Миславський, Володимир Наумович

Історія українського кіно 1896-1930 : факти і документи

2018

Миславський, Володимир Наумович. Історія українського кіно 1896-1930 : факти і документи [Текст] : монографія : [у 2 т.] / В. Н. Миславський. - Харків : Дім реклами, 2018.
Т. 2. - 2018. - 527 с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 9*78-966-2149-67-8 (у паліт.)

К5-27934

У монографії вперше у вітчизняному кінознавстві на основі розгляду широкого спектра маловідомих публікацій в українській та російській періодичній пресі та архівних матеріалів реконструюється становлення і функціонування кінофікації і кінопрокату на початку ХХ століття, а також модель структури і організації управління українським кінематографом у 1920-і роки. На базі історичних джерел встановлено елементи організаційної структури української кіногалузі, представлено характеристики і функції органу її управління (ВУФКУ), який забезпечив її стійкий і поступальний розвиток в умовах нової економічної політики. Виявлено систему чинників становлення кінематографії в Україні, на формування якої впливали соціально-економічні та політичні умови розвитку Російської імперії і УРСР. Розглянуто художні, тематичні та жанрові пошуки майстрів україінського кіно, а також тенденції та пріоритети репертуарної політики в Україні в 1920-ті роки.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у жовтні 2018

 

Останні надходження

Вортман, Дмитро
Сластіон, Опанас Георгійович
Гутник, Людмила Миколаївна
Попович, Мирослав Володимирович
Литвиненко, Таміла Анатоліївна
Марценюк, Тамара Олегівна
Яневский, Даниил Борисович
Пиріг, Руслан Якович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання