Державний архів Дніпропетровської області

2016

Державний архів Дніпропетровської області [Електронний ресурс]: путівник: у 2 т. / Держ. ком. архівів України, Держ. архів Дніпропетр. обл.; [авт.-упоряд.: Попова К. В., Новікова Л. М.; редкол.: Журба О. І. та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Дніпро: Ліра, 2016 - . - (Архівні зібрання України. Путівники).

Х3-3607

Систем. вимоги: Windows 2000 та вище; Adobe Acrobat Reader; pdf формат.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у березні 2018

 

Останні надходження

Ісаїв Лесь
Тесла Нікола
Ісаїв Лесь
Голубець Орест Михайлович
Білокінь Сергій Іванович
Бунюель Луїс
Нацуме Сосекі
Швецова-Водка Галина Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання