Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах

2017

Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., (м. Полтава, 11-12 жовт. 2017 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Електрон. текстові дані. - Полтава : ПУЕТ, 2017. - 1 ел. опт. диск (DVD-RV). - Систем. вимоги: Windows XP або вище ; Firefox HTMLDocument.

 

Останні надходження

Вортман, Дмитро
Сластіон, Опанас Георгійович
Гутник, Людмила Миколаївна
Попович, Мирослав Володимирович
Литвиненко, Таміла Анатоліївна
Марценюк, Тамара Олегівна
Миславський, Володимир Наумович
Яневский, Даниил Борисович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання