Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та  правові аспекти

Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти

2017

Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти [Електронний ресурс]: всеукр. наук.-практ. конф. докторантів, молодих учених та студентів, 28 квіт. 2017 р., [м. Харків]. - Електрон. текстові дані. - Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Inernet Explorer 6.0; Firefox версії 2.0 та вище; Acrobat Reader; PDF Мастер; Media Player.

Х3-3614

Фонд залу електронних документів
Надійшло у квітні 2018

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
Посацький Богдан Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання