Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти

2017

Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти [Текст]: монографія / [С. Б. Булеца, Я. В. Лазур, М. О. Лендьел та ін.]; за заг. ред.: О. Я. Рогача, М. В. Савчина, М. В. Менджул; Держ. вищ. навч. закл. ''Ужгород. нац. ун-т'', Юрид. ф-т, НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права. - Ужгород: РІК-У, 2017. - 346 с.

К2-195466

Монографія присвячена міжнародним та національним аспектам забезпечення прав ВПО. У виданні висвітлено доктрину міжнародного права щодо переміщених осіб у контексті прав людини, здійснено порівняльний аналіз положення внутрішньо переміщених осіб в Україні та зарубіжних державах, визначено процедурні аспекти забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, досліджено юридичний механізм здійснення окремих прав ВПО. Окрему увагу приділено питанням забезпечення національної безпеки України та євроінтеграції в контексті внутрішніх міграційних процесів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у травні 2018

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання