Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення

Діордіца Ігор Володимирович

Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення

2017

Діордіца І. В. Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення [Текст]: монографія / І. В. Діордіца; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя: Гельветика, 2017. - 548 с.

К2-195827

Монографію присвячено теоретико-правовим засадам формування та розвитку кібербезпекової політики в Україні. У роботі визначено такі поняття: «кібербезпекова політика», «кібернетична функція держави», «правовий режим кібербезпекової політики, «коннотація кіберпростору», «homo cyberus», «аксіологія кіберпростору», «кіберосвіта».

Проаналізовано стан вітчизняних нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні відносини у сфері кібербезпеки. Визначено основні ознаки кібербезпекової функції та політики. Охарактеризовано складові правовідносин, що виникають та складаються у сфері кібербезпеки. Визначено правову природу загроз у сфері кібербезпеки, напрями розбудови національної системи кібербезпеки. Окреслено особливості правового режиму кібербезпекової політики в окремих країнах, а також підготовки фахівців у сфері кібербезпеки.

Для науковців, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів і закладів освіти, а також працівників безпекової сфери.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у червні 2018

 

Останні надходження

Mykhaylenko, Valery V.
Єсаулов, Сергій Михайлович
Потанина, Ирина Сергеевна
Іздрик, Юрій Романович
Литвинов, Анатолій Леонідович
Олланд, Франсуа
Mykhaylenko, Valery V.
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання