Штифурак Віра Євгенівна

Психологія управління та конфліктологія

2017

Штифурак В. Є. Психологія управління та конфліктологія [Текст]: навч. посіб. / В. Є. Штифурак; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2017. - 252 с.

К2-193904

У навчальному посібнику розглядаються проблеми управлінської діяльності з орієнтації на найважливіші теоретичні і практичні розробки, експерименти і прикладні дослідження вітчизняних та зарубіжних психологів і конфліктологів, узагальнені теоретичні підходи в галузі конфліктологїї, генеза, динаміка, типи, способи реагування та попередження конфліктних протистоянь в організаціях з метою підвищення управлінської культури майбутніх менеджерів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2018

 

Останні надходження

Веллман Франсис
Мицик Вадим Федорович
Васильєв Олексій
Эриксон Эдвард
Тесла Никола
Корнев Андрей Юрьевич
Волощенко Станіслав
Ґодін Сет
В'ятрович Володимир Михайлович
Сазерленд Джефф
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання