Український Гетьманат нариси історії національного державотворення XVII - XVIII ст.

2018

Український Гетьманат нариси історії національного державотворення XVII - XVIII ст. [Текст] : 370-річчю Укр. нац. революції присвячується : [у 2 кн.] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України; [редкол. : В. Смолій (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2018 - . - ISBN 978-966-02-8265-0.
Кн. 1. - 2018. - 609 с. - Бібліогр. у підряд. прим. - ISBN 978-966-02-8350-3

К4-27136

В праці з різнопланових і варіативних дослідницьких проекцій представлено історичний образ Української козацької держави. Увагу акцентовано на проблемах їі становлення і функціонування у змінних реаліях XVII-XVIII ст., процесах інтегрування у світову цивілізацію раннього нового часу. При цьому репрезентовано найрізноманітніші сфери регульованого національним державним організмом тогочасного суспільного буття українців - соціальні взаємини, господарство, демографію, освіту і освіченість, політику й владні відносини, дипломатію, судочинство тощо.
Розраховано на науковий і викладацький загал, студентів, масову читацьку аудиторію.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у жовтні 2018

 

Останні надходження

Вортман, Дмитро
Сластіон, Опанас Георгійович
Гутник, Людмила Миколаївна
Попович, Мирослав Володимирович
Литвиненко, Таміла Анатоліївна
Марценюк, Тамара Олегівна
Миславський, Володимир Наумович
Яневский, Даниил Борисович
Пиріг, Руслан Якович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання