Ярмол Лілія Володимирівна

Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні (теоретико-правове дослідження)

2018

Ярмол Л. В. Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні (теоретико-правове дослідження) [Текст]: монографія / Л. В. Ярмол; Нац. ун-т ''Львів. політехніка''. - Львів: Ліга-Прес, 2018. - 463 с.

К2-196584

У монографії досліджуються загальнотеоретичні аспекти юридичного забезпечення реалізації свободи вираження поглядів в Україні. Розкриваються зміст та складові елементи свободи вираження поглядів людини як природного та суб'єктивного юридичного права. Системно проаналізовано юридичний механізм забезпечення реалізації свободи вираження поглядів людини в Україні та сформульовано пропозиції щодо його вдосконалення.

Законодавство України використано станом на 1 лютого 2018 p.

Для науковців, викладачів, студентів та аспірантів юридичних й інших гуманітарних навчальних закладів, юристів-практиків, журналістів, громадських правозахисників та всіх, хто не байдужий до проблем прав людини.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання