Ренчка, Інна Євгеніївна

Лексикон тоталітаризму

2018

Ренчка, Інна Євгеніївна.
Лексикон тоталітаризму [Текст] / Інна Ренчка ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. - Київ : Кліо, 2018. - 231 с. - Бібліогр. : с. 204-229. - ISBN 978-617-7023-75-2 (у паліт.)

К2-199203

У книжці розглянуто наслідки впливу радянської тоталітарної ідеології на українську мову та українську лексикографічну практику. Ідеологічні чинники зумовили формування особливої політизованої мови, що стала втіленням ідеологічних догм, засобом ідеологічного впливу та формування світосприйняття, відповідного інтересам владної верхівки тоталітарного суспільства. На українських теренах новомова мала як спільні для всього радянського тоталітарного дискурсу особливості, так і специфічні, зумовлені втручанням у внутрішній розвиток української мови з метою її зближення з російською і подальшої асиміляції. Особливу увагу в роботі приділено лексикографічним прийомам ідеологізації лексики різних тематичних груп, а також головним тенденціям у сучасному словниковому опрацюванні лексичних одиниць, пов'язаним зі змінами в політичному устрої країни, в світогляді та системі цінностей українського народу.
Видання призначене для філологів, істориків, соціологів, політологів та всіх, хто цікавиться тоталітарним дискурсом.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у грудні 2018

 

Останні надходження

Докінз Річард
Бохеньський Юзеф-Марія
Михалевич Ірина Юріївна
Косяк Сергей Николаевич
Лавер Олександр Георгійович
Орленко Микола Іванович
Хвильовий Микола Григорович
Сивицький Данило Йосипович
Тележенко Любов Миколаївна
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання