Державний архів Дніпропетровської області

2016

Державний архів Дніпропетровської області [Електронний ресурс]: путівник: у 2 т. / Держ. ком. архівів України, Держ. архів Дніпропетр. обл.; [авт.-упоряд.: Попова К. В., Новікова Л. М.; редкол.: Журба О. І. та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Дніпро: Ліра, 2016 - . - (Архівні зібрання України. Путівники).

Х3-3607

Систем. вимоги: Windows 2000 та вище; Adobe Acrobat Reader; pdf формат.

Фонд залу електронних документів
Надійшло у березні 2018

 

Останні надходження

Polyakov Maxim
Lukanov Yuriy
Тетлок Філіп
Збанацька Оксана Миколаївна
Кличко Володимир Володимирович
Шлегель Карл
Стеблюк Всеволод Володимирович
Лещенко Роман Миколайович
Єрмоленко Володимир
Міночкіна Ольга Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання