Історія українського кіно 1896-1930 : факти і документи

Миславський, Володимир Наумович

Історія українського кіно 1896-1930 : факти і документи

2018

Миславський, Володимир Наумович. Історія українського кіно 1896-1930 : факти і документи [Текст] : монографія : [у 2 т.] / В. Н. Миславський. - Харків : Дім реклами, 2018.
Т. 2. - 2018. - 527 с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 9*78-966-2149-67-8 (у паліт.)

К5-27934

У монографії вперше у вітчизняному кінознавстві на основі розгляду широкого спектра маловідомих публікацій в українській та російській періодичній пресі та архівних матеріалів реконструюється становлення і функціонування кінофікації і кінопрокату на початку ХХ століття, а також модель структури і організації управління українським кінематографом у 1920-і роки. На базі історичних джерел встановлено елементи організаційної структури української кіногалузі, представлено характеристики і функції органу її управління (ВУФКУ), який забезпечив її стійкий і поступальний розвиток в умовах нової економічної політики. Виявлено систему чинників становлення кінематографії в Україні, на формування якої впливали соціально-економічні та політичні умови розвитку Російської імперії і УРСР. Розглянуто художні, тематичні та жанрові пошуки майстрів україінського кіно, а також тенденції та пріоритети репертуарної політики в Україні в 1920-ті роки.

Фонд відділу «Україніка» ім. Т.Г.Шевченка
Надійшло у жовтні 2018

 

Останні надходження

Соф’їн Михайло Ігорович
Сукаленко Тетяна Миколаївна
Філіппов Станіслав Олександрович
Галунько Віра Миколаївна
Худоба Олександра
Мэнсон Марк
Рикс Томас
Аль-Халили Джим
Швабер Кен
Посацький Богдан Степанович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання