Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація

Кушнарьов Ігор Володимирович

Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація

2018

Кушнарьов І. В. Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація [Текст]: монографія / І. В. Кушнарьов; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ: Юридична думка, 2018. - 406 с.

К2-196573

Досліджується політична корупція як деструктивний неформальний політичний інститут. Визначено форми політичної корупції та шляхи протидії їм y зарубіжних державах та в Україні. Розкрито матрицю політично-корупційних дій і варіативність їх проявів. Показано особливості політичної корупції B Україні. Обґрунтовано роль антикорупційних цінностей y системі політико-правової ментальності. Досліджено характеристики антикорупційної політико-правової культури, особливості її формування В Україні. сформульовано політико-правовий концепт феномена політичної корупції.

Для науковців, політиків, громадських діячів, викладачів і студентів закладів вищої освіти, широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями політичного життя та державотворення.

Підсобний фонд Загального читального залу
Надійшло у липні 2018

 

Останні надходження

Строґац Стівен
Байзелл Шон
Пінкер Стівен
Форсайт Марк
Гарин Игорь Иванович
Теґмарк Макс
Chun, Seung-hun.
Марчук, Іван Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання