувач Керамологічної бібліотеки України Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України. (Україна, Опішне)

АЛЬБОМЫ И АЛЬБОМНЫЕ ИЗДАНИЯ В КОЛЛЕКЦИИ И ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА УКРАИНЫ
Бадаев Дмитрий Владимирович, ведущий хранитель Музея истории Национального фармацевтического университета Украины (Украина, Харьков)

ДІМ-МУЗЕЙ В. Г. КОРОЛЕНКА В ПОЛТАВІ (ДО 90-РІЧЧЯ МУЗЕЮ)
Головко Олеся Володимирівна, науковий співробітник Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка (Україна, Полтава)

ЗІБРАННЯ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Грипич Світлана Никанорівна, директор наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету (Україна, Рівне); Семенюк Галина Потапівна, заступник директора з наукової роботи наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету, доцент (Україна, Рівне) (Україна, Рівне)

ДОРОБОК ВЧЕНИХ В ДОСЛІДЖЕННІ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО ГАПТУВАННЯ
Залевська Марія Миколаївна, аспірантка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Україна, Київ)

ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ «РОДОВОД ВІД СОТНИКА ГРИГОРІЯ КОРОЛЯ ДО ПИСЬМЕННИКА В. Г. КОРОЛЕНКА»
Короленко Олексій Олександрович, підприємець (Україна, Харків)

ТЕМАТИКО-ТОПОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОТОДОКУМЕНТІВ З БІБЛІОТЕКИ НАРОДНОГО ДОМУ У ЛЬВОВІ (НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА)
Красник Уляна Орестівна, молодший науковий співробітник Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (Україна, Львів)

РІДКІСНІ ТА ЦІННІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ХДНБ ІМ. В. Г. КОРОЛЕНКА: ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЕКЦІЇ
Лосієвський Ігор Якович, завідуючий науково-дослідним відділом документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, доктор філологічних наук (Україна, Харків)

ДОСВІД НАУКОВОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ СТАРОДРУКІВ НТБ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
Мірошниченко Марина Олексіївна, завідуюча відділом Науково-технічної бібліотеки імені Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна, Київ)

ПРОБЛЕМАТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ГОНЧАРСЬКОЇ КНИГОЗБІРНІ УКРАЇНИ
Панасюк Галина Миколаївна, завідувач Гончарської книгозбірні України Національного музею-заповідника українського гончарства (Україна, Опішне)

ІНТЕГРАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ФОНДІВ СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕК: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Польовик Світлана Миколаївна, науковий співробітник Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат наук із соціальних комунікацій (Україна, Київ)

ОЦИФРУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ – ОСНОВА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРІГАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ
Петрович Валентина Василівна, доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, кандидат історичних наук (Україна, Луцьк)

ПРИМІРНИКИ ВИДАНЬ ТИПОГРАФІЇ ВІЛЕНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1805-1832) У ФОНДІ ВІДДІЛУ БІБЛІОТЕЧНИХ ЗІБРАНЬ ТА ІСТОРИЧНИХ КОЛЕКЦІЙ ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Рабчун Оксана Станіславівна, завідуючий відділом бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної біблоітеки України імені В. І. Вернадського, старший науковий співробітник, кандидат історичних наук (Україна, Київ)

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕКСПОЗИЦІЯ КОЛЕКЦІЙ ДОКУМЕНТНИХ ПАМ’ЯТОК
Романів Уляна Степанівна, реставратор живопису і паперу КЗЛОР «Львівський історичний музей» (Україна, Львів)

ФОНД РІДКІСНИХ ТА ЦІННИХ ВИДАНЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ДОКУМЕНТНИХ ПАМ'ЯТОК
Толочко Анастасія Юріївна, завідуюча сектором Наукової бібліотеки Запорізького державного медичного університету; Тюркеджи Наталя Станіславівна, бібліотекар відділу обслуговування Наукової бібліотеки Запорізького державного медичного університету (Україна, Запоріжжя)

ЗНАЧЕННЯ РОБОТИ ЗІ СТАРОДРУКАМИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ВИСОКООСВІЧЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА
Беценко Тетяна Петрівна, професор кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (Україна, Суми)

МУЗЕЙ ЯК МАЙДАНЧИК ДЛЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ (З ДОСВІДУ РОБОТИ ПОЛТАВСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ В. Г. КОРОЛЕНКА)
Вітенко Людмила Володимирівна, науковий співробітник Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка (Україна, Полтава)

КНИЖКОВА КОЛЕКЦІЯ ПИСЬМЕННИКА ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА РОТАЧА У ФОНДІ ВІДДІЛУ КРАЄЗНАВСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОУНБ ІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
Федорова Марина Анатоліївна, завідуюча відділом краєзнавства Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського (Україна, Полтава)

ЕНЦИКЛОПЕДИЧНІ ВИДАННЯ ТА ЇХ ПРОВЕНІЄНЦІЇ В МАТЕРІАЛАХ ПОЛЬСЬКОМОВНОГО ПІДФОНДУ НБУВ
Якубова Тетяна Анатоліївна, науковий співробітник відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук (Україна, Київ)

ВИКОРИСТАННЯ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
Михно Людмила Петрівна, магістр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, бібліотекар (Україна, Суми)

ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО ПІДХОДУ У ПОШУКАХ НОВИХ ФОРМ СПІВРОБІТНИЦТВА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА МУЗЕЇВ
Яценко Володимир Сергійович, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук (Україна, Київ)

27 ЖОВТНЯ

Екскурсія Навчально-бібліотечним комплексом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (за окремою реєстрацією) – https://goo.gl/forms/bVKUY4xwQbxyxGzd2.

 

   Запрошуємо до участі!

Інформаційний партнер

Інформаційний партнер Інформаційний партнер

 

 

Додаткова інформація про Міжнародну науково-практичну конференцію «Короленківські читання»

Про конференцію

Міжнародна науково-практична конференція «Короленківські читання» — знакова подія у бібліотечній справі не лише Харкова, але й України
Докладніше

Збірники матеріалів

Збірники матеріалів щорічної науково-практичної конференції «Короленківські читання», виданих протягом 1998 – 2016
Докладніше

Фотогалерея

В об’єктиві — ключові моменти конференції
Докладніше

 

  Контакти оргкомітету

61003, Харків,
пров.Короленка, 18
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка

Валентина Дмитрівна Ракитянська

голова оргкомітету, директор ХДНБ імені В. Г.Короленка, голова президії Харківського обласного відділення (філії) ВГО «Українська бібліотечна асоціація», заслужений працівник культури України

 +38 (057) 731–11–01
 rvd@korolenko.kharkov.com

Людмила Володимирівна Глазунова

заступник директора ХДНБ імені В. Г. Короленка з наукової роботи, канд. наук із соц. комунікацій

 +38 (057) 731–11–01
 milaglazunova@gmail.com