Ендокринологія

2017

Ендокринологія [Текст] : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / [П. М. Боднар, Г. П. Михальчишин, Ю. І. Комісаренко та ін.] ; за ред. П. М. Боднара ; Нац. акад. мед. наук України. - 4-ге вид., оновлене та допов. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 500 с. : іл. - (Національний підручник). - Бібліогр. : с. 446-449. - ISBN 978-966-382-653-0

К4-26312

Четверте видання (оновлене та доповнене) підручника відповідає навчальній програмі з внутрішньої медицини. Його основу складають 12 розділів, у яких на сучасному рівні викладені етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування основних ендокринних захворювань. Істотно перероблено матеріали з питань цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози, історії розвитку ендокринології. Значно розширено авторський колектив. Для студентів старших курсів, лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та всіх, хто цікавиться ендокринологією.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у лютому 2018

 

Останні надходження

Моргун Алла Серафимівна
Bolitho Rod
Мандибура Віктор Омелянович
Чорномаз В'ячеслав Анатолійович
Долінський Леонід Борисович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання