Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах

2017

Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., (м. Полтава, 11-12 жовт. 2017 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Електрон. текстові дані. - Полтава : ПУЕТ, 2017. - 1 ел. опт. диск (DVD-RV). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; Firefox HTMLDocument.

Х3-3582

Фонд залу електронних документів
Надійшло у січні 2018

 

Останні надходження

Плющ Леонід Іванович
Фукуяма Френсіс
Кульчицьки, Станіслав Владиславович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання