Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах

2017

Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., (м. Полтава, 11-12 жовт. 2017 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Електрон. текстові дані. - Полтава : ПУЕТ, 2017. - 1 ел. опт. диск (DVD-RV). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; Firefox HTMLDocument.

 

Останні надходження

Веллман Франсис
Мицик Вадим Федорович
Васильєв Олексій
Эриксон Эдвард
Тесла Никола
Корнев Андрей Юрьевич
Волощенко Станіслав
Ґодін Сет
В'ятрович Володимир Михайлович
Сазерленд Джефф
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання