Кушнарьов Ігор Володимирович

Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація

2018

Кушнарьов І. В. Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація [Текст]: монографія / І. В. Кушнарьов; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ: Юридична думка, 2018. - 406 с.

К2-196573

Досліджується політична корупція як деструктивний неформальний політичний інститут. Визначено форми політичної корупції та шляхи протидії їм y зарубіжних державах та в Україні. Розкрито матрицю політично-корупційних дій і варіативність їх проявів. Показано особливості політичної корупції B Україні. Обґрунтовано роль антикорупційних цінностей y системі політико-правової ментальності. Досліджено характеристики антикорупційної політико-правової культури, особливості її формування В Україні. сформульовано політико-правовий концепт феномена політичної корупції.

Для науковців, політиків, громадських діячів, викладачів і студентів закладів вищої освіти, широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями політичного життя та державотворення.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Макстон, Ґрем
Семихат, Віктор Дмитрович
Волошин, Любов Василівна
Шактер, Рафаель
Почепцов, Георгий Георгиевич
Занусси, Кшиштоф
Смирнов, Вадим Николаевич
Ренчка, Інна Євгеніївна
Зиков, Ігор Семенович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання