Іван Самотос. Скульптура

Іван Самотос. Скульптура

2017

Іван Самотос [Текст]: [кат.-альб.]: до 80-річчя з дня народж. митця і педагога / [уклад. М. Царик]. - Київ: Бізнесполіграф, 2017. - 175 с.: іл.- Назва паліт.: Іван Самотос. Скульптура. - Бібліогр.: с. 173-175.

К6-618

Перед вами каталог-альбом творів Івана Самотоса (1933-2016) – видатного художника, педагога i громадського, культурного діяча. Підготовлений до видання самими автором, він опублікований після його смерті, а відтак підсумовує його життєвий i творчий шлях, а це понад 200 пам'ятників та алегоричних фігур, станкових портретів, композицій великих та малих форм. Тут проілюстрована майже половина його спадщини і вперше опубліковані живописні пейзажі та портрети Самотоса, які на жаль залишалися «другим планом» його творчості. У передмові мистецтвознавець Роман Яців вияснює що «покликало» Івана Самотоса до фахового вибору, дає аналіз авторської форми, в якій гіперболізована необарокова концепція пластики збалансована точними психологічними студіями скульптора над своїми персонажами. Досконально володіючи своїм фахом, він видобув на поверхню їх внутрішню сутність і навіть національні риси характеру. Його історична заслуга в тому, що духовнокультурні явища України представлена засобами високого мистецтва.

This cataloguealbum introduces us to the works of famous Ukrainian artist, teacher, public and cultural activist Ivan Samotos (1933-2016). Compiled by the artist himself and published posthumously, it summarizes his life and creative legacy, which is made of more than 200 monuments and allegorical figures, easel portraits, large and small form compositions. Approximately a half of the artist’s works are shown here. Presented for the first time in this album are landscape paintings and portraits by Ivan Samotos, which unfortunately remained in the background of his creativity. Roman Yatsiv, PhD in Art History, in his preface to the album explains what “made” Ivan Samotos choose his profession and analyses the author’s style, in which hyperbolized Nee-Baroque concept of sculpture is balanced by the sculptor’s accurate psychological research of his characters.

As a perfect professional, he managed to bring their essence and even national traits of character to the surface. The artist’s merit lies in his ability to present Ukrainian spiritual and cultural phenomena by means of high art.

Фонд документних пам`яток
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Тараріна, Олена Володимирівна
Савочка, Антон
Еріксон, Томас
Берд, Майкл
Клочко, Діана
Бразелл, Дерек
Емброуз, Ґевін
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання