Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення

Діордіца Ігор Володимирович

Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення

2017

Діордіца І. В. Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення [Текст]: монографія / І. В. Діордіца; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя: Гельветика, 2017. - 548 с.

К2-195827

Монографію присвячено теоретико-правовим засадам формування та розвитку кібербезпекової політики в Україні. У роботі визначено такі поняття: «кібербезпекова політика», «кібернетична функція держави», «правовий режим кібербезпекової політики, «коннотація кіберпростору», «homo cyberus», «аксіологія кіберпростору», «кіберосвіта».

Проаналізовано стан вітчизняних нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні відносини у сфері кібербезпеки. Визначено основні ознаки кібербезпекової функції та політики. Охарактеризовано складові правовідносин, що виникають та складаються у сфері кібербезпеки. Визначено правову природу загроз у сфері кібербезпеки, напрями розбудови національної системи кібербезпеки. Окреслено особливості правового режиму кібербезпекової політики в окремих країнах, а також підготовки фахівців у сфері кібербезпеки.

Для науковців, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів і закладів освіти, а також працівників безпекової сфери.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у червні 2018

 

Останні надходження

Шюц Альфред
Курилов Станислав Васильевич
Сорока Юрій Володимирович
Вітмор Джон
Тичина Андрій Геннадійович
Ґеральнік Пітер
Маслійчук Володимир Леонтійович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання