Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти

Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти

2017

Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти [Текст]: монографія / [С. Б. Булеца, Я. В. Лазур, М. О. Лендьел та ін.]; за заг. ред.: О. Я. Рогача, М. В. Савчина, М. В. Менджул; Держ. вищ. навч. закл. ''Ужгород. нац. ун-т'', Юрид. ф-т, НДІ порівнял. публ. права та міжнар. права. - Ужгород: РІК-У, 2017. - 346 с.

К2-195466

Монографія присвячена міжнародним та національним аспектам забезпечення прав ВПО. У виданні висвітлено доктрину міжнародного права щодо переміщених осіб у контексті прав людини, здійснено порівняльний аналіз положення внутрішньо переміщених осіб в Україні та зарубіжних державах, визначено процедурні аспекти забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, досліджено юридичний механізм здійснення окремих прав ВПО. Окрему увагу приділено питанням забезпечення національної безпеки України та євроінтеграції в контексті внутрішніх міграційних процесів.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у травні 2018

 

Останні надходження

Строґац Стівен
Байзелл Шон
Пінкер Стівен
Форсайт Марк
Гарин Игорь Иванович
Теґмарк Макс
Chun, Seung-hun.
Марчук, Іван Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання