Бібліографічний запис скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами

Бібліографічний запис скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами

2009

Бібліографічний запис скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994), MOD; ISO 832:1994, MOD) [Текст]. - Офіц. вид. - На заміну Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.11-78); Введ. з 2010-04-01. - К.: Держспоживстандарт України, 2009. - IV, 83 с. - (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України).

Ст2-137

Стандарт прийнято зі змінами ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліотечний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами). ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) впроваджує ISO 832:1994 (Інформація та документація. Бібліографічний опис та посилання. Правила скорочення бібліографічних термінів з модифікованим (МОD) ступенем відповідності.

ДСТУ визначає правила скорочення слів і словосполук іноземними європейськими мовами в бібліографічному описі документів для каталогів та картотек, інформаційних видань тощо. Установлені стандартом скорочення слів і словосполук рекомендовано застосовувати в анотаціях і рефератах.

Фонд відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
Надійшло у лютому 2019

 

Останні надходження

Сверстюк Євген
Ушкалов Леонід Володимирович
Хромець Віталій Леонідович
Стяжкіна Олена
Енаф Марсель
Строґац Стівен
Байзелл Шон
Пінкер Стівен
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання