Штифурак Віра Євгенівна

Психологія управління та конфліктологія

2017

Штифурак В. Є. Психологія управління та конфліктологія [Текст]: навч. посіб. / В. Є. Штифурак; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2017. - 252 с.

К2-193904

У навчальному посібнику розглядаються проблеми управлінської діяльності з орієнтації на найважливіші теоретичні і практичні розробки, експерименти і прикладні дослідження вітчизняних та зарубіжних психологів і конфліктологів, узагальнені теоретичні підходи в галузі конфліктологїї, генеза, динаміка, типи, способи реагування та попередження конфліктних протистоянь в організаціях з метою підвищення управлінської культури майбутніх менеджерів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2018

 

Останні надходження

Плющ Леонід Іванович
Фукуяма Френсіс
Кульчицьки, Станіслав Владиславович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання