Бібліографічний запис скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами

Бібліографічний запис скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами

2009

Бібліографічний запис скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994), MOD; ISO 832:1994, MOD) [Текст]. - Офіц. вид. - На заміну Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.11-78); Введ. з 2010-04-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - IV, 83 с. - (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).

Ст2-137

Стандарт прийнято зі змінами ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліотечний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами). ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) впроваджує ISO 832:1994 (Інформація та документація. Бібліографічний опис та посилання. Правила скорочення бібліографічних термінів з модифікованим (МОD) ступенем відповідності.

ДСТУ визначає правила скорочення слів і словосполук іноземними європейськими мовами в бібліографічному описі документів для каталогів та картотек, інформаційних видань тощо. Установлені стандартом скорочення слів і словосполук рекомендовано застосовувати в анотаціях і рефератах.

Фонд відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
Надійшло у лютому 2019

 

Останні надходження

Колесников Александр Иванович
Третяк Кирило Олегович
Мизак Нестор Степанович
Жегус Олена Валентинівна
Wilson Edwin
Зубков Віталій Сергійович
Шюц Альфред
Курилов Станислав Васильевич
Сорока Юрій Володимирович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання