Юридична Україна

Юридична Україна

2017

Юридична Україна : щоміс. правовий часопис/ Київ. регіон. центр Асоц. правових наук СП "Юрінком Інтер". - Київ : Юрінком Інтер, 2017 - №5-6. - Виходить щомісяця.


Журнал пропонує читачам статті з актуальних питань розвитку вітчизняної правової науки і законодавчого регулювання суспільних відносин, висвітлює тенденції судової практики, друкує коментарі до законодавства, знайомить з діяльністю міжнародних юрисдикційних органів тощо. Матеріали видання відображають сучасний стан і перспективи розвитку основних складових правової системи України.

Зал періодичних видань
Надійшло у січні 2018

 

Останні надходження

Строґац Стівен
Байзелл Шон
Пінкер Стівен
Форсайт Марк
Гарин Игорь Иванович
Теґмарк Макс
Chun, Seung-hun.
Марчук, Іван Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання