XXI Науково-практична конференція «Короленківські читання»

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

Короленківські читання - 2018

Короленківські читання - 2018
Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості

24 жовтня 2018

Запрошуємо колег, фахівців архівної, музейної справи!

Напрямки роботи:

Напрям 1

Бібліотеки, архіви, музеї – сучасні платформи самоосвіти та самовдосконалення:

• Місце та роль бібліотеки в єдиному освітньому просторі;
• Стандартні та альтернативні освітні формати;
• Сучасні концепції та технології підтримки саморозвитку особистості;
• Освітні та науково-просвітницькі проекти у роботі з громадою;
• Сучасні форми професійного розвитку фахівців креативного сектору;
• Культурно-освітні програми: стратегії та практики;
• Творчі об’єднання як осередки саморозвитку;
• Інклюзивний напрям у роботі бібліотек, архівів, музеїв;
• Роль бібліотек, архівів, музеїв у формуванні культурно-історичної свідомості місцевої громади та збереженні культурної спадщини;
• Соціальні мережі як платформа для просування книги, читання, бібліотеки, професійного спілкування.

Напрям 2

Електронна бібліографія:

• Електронна бібліографія, медіа-бібліографія, технобібліографія (терміносистема та напрями уніфікації).
• Генерування бібліографічних електронних ресурсів: можливості сучасних АІБС.
• Сучасні тенденції електронної бібліографічної діяльності в Україні та за кордоном.
• Бібліографічна складова у «Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 р.»: Державний реєстр національного культурного надбання (у частині «Книжкові пам’ятки України»); зведений електронний каталог бібліотек України; база даних авторитетних національних файлів; RDA тощо.
• Бібліографічні електронні ресурси (БЕР): термінологія та класифікація.
• Електронні копії нонелектронної бібліографічної продукції.
• Національні бібліографічні електронні ресурси: сучасний стан, перспективи інтеграції.
• Бібліотечно-каталожні БЕР – домінуючий сегмент електронного бібліографічного середовища країни.
• Видавничо-книготорговельні БЕР. Сучасні види та жанри видавничо-книготорговельних БЕР.
• Науково-допоміжна електронна бібліографія.
• Сучасні жанри інформаційно-аналітичної продукції в електронному середовищі.
• Інновації у створенні та популяризації електронних рекомендаційних бібліографічних ресурсів.
• Краєзнавча бібліографія: електронний вектор розвитку.
• Вебліографія: теорія, технологія, практика.
• Електронна метабібліографія в Україні та за кордоном: стан, тенденції розвитку.
• Бібліографічне обслуговування у віртуальному середовищі: тенденції розвитку.
• Бібліографічне інформування користувачів у цифрову еру: форми та технологія.
• Хмарні технології у бібліографічній діяльності.
• Інформаційна культура, інформаційна соціалізація користувачів бібліотек, архівів, музеїв. Інформаційне самообслуговування. Веб-сайт як інструмент самообслуговування.

Напрям 3

Фонди та колекції документних пам’яток у бібліотеках, архівах, музеях. Актуальні питання:

• Проблеми нормативно-правового та технологічного забезпечення при роботі з пам’ятками писемності та друку; експертизи документних пам’яток;
• Специфіка відображення, актуальні проблеми наукового описування документних пам'яток різних видів і груп;
• Визначення прогнозної вартості документних пам’яток;
• Архівні документи як джерело сучасних історико-культурних досліджень;
• Шляхи розкриття колекцій документних пам’яток;
• Спеціалізація роботи зі зберігання документних пам’яток;
• Фонди та колекції документних пам’яток у бібліотеках, архівах і музеях України: характеристика окремих комплексів, особливості складу.

В межах конференції відбудеться тренінг «Бібліотека та музей як простір для розвитку неформальної освіти».

Тренер: Лариса Москаленко, голова ГО «Міжнародний центр неформальної освіти», кандидат філософських наук.

Розглядатимуться питання:
• Тренди сучасної освіти, трансформація освітнього простору в Україні та світі.
• Роль бібліотек та музеїв в системі неформальної освіти.
• Стратегія формування освітнього простору в бібліотеці: що і для кого.
• Аналіз ефективності каналів комунікації. Презентація онлайн-платформи неформальної освіти http://learnlifelong.net/.
• Неформальна освіта як елемент у формуванні нового іміджу бібліотеки.

Реєстрація триває до 17 вересня 2018 р.

 

   Запрошуємо до участі!
Реєстрація закінчується 10 вересня

Інформаційний партнер

Інформаційний партнер Інформаційний партнер

 

 

Додаткова інформація про Міжнародну науково-практичну конференцію «Короленківські читання»

Про конференцію

Міжнародна науково-практична конференція «Короленківські читання» — знакова подія у бібліотечній справі не лише Харкова, але й України
Докладніше

Збірники матеріалів

Збірники матеріалів щорічної науково-практичної конференції «Короленківські читання», виданих протягом 1998 – 2017
Докладніше

Фотогалерея

В об’єктиві — ключові моменти конференції
Докладніше

 

  Контакти оргкомітету

61003, Харків,
пров.Короленка, 18
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка

Валентина Дмитрівна Ракитянська

голова оргкомітету, директор ХДНБ імені В. Г.Короленка, голова президії Харківського обласного відділення (філії) ВГО «Українська бібліотечна асоціація», заслужений працівник культури України

 +38 (057) 731–11–01
 rvd@korolenko.kharkov.com

Людмила Володимирівна Глазунова

заступник директора ХДНБ імені В. Г. Короленка з наукової роботи, канд. наук із соц. комунікацій

 +38 (057) 731–11–01
 milaglazunova@gmail.com