Степанченко Олексій Олексійович

Протидія етнорелігійному тероризму

2018

Степанченко О. О. Протидія етнорелігійному тероризму [Текст]: монографія / О. О. Степанченко. - Х.: Константа, 2018. - 491 с.

К2-195210

У монографії розглядається комплекс кримінологічних, віктимологічних та геополітичних питань протидії етнорелігійному тероризму. Із залученням різних методів наукового аналізу визначено соціальний, правовий і функціональний зміст цього феномену, його місце серед сучасних загроз національній та міжнародній безпеці. Розглянуто актуальні проблеми стратегії і тактики протидії етнорелігійному тероризму, на підставі чого сформульовано рекомендації теоретико-прикладного характеру.

Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів, студентів і широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у квітні 2018

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання