Довідник бібліографічних елементів даних

Довідник бібліографічних елементів даних

2007

Довідник бібліографічних елементів даних [Текст]. - Офіц. вид. - К.: Держспоживстандарт України, 2007 - . - (Національний стандарт України) (Інформація і документація).

Ч. 1: Застосування міжбібліотечного абонемента (ISO 8459-1:1988, IDT). - На заміну Уведено вперше; Введ. з 2007-01-01. - 2007. - VI, 36 с.

Ст2-144

Стандарт є тотожний переклад міжнародного стандарту ISO 8459-1:1988, містить опис довідника бібліографічних елементів даних. Цей стандарт є першим документом багаточастинного стандарту, що містить повний довідник елементів даних для бібліографічного застосування. Цю частину стандарту призначено в першу чергу для нових систем міжбібліотечного абонемента.

Фонд відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів
Надійшло у лютому 2019

 

Останні надходження

Mykhaylenko, Valery V.
Єсаулов, Сергій Михайлович
Потанина, Ирина Сергеевна
Іздрик, Юрій Романович
Литвинов, Анатолій Леонідович
Олланд, Франсуа
Mykhaylenko, Valery V.
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання