Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції романістів «Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства»

2017

Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції романістів «Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства», 5-6 жовт. 2017 р. [Текст] : [збірник наук. праць] / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича; редкол.: В. Б. Бурбело [та ін.]. - Чернівці : Родовід, 2017. - 96 с. - Частина тексту : ісп., фр.

ІН5-6299

Дане видання містить матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції романістів, яка відбулася 5–6 жовтня 2017 року в місті Чернівці. Доповіді були підготовлені за наступними напрямками: перекладознавство; інноваційні технології та принципи викладання; міжмовна та міжкультурна комунікація та ін. У дослідженнях висвітлено методологічний базис професійної підготовки майбутніх філологів, викладачів французької мови та літератури.

Фонд відділу літератури іноземними мовами та міжнародних зв’язків
Надійшло у грудні 2017

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання