Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні (теоретико-правове дослідження)

Ярмол Лілія Володимирівна

Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні (теоретико-правове дослідження)

2018

Ярмол Л. В. Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні (теоретико-правове дослідження) [Текст]: монографія / Л. В. Ярмол; Нац. ун-т ''Львів. політехніка''. - Львів: Ліга-Прес, 2018. - 463 с.

К2-196584

У монографії досліджуються загальнотеоретичні аспекти юридичного забезпечення реалізації свободи вираження поглядів в Україні. Розкриваються зміст та складові елементи свободи вираження поглядів людини як природного та суб'єктивного юридичного права. Системно проаналізовано юридичний механізм забезпечення реалізації свободи вираження поглядів людини в Україні та сформульовано пропозиції щодо його вдосконалення.

Законодавство України використано станом на 1 лютого 2018 p.

Для науковців, викладачів, студентів та аспірантів юридичних й інших гуманітарних навчальних закладів, юристів-практиків, журналістів, громадських правозахисників та всіх, хто не байдужий до проблем прав людини.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Строґац Стівен
Байзелл Шон
Пінкер Стівен
Форсайт Марк
Гарин Игорь Иванович
Теґмарк Макс
Chun, Seung-hun.
Марчук, Іван Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання