Штифурак Віра Євгенівна

Психологія управління та конфліктологія

2017

Штифурак В. Є. Психологія управління та конфліктологія [Текст]: навч. посіб. / В. Є. Штифурак; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2017. - 252 с.

К2-193904

У навчальному посібнику розглядаються проблеми управлінської діяльності з орієнтації на найважливіші теоретичні і практичні розробки, експерименти і прикладні дослідження вітчизняних та зарубіжних психологів і конфліктологів, узагальнені теоретичні підходи в галузі конфліктологїї, генеза, динаміка, типи, способи реагування та попередження конфліктних протистоянь в організаціях з метою підвищення управлінської культури майбутніх менеджерів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2018

 

Останні надходження

Martynyshyn, Natalia
Гілл Наполеон
Романенко Сергій Миколайович
Мазур Наталія Анатоліївна
Ніколаєв Олексій Георгійович
Українка Леся
Вергеліс Олег Анатолійович
Саттер Девід
Черемський Костянтин Петрович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання