Збанацька Оксана Миколаївна

Розвиток інформаційно-пошукових мов у пошукових системах бібліотек і архівів

2017

Збанацька О. М. Розвиток інформаційно-пошукових мов у пошукових системах бібліотек і архівів [Текст]: монографія / Оксана Збанацька; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. - Київ: НАКККіМ, 2017. - 354 с.

К2-193420

У монографії представлено результати комплексного дослідження розвитку інформаційно-пошукових мов у бібліотеках і архівах як обов'язкового компонента інформаційно-пошукових систем та посередника у здійсненні комунікаційного процесу. Інформаційно-пошукові мови розглядаються через призму становлення довідково-пошукового апарату бібліотек та довідкового апарату архівів. Представлено класифікацію інформаційно-пошукових мов та виявлено їхні особливості на різних етапах становлення бібліотечної та архівної справи.

Для дослідників у галузі бібліотекознавства, архівознавства, соціальних комунікацій та суміжних галузей знань, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників бібліотек і архівів тощо.

Фонд Кабінета бібліотекознавства ім. Л.Б. Хавкіної
Надійшло у грудні 2017

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання