Довідник бібліографічних елементів даних

Довідник бібліографічних елементів даних

2007

Довідник бібліографічних елементів даних [Текст]. - Офіц. вид. - К.: Держспоживстандарт України, 2007 - . - (Національний стандарт України) (Інформація і документація).

Ч. 1: Застосування міжбібліотечного абонемента (ISO 8459-1:1988, IDT). - На заміну Уведено вперше; Введ. з 2007-01-01. - 2007. - VI, 36 с.

Ст2-144

Стандарт є тотожний переклад міжнародного стандарту ISO 8459-1:1988, містить опис довідника бібліографічних елементів даних. Цей стандарт є першим документом багаточастинного стандарту, що містить повний довідник елементів даних для бібліографічного застосування. Цю частину стандарту призначено в першу чергу для нових систем міжбібліотечного абонемента.

Фонд відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
Надійшло у лютому 2019

 

Останні надходження

Сверстюк Євген
Ушкалов Леонід Володимирович
Хромець Віталій Леонідович
Стяжкіна Олена
Енаф Марсель
Строґац Стівен
Байзелл Шон
Пінкер Стівен
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання