Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах

2017

Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., (м. Полтава, 11-12 жовт. 2017 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Електрон. текстові дані. - Полтава : ПУЕТ, 2017. - 1 ел. опт. диск (DVD-RV). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; Firefox HTMLDocument.

 

Останні надходження

Martynyshyn, Natalia
Штифурак Віра Євгенівна
Гілл Наполеон
Романенко Сергій Миколайович
Мазур Наталія Анатоліївна
Ніколаєв Олексій Георгійович
Українка Леся
Вергеліс Олег Анатолійович
Саттер Девід
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання