Український Гетьманат нариси історії національного державотворення XVII - XVIII ст.

Український Гетьманат нариси історії національного державотворення XVII - XVIII ст.

2018

Український Гетьманат нариси історії національного державотворення XVII - XVIII ст. [Текст] : 370-річчю Укр. нац. революції присвячується : [у 2 кн.] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України; [редкол. : В. Смолій (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2018 - . - ISBN 978-966-02-8265-0.
Кн. 1. - 2018. - 609 с. - Бібліогр. у підряд. прим. - ISBN 978-966-02-8350-3

К4-27136

В праці з різнопланових і варіативних дослідницьких проекцій представлено історичний образ Української козацької держави. Увагу акцентовано на проблемах їі становлення і функціонування у змінних реаліях XVII-XVIII ст., процесах інтегрування у світову цивілізацію раннього нового часу. При цьому репрезентовано найрізноманітніші сфери регульованого національним державним організмом тогочасного суспільного буття українців - соціальні взаємини, господарство, демографію, освіту і освіченість, політику й владні відносини, дипломатію, судочинство тощо.
Розраховано на науковий і викладацький загал, студентів, масову читацьку аудиторію.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у жовтні 2018

 

Останні надходження

Райх Девід
Забужко Оксана Стефанівна
Мартін Джордж
Рідлі Метт
Несбьо Ю
Чосер Джеффрі
Еріксен Томас Гілланд
Парахонський Борис Олександрович
Пелеш Кир Юліян
Провост Фостер
Фрідман Девід
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання