EMDR : терапія наслідків психотравми

2017

EMDR : терапія наслідків психотравми [Текст] : практ. посіб. / Укр. катол. ун-т, Ін-т психіч. здоров'я ; за ред. А. Гофманна. - 5-те, перероб. й допов. вид. - Львів : Свічадо, 2017. - 259 с. : іл. - Бібліогр. : с. 242-259. - ISBN 978-966-938-109-5

К4-26174

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), EMDR - міжнародно визнаний, один із найефективніших методів для лікування посттравматичного стресового розладу. Цей метод приносить хороші результати і при інших наслідках від пережитих психотравмуючих подій, таких як ускладнена реакція втрати, розлади адаптації, гострий і комплексний ПТСР. Дослідження, проведені останніми роками, свідчать, що EMDR можна успішно використовувати за межами класичних посттравматичних розладів. Основою для цього є нейробіологічна спільність розладів, що піддаються лікуванню, та наявність в їхній основі неінтегрованих патогенних спогадів.
Ця книжка - чудовий посібник для осіб, які вивчають метод. Вона містить: докладний виклад техніки терапії, EMDR-протоколи для різних видів розладів і груп пацієнтів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у січні 2018

 

Останні надходження

Шуляк Світлана Андріївна
Іщейкін Костянтин Євгенович
Діордіца Ігор Володимирович
Сиделковский Алексей Леонович
Говорущенко Тетяна Олександрівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання