Ящук С. П.

Професійно-правова культура соціального працівника

2016

Ящук, С. П. Професійно-правова культура соціального працівника [Текст]: [навч.-метод. посіб.] / С. П. Ящук. - Київ; Ніжин: Лисенко М. М., 2016. - 784 с.: табл. - Бібліогр.: с. 767-769, с. 771-775.

К2-195364

Викладені матеріали лекцій факультативного курсу «Професійно-правова культура соціального працівника» (згідно з навчальними програмами) для ОС Бакалавр 1 та З курс, ОС Магістр 1 рік навчання, врахований зарубіжний досвід. Розроблені навчально-методичні комплекси 3 факультативного курсу для ОС Бакалавр I ma 3 курс, ОС Магістр I рік навчання: завдання для практичних робіт, самостійної роботи, запитання для самоконтролю, тести для контролю знань студентів, індивідуальні завдання (соціально-правові проекти) на навчальну та виробничу практики. Рекомендована література для самостійної роботи студентів.

Навчальна-методичний посібник призначений для науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів спеціальності 231 «Соціальна робота».

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у травні 2018

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання