М. Бойчук: альб.-кат. збережених творів

2010

М. Бойчук [Текст]: альб.-кат. збережених творів / Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т колекціонерства укр. мистец. пам'яток; упоряд. В. Сусак; авт. передм. Я. Кравченко. - Львів: Оранта-Друк; Київ: Майстерня книги, 2010. - 123 с.: іл.

К6-626

Бойчук Михайло Львович - визначний український художник-монументаліст та реставратор іконопису, педагог, теоретик мистецтва, засновник «бойчукізму» - української школи монументального живопису, що базувалась на традиціях візантійського і давньоруського мистецтва. Альбом-каталог збережених творів Михайла Бойчука з Національного художнього музею в Києві, Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького, Львівської галереїмистецтв, музею Стефана Жеромського в Наленчові, Яґеллонської бібліотеки в Кракові та приватних збірок вперше поєднує спадщину художника і надає можливість побачити руку митця, особливості його творчої манери у різних техніках. Каталог доповнюють репродукцій робіт, що були втрачені, а також ілюстраційних творів, місцезнаходження яких сьогодні невідоме. Архівні фотографії самого Бойчука у різні періоди його життя дають змогу познайомитись ближче з цією видатною постаттю українського мистецтва XX століття. Значна кількість творів та фотографій опублікована вперше.

Фонд документних пам`яток
Надійшло у серпні 2018

 

Останні надходження

Федоренко Владислав Леонідович
Тараненко Владимир Иванович
Тараненко Владимир Иванович
Магда Евгений Валериевич
Плоский Віталій Олексійович
Коструб Віктор
Савицький Ігор Васильович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання