Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та  правові аспекти

Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти

2017

Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти [Електронний ресурс]: всеукр. наук.-практ. конф. докторантів, молодих учених та студентів, 28 квіт. 2017 р., [м. Харків]. - Електрон. текстові дані. - Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Inernet Explorer 6.0; Firefox версії 2.0 та вище; Acrobat Reader; PDF Мастер; Media Player.

Х3-3614

Фонд залу електронних документів
Надійшло у квітні 2018

 

Останні надходження

Mykhaylenko, Valery V.
Балаґе, Ґільєм
Балаґе, Ґільєм
Каппелер, Андреас
Плохій, Сергій Миколайович
Гіґз, Ліз Кертіс
Степанчук Юрій Степанович
Дубовий Олексій Володимирович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання