Тверезовська, Ніна Трохимівна

Розробка та впровадження експертних систем в освітній процес вищих навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект

2015

Тверезовська Н. Т. Розробка та впровадження експертних систем в освітній процес вищих навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект [Текст]: монографія / Н. Т. Тверезовська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ: Міленіум, 2015. - 501 с.: іл.

К2-184601

На сучасному етапі розвитку Української держави, оновлення всіх сфер життєдіяльності нашого суспільства по-новому вирішуються соціальної економічні та політичні проблеми. Становлення незалежності супроводжується суттєвими змінами в царині суспільних відносин, які передбачають новий типі взаємозв'язку освіти і суспільства в цілому.

Усе це потребує докорінного вдосконалення системи освіти. Закони України «Про освіту», «Про середню освіту», «Про вищу освіту», «Про національну програму інформатизації», Національна доктрина розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки визначили найважливіші принципи перебудови освіти в Україні - гуманізації, гуманітаризації, інформатизації, диференціації, інтеграції. Так, у Національній доктрині розвитку освіти на перше місце висувається проблема здійснення комп'ютеризації навчальних закладів, впровадження інформаційних технологій, запровадження нових економічних та управлінських механізмів розвитку освіти, зміцнення навчально-матеріальної бази.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2016

 

Останні надходження

Захарченко, Сергій Володимирович
Селігей, Пилип Олександрович
Слабченко, Євген Антонович
Горошко, Степан Іларіонович
Мейс, Джеймс
Габович, Олександр
Торба, Валентин
Бакуменко, Олександр Данилович
Грищук, Руслан Валентинович
Паровишник, Олександра Володимирівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання