Збанацька Оксана Миколаївна

Розвиток інформаційно-пошукових мов у пошукових системах бібліотек і архівів

2017

Збанацька О. М. Розвиток інформаційно-пошукових мов у пошукових системах бібліотек і архівів [Текст]: монографія / Оксана Збанацька; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. - Київ: НАКККіМ, 2017. - 354 с.

К2-193420

У монографії представлено результати комплексного дослідження розвитку інформаційно-пошукових мов у бібліотеках і архівах як обов'язкового компонента інформаційно-пошукових систем та посередника у здійсненні комунікаційного процесу. Інформаційно-пошукові мови розглядаються через призму становлення довідково-пошукового апарату бібліотек та довідкового апарату архівів. Представлено класифікацію інформаційно-пошукових мов та виявлено їхні особливості на різних етапах становлення бібліотечної та архівної справи.

Для дослідників у галузі бібліотекознавства, архівознавства, соціальних комунікацій та суміжних галузей знань, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників бібліотек і архівів тощо.

Фонд Кабінета бібліотекознавства ім. Л.Б. Хавкіної
Надійшло у грудні 2017

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання