XX Науково-практична конференція «Короленківські читання»

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

Короленківські читання - 2017

Короленківські читання - 2017
Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів

26 жовтня 2017

26 жовтня 2017 р. у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Короленківські читання 2017» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів», організована за підтримки Міністерства культури України, Харківської державної академії культури та Харківського обласного відділення (філії) ВГО «Українська бібліотечна асоціація». Інформаційний партнер конференції – всеукраїнський науковий і професійний бібліотечний журнал «Бібліотечний форум: історія, теорія і практика».

У роботі конференції взяли участь фахівці бібліотек, архівів та музеїв України з Києва, Дніпра, Львова, Луцька, Черкас, Полтави, Рівного, Запоріжжя, Сум, Одеси, Опішні, Харкова, Хмельницького та інших міст. Зокрема, з Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Національної наукової медичної бібліотеки України, Національної бібліотеки України для дітей, Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського, науково-технічних бібліотек Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Національного університету «Львівська політехніка», унікальної Гончарської книгозбірні Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Харківської державної академії культури, Рівненського державного гуманітарного університету, Запорізького державного медичного університету, Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка та інших закладів культури та освіти України, Харкова. Загалом – понад 140 учасників.

У межах конференції відбулися пленарне, два секційні засідання, круглий стіл за темою «Проблеми інтелектуальної власності та авторського права в бібліотечно-інформаційній сфері», постерна сесія, організована вперше у віртуальному режимі. Було представлено близько 40 доповідей та повідомлень.

На пленарному засіданні директор Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, заслужений працівник культури України В. Д. Ракитянська висвітлила динаміку розвитку конференції «Короленківські читання», що проводиться 20 років поспіль, нові формати роботи бібліотеки останніх років. Директор Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, канд. іст. наук О. М. Василенко, зосередила увагу на науково-організаційних засадах та завданнях імплементації міжнародних стандартів у діяльність бібліотек України. Генеральний директор Національної наукової медичної бібліотеки України, заслужений працівник культури України Р. І. Павленко, презентувала першу польську медичну бібліотеку в Україні, створену рік тому в співпраці з польськими партнерами, провідний спеціаліст Центрального державного науково-технічного архіву України Ю. Ю. Коваль – науково-культурні проекти архіву, що реалізуються спільно з бібліотеками та музеями, завідувачка відділу науково-освітньої роботи Харківського літературного музею О. В. Черемська – діяльність музею як освітнього центру. Відбулася презентація монографії докторанта Харківської державної академії культури, канд. наук із соц. комунікацій О. Ю. Мар’їної «Бібліотека в цифровому просторі», яку авторка подарувала бібліотеці.

На секції «Інтелектуальне партнерство бібліотек, архівів, музеїв. Проектна діяльність» (модератор – директор Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського О. М. Василенко) заслухано такі доповіді та повідомлення: співробітника Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка Л. В. Вітенко «Музей як майданчик для соціокультурної адаптації людей з інтелектуальною недостатністю (з досвіду роботи Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка), заступника директора Харківської обласної бібліотеки для юнацтва М. С. Медведської «Мапа культурних трендів: нові горизонти для бібліотечних проектів», завідуючої сектором Наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, канд. наук із соц. комунікацій Ю. Є. Петрухно «Моніторинг попиту на художню літературу студентів національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого». Фахівці ХДНБ ім. В. Г. Короленка представили такі повідомлення: «Івент-проекти в культурному просторі бібліотеки (головний бібліотекар І. А. Карнаух), «Бібліотеки зарубіжжя – ідеї, сервіси» (методист О. В. Соцков), «Практично-просвітницькі функції андрогогіки у роботі курсів з основ комп’ютерної грамотності ХДНБ ім. В. Г. Короленка» (бібліотекар С. В. Телегіна), «ХДНБ ім. В. Г. Короленка як об’єкт бібліотечного туризму: за результатами меморіальної діяльності» (головний бібліотекар Ю. В. Ходарєва).

Цікавим і корисним було спілкування на секції «Актуальні питання роботи з бібліотечними, архівними та музейними колекціями документних пам’яток» (модератор – завідуючий науково-дослідним відділом документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, професор ХДАК, доктор філол. наук, заслужений працівник культури України І. Я. Лосієвський). Розглянуто й обговорено в широкому спектрі актуальні питання бібліотечної, архівної та музейної справи. Особливу увагу було приділено напрямкам роботи з фондування, забезпечення збереження та розкриття фондових колекцій та зібрань, поєднання зусиль бібліотек, архівів та музеїв у формуванні та використанні інформаційних ресурсів на традиційних носіях і електронних документів, серед яких також є раритетні і цінні, що належать до новітньої групи документних пам’яток.

Колеги з Полтави присвятили свої доповіді особливостям організації та сучасним експозиціям Полтавського літературно-меморіального музею В. Г. Короленка: до 90-річчя установи (О. В. Головко, наукова співробітниця музею) та історії і складу книжкової колекції письменника та літературознавця П. П. Ротача у фонді відділу краєзнавства Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського (М. А. Федорова, завідуюча відділом краєзнавства). З досвідом роботи з паспортизації стародруків у Науково-технічній бібліотеці імені Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ознайомила завідувач відділу цієї бібліотеки М. О. Мірошниченко. Питання структури паспорта стародруку, заповнення окремих позицій, фіксації особливостей примірника та відомостей з історії його побутування та деякі інші викликали жваве обговорення.

У доповіді реставратора живопису і паперу Львівського історичного музею У. Романів проаналізовано новітні технології для забезпечення збереження колекцій документних пам’яток у фондосховищі та під час експонування, режими зберігання документів на паперових та інших носіях; схарактеризовано відповідні системи контролю, сучасне автоматизоване обладнання, вітчизняний та зарубіжний (Польща, Німеччина, США) досвід цієї роботи. Завідуюча сектором Науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» І. О. Литвиненко проінформувала про досвід роботи з реконструювання історичних книжкових колекцій на основі провінієнцій – особливостей примірників друків – написів, екслібрисів, штампів та ін. Виявлені відомості надають цінну інформацію про життя і діяльність видатних українських та російських діячів науки і культури.

Про специфіку діяльності унікальної Гончарської книгозбірні Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішні, історію формування та склад приватних бібліотек видатних українських керамологів і митців кераміки у фондах цієї книгозбірні повідомила її співробітниця О. О. Андрушенко. Провідний хранитель Музею історії Національного фармацевтичного університету України Д. В. Бадаєв (Харків) присвятив свою доповідь цінним альбомним виданням в експозиції музею.

У доповіді завідуючого відділом документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка І. Я. Лосієвського розглянуто особливості колекцій рідкісних і цінних періодичних видань ХVIII – XXI ст. у фондах бібліотеки. Розкрито склад основної колекції, де репрезентовано вітчизняні друки – газети і журнали українською, російською та іншими мовами, що виходили на території сучасної України (перший розділ), інші періодичні видання, що друкувалися на території Російської імперії і СРСР, починаючи з середини ХVIII ст., іноземні видання, починаючи з журналів-стародруків. Формування такої колекції здійснюється на підставі національних і світових історико-культурних пріоритетів, із визначенням ступеня цінності кожного періодичного видання як пам’ятки культури і пам’ятки друку. Особливу увагу приділено раритетним харківським газетам і журналам ХІХ – початку ХХ ст., зокрема: першим виданням українською мовою. Запитання до доповідачів та дискусія на секції засвідчили, що приводів для обміну досвідом та ідеями стосовно взаємодії бібліотек, архівів та музеїв ще багато. Особливо це стосується питання паспортизації книжкових пам’яток.

На круглому столі «Проблеми інтелектуальної власності та авторського права в бібліотечно-інформаційній сфері» (модератори – завідуючий відділом лінгвістичного забезпечення інформаційно-пошукових систем Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, канд. іст. наук О. Г. Кириленко та патентний повірений України, член Координаційної ради з питань захисту прав інтелектуальної власності при Департаменті науки і освіти Харківської облдержадміністрації, співробітник ХДНБ ім. В. Г. Короленка Є. С. Стогній), завідуюча кафедрою журналістики ХДАК, професор, доктор наук із соц. комунікацій В. А. Маркова зосередила увагу на культурологічному контексті концепту авторства в умовах електронного середовища. Завідуючий відділом Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, канд. іст. наук О. Г. Кириленко окреслив актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності в наукових бібліотеках України, патентний повірений України Є. С. Стогній розповів про особливості захисту інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Працівники відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка ознайомили учасників заходу з історією формування патентного фонду бібліотеки та специфікою його популяризації в електронному середовищі (завідуюча відділом В. Г. Прохорова, головний бібліотекар Г. В. Прохорова), досвідом використання загальнодоступних джерел патентної інформації під час обслуговування читачів (бібліотекар І. В. Торно). У ході засідання відбувся обмін досвідом, що є важливим для визначення авторських прав в електронному середовищі на міжнародному рівні та для України, порушено багато супровідних питань, що розглядалися з позицій різних підходів і точок зору.

На постерній сесії, організованій у віртуальному режимі, було представлено 19 доповідей та повідомлень, з якими ознайомилися як учасники конференції, так і широкий загал зацікавлених фахівців бібліотечної, архівної та музейної справи.

Експонувалися повідомлення «Фонд рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки Запорізького державного медичного університету: особливості розкриття документних пам’яток» (А. Ю. Толочко, Н. С. Тюркеджи, Запорізький державний медичний університет), «Використання краєзнавчого підходу у пошуках нових форм співробітництва загальноосвітніх навчальних закладів та музеїв» (В. С. Яценко, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України), «Доробок вчених в дослідженні українського церковного гаптування» (М. М. Залевська, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв), «Міжнародний культурний проект музеїв Одеси в пошуках нових форматів» (Н. М. Велігура, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв), «Нові підходи до визначення професійних комунікативних вмінь сучасного бібліотекаря» (Р. В. Вороніна, наукова бібліотека Харківського національного медичного університету), «Зібрання рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету: загальна характеристика та наукові дослідження» (С. Н. Грипич, Г. П. Семенюк, наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету), «Бернська конвенція 1886 року і сучасні міжнародні стандарти охорони авторського права» (Ю. Д. Древаль, В. М. Лобойченко, Національний університет цивільного захисту України), «Видання університетських бібліотек в електронному середовищі» (Ю. М. Заклінська, Харківська державна академія культури), «Тематико-топологічна характеристика колекції фотодокументів Народного дому у Львові (на матеріалах ЛННБУ ім. В. Стефаника) (У. О. Красник, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника), «Інтегрований документальний фонд сучасної бібліотеки: термінологічний аспект» (С. М. Польовик, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), «Електронна бібліотека як складова сервіс-орієнтованої бібліотечної системи» (А. В. Ржеуський, Н. Е. Кунанець, Національний університет «Львівська політехніка»), «Інформаційні сервіси бібліотек за кордоном: сучасні тенденції розвитку» (Т. А. Сафонова, Харківська державна академія культури), «Досвід створення інформаційних ресурсів Хмельницькою обласною універсальною науковою бібліотекою у корпораціях» (В. В. Маковська, Хмельницький), «Енциклопедичні видання та їх провенієнції в матеріалах фонду літератури польською мовою НБУВ» (Т. А. Якубова, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), «Теоретичні концепції з книгознавства на сторінках фахової періодики» (М. Б. Шатрова, Рівненський державний гуманітарний університету) та інші .

У ході конференції відбулися екскурсії ХДНБ ім. В. Г. Короленка, наступного дня – Навчально-бібліотечним комплексом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Учасники заходу отримали в дар збірники матеріалів ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Короленківські читання 2016», присвяченої темі «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору», каталог видань ХДНБ ім. В. Г. Короленка та публікацій про її діяльність за 2011–2015 рр., а також третій випуск дайджесту бібліотечних інновацій «БібліоSpase», який знайомить з міжнародним бібліотечним ландшафтом, оригінальними бібліотечними локаціями, цифровими і модерними книгозбірнями, івент-проектами та іншими різноманітними інноваціями .

Учасники конференції відзначили високий рівень проведення заходу, подякували доповідачам за цікаві і змістовні доповіді, висловили побажання і надалі зустрічатися для обговорення важливих питань бібліотечної, архівної та музейної справи.

Інформаційний партнер

Інформаційний партнер

 

 

Додаткова інформація про Міжнародну науково-практичну конференцію «Короленківські читання»

Про конференцію

Міжнародна науково-практична конференція «Короленківські читання» — знакова подія у бібліотечній справі не лише Харкова, але й України
Докладніше

Збірники матеріалів

Збірники матеріалів щорічної науково-практичної конференції «Короленківські читання», виданих протягом 1998 – 2023
Докладніше

Фотогалерея

В об’єктиві — ключові моменти конференції
Докладніше

 

  Наша адреса

61003, Харків,
пров.Короленка, 18
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка

Відділ науково-методичної роботи

   E-mail:
nmr.hdnb@gmail.com