Тверезовська, Ніна Трохимівна

Розробка та впровадження експертних систем в освітній процес вищих навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект

2015

Тверезовська Н. Т. Розробка та впровадження експертних систем в освітній процес вищих навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект [Текст]: монографія / Н. Т. Тверезовська ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ: Міленіум, 2015. - 501 с.: іл.

К2-184601

На сучасному етапі розвитку Української держави, оновлення всіх сфер життєдіяльності нашого суспільства по-новому вирішуються соціальної економічні та політичні проблеми. Становлення незалежності супроводжується суттєвими змінами в царині суспільних відносин, які передбачають новий типі взаємозв'язку освіти і суспільства в цілому.

Усе це потребує докорінного вдосконалення системи освіти. Закони України «Про освіту», «Про середню освіту», «Про вищу освіту», «Про національну програму інформатизації», Національна доктрина розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки визначили найважливіші принципи перебудови освіти в Україні - гуманізації, гуманітаризації, інформатизації, диференціації, інтеграції. Так, у Національній доктрині розвитку освіти на перше місце висувається проблема здійснення комп'ютеризації навчальних закладів, впровадження інформаційних технологій, запровадження нових економічних та управлінських механізмів розвитку освіти, зміцнення навчально-матеріальної бази.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у лютому 2016

 

Останні надходження

Мелехов Андрей
Братичак Михайло Миколайович
Індутний Володимир Васильович
Эрл Томас
Моргун, Алла Серафимівна
Вікінг Мік
Соколюк Людмила Данилівна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання